Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2600-MSFRdz1IFP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie instytucji finansów publicznych. Analizie zostaną poddane zaawansowane rozwiązania w budżecie państwa (wśród nich budżet w ujęciu zadaniowym, budżet środków europejskich, stabilizująca reguła wydatkowa, partnerstwo publiczno-prywatne) i budżetach jednostek samorządu terytorialnego (wśród nich równowaga operacyjna, indywidualny wskaźnik zadłużenia, budżet obywatelski). Ponadto zostanie omówiony budżet UE wraz z zasadami wykorzystania środków unijnych przez Polskę. Zostaną przedstawione zaawansowane rozwiązania w zakresie długu publicznego, wśród nich procedury ostrożnościowo - sanacyjne, strategia zarządzania długiem publicznym. Na przedmiocie zostaną poruszone zaawansowane rozwiązania w zakresie ubezpieczeń społecznych, wśród nich pracownicze plany kapitałowe, indywidualne konta emerytalne i zabezpieczenia emerytalnego.

Strona przedmiotu
2600-MSFRdz1MUI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z makroekonomicznymi uwarunkowaniami decyzji inwestycyjnych, źródłami informacji ekonomicznych i finansowych, metodami i technikami oceny stanu otoczenia krajowego i międzynarodowego działalności biznesowej, trendami w nim zachodzącymi, a także krytycznym podejściem do systemu wskaźników opisujących otoczenie ekonomiczno-finansowe.

Celem przedmiotu jest pokazanie ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na wspieranie decyzji biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego systemu gospodarczego, trendów i relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów wskaźników służących do oceny stanu otoczenia biznesowego.

Strona przedmiotu
2600-MSFRdz1MBZF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych dla kierunku Zarzadzanie finansami i rachunkowość.

Strona przedmiotu
2600-MSFRdz1ZZFP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w sposób pogłębiony fundamentalnych koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa. z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach gospodarczych. Materiał zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych badań empirycznych w kontekście tematów badań do ewentualnego podjęcia w badawczych pracach dyplomowych.

W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz z programu Crystal Ball.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)