Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obieralne - Seminarium tematyczne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Romanistyki)

Jednostka: Instytut Romanistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obieralne - Seminarium tematyczne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
3304-2DXW-ST-32 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-1-058 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wprowadzenie Studentów w świat współczesnej prozy francuskojęzycznej prozy Maghrebu (Algieria, Tunezja, Maroko). Poprzez analizę fragmentów powieści oraz opowiadań z XX i XXI wieku, scharakteryzowane zostaną typowe dla tej literatury zjawiska i poruszane w niej problemy ze szczególnym uwzględnieniem kwestii tożsamości, historii (pisania na nowo historii swojego kraju) i wyboru języka (powody i konsekwencje językowe i poza-językowe).

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-43 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka ekologiczna jest obecna w dyskursie publicznym, ekonomicznym, reklamowym oraz w artykułach prasowych o charakterze popularnonaukowym i specjalistycznym. Obraz nowej cywilizacji „ekologicznej” utrwala się w systemie języka, świadczą o tym liczne neologizmy. Na zajęciach będziemy analizować m.in. kreatywność leksykalną i pojęciową, warstwę aksjologiczną słownictwa oraz różnorodne dyskursy pojawiające się w mediach tradycyjnych i społecznościowych.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-39 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium tematycznego jest pogłębienie wiedzy o procesach przyswajania i posługiwania się językiem obcym w ramach koncepcji poznawczej w psychologii oraz refleksja nad implikacjami glottodydaktycznymi omawianych teorii.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-46 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na tle przemian światopoglądowych i estetycznych zachodzących we Francji od końca XVII do poczatku XIX wieku, postać zbuntowanego niewolnika, różnorako - tematycznie i formalnie - przedstawiana w powieści, proponuje swoiste rozwiązanie dylematu wolności, rozumu i… szczęścia. Czy istnieje sprzężenie między estetyką, przypisana do trzech tytułowych styli, a sposobem przedstawienia zbuntowanych bohaterów? Jesli są bohaterami pozytywnymi, to na jakich warunkach?

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-45 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium prowadzone jest w j. francuskim.

Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy o teatrze francuskim siedemnastego stulecia i ukazaniu jego walorów estetycznych. Lektura i analiza wybranych tekstów sztuk okresu baroku i klasycyzmu pozwoli zaobserwować zmiany zachodzące w teatrze na przestrzeni XVII wieku.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-42 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w rzeczywistość belgijską poprzez poznanie wiedzy o historii, geografii, aktualnym systemie politycznym, ale również o partykularyzmach leksykalnych i zwyczajach gastronomicznych Belgów, nie zapominając także o różnych formach sztuki, zwłaszcza malarstwie i literaturze. Oprócz okazji do poczucia « smaku Belgii », konwersatorium dostarczy studentom zagadnień do dalszej refleksji oraz solidnej bazy materiałów źródłowych.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-40 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka ekologiczna jest obecna w dyskursie publicznym, ekonomicznym, reklamowym oraz w artykułach prasowych o charakterze popularnonaukowym i specjalistycznym. Obraz nowej cywilizacji „ekologicznej” utrwala się w systemie języka, świadczą o tym liczne neologizmy i wyrażenia specjalistyczne, które wchodzą do powszechnego użycia. Na zajęciach będziemy analizować m.in. kreatywność leksykalną i pojęciową, warstwę aksjologiczną słownictwa oraz różnorodne dyskursy pojawiające się w mediach tradycyjnych i społecznościowych.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-41 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu pogłębienie tematu związanego z rolą informacji zwrotnej (IZ) w nauczaniu języków obcych. IZ zostanie ukazana w szerszym kontekście oceniania kształtującego, następnie zostaną zestawione i porównane różne typy oceniania w tym udzielanie informacji o wynikach i przebiegu sameo procesu oceniania.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)