Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia metodologiczne dla Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych 1500-2023L-SZD-ZM

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1500-SZD-GHGC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia te wprowadzają studentów w tematykę historii globalnej z naciskiem na historię miasta, urbanizmu i urbanizacji. Będziemy badać połączenia pomiędzy miastami, ich historyczną przemianą, a transformacją świata obserwowaną przez pryzmat historii globalnej. Poprzez rozwój umiejętności warsztatowych, zajęcia te rozwijać będą też warsztat metodologiczny ucząc zadawania pytań, interpretacji tekstu źródłowego oraz interpretacji literatury przedmiotu z perspektywy historii globalnej.

Strona przedmiotu
1500-SZD-HHKHK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium doktoranckie/zajęcia metodologiczne będą dotyczyłyby najnowszych ważnych prac, monografii, książek dotyczących historii, kultury, literatury polskiej XX wieku, ze szczególnym uwzględnienie aspektu metodologicznego. Chodzi o nowe metodologie, problematyzacje i ujęcia zastosowane do opisu ważnych zjawisk w historii Polski XX wieku w ujęciu kulturowym. Będą to przede wszystkim książki, monografie, prace młodszego i średniego pokolenia badaczek i badaczy. Każdej książce zostaną poświęcone dwa seminaria : jedno, na którym będziemy dyskutowali o książce pomiędzy uczestnikami seminarium; drugie, na która zostanie zaproszona autorka/autor książki. Zajęcia będą się odbywały w sali, wyjątkowo, jeśli autorka/autor książki będzie spoza Warszawy i nie będzie mogła/mógł przyjechać do Warszawy, wtedy zajęcia będą online. Dodatkowo dwa, trzy osobne seminaria zostaną poświęcone kwestii : jak uprawiać historię kulturową ?

Strona przedmiotu
1500-SZD-IŚNBH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone różnym rzadkim, dyskusyjnym, nowatorskim metodom badawczym, którą są lub mogą być wykorzystywane w studiach historycznych (i szerzej humanistycznych).

Proponuję zajęcia o nieco „płynnym” charakterze: poza niewielką pulą podstawowych tekstów uczestnicy według woli, zainteresowania i czasu, jakim dysponują, sami wybiorą ewentualne dalsze lektury

Strona przedmiotu
1500-SZD-LNWPDT-II
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Literatura nowożytna w perspektywie długiego trwania (kontynuacja, zerwanie, dialog)

część I (30 g. semestr zimowy) i część II (30 g. semestr letni)

Zajęcia podzielone są na dwa cykle semestralne: semestr zimowy i semestr letni. Obie części są ze sobą powiązane, jednak mogą stanowić osobne całości. Uczestnicy (studenci i doktoranci) zapisują się na każdy z cykli i uzyskują osobne zaliczenia.

Strona przedmiotu
1500-SZD-NPMHL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą pogłębieniu namysłu nad najważniejszymi zagadnieniami metodologicznymi literaturoznawstwa widzianymi w perspektywie historycznoliterackiej. Poznanie stałych i zmiennych „dylematów historyka literatury” pozwoli zrozumieć dynamikę zmian w zakresie praktyk badawczych, dla których ważna jest historyczność literatury, oraz znaczenie stymulujących je czynników.

Strona przedmiotu
1500-SZD-PAPBIDWOL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot został pomyślany w taki sposób, aby doktorantki i doktoranci prowadzący swoje badania w obszarze literaturoznawstwa poznały/poznali różne metody pracy naukowej i dydaktycznej. Zajęcia mają ułatwić studentkom i studentom funkcjonowanie w przestrzeni akademickiej i życiu naukowym. Dotyczyć będą m.in. wybranych zagadnień dydaktyki w zakresie literaturoznawstwa, przygotowywania wystąpień konferencyjnych, pracy nad artykułami naukowymi (w tym współpracy z redakcjami czasopism naukowych).

Strona przedmiotu
1500-SZD-WPJAITH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs koncentruje się na trzech rodzajach zagadnień – mianowicie poznaniu standardów i oczekiwań, które powinny spełniać artykuły w czasopismach w wybranych obszarach nauk humanistycznych, zrozumieniu i ocenie tych standardów i oczekiwań na tle metodologii i rzeczywistej praktyki oraz rozwinięciu umiejętności niezbędnych do napisania publikowalnego artykułu poświęconego wynikom uzyskanym podczas kursu.

Strona przedmiotu
1500-SZD-WDKBNK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest wprowadzeniem do kognitywnych badań nad kulturą. Omówione zostaną modele pojęciowe (metonimia pojęciowa, metafora pojęciowa, amalgamat pojęciowy) pozwalające na analizę procesu tworzenia i rozumienia znaczenia w ramach danej kultury.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)