Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Faculty of Law and Administration - for incoming students 2200-2023-PR-ERA

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
2200-FOR26 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents the wide scope of issues in Criminology, with the specific stress put on practical applications of the criminological knowledge.

Strona przedmiotu
2200-1CWPM58-ERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1S407-ERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest poświęcony prawnym aspektom stosunków państwo–Kościół w Europie. Koncentruje się na analizie wpływu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na krajowe systemy prawne, ale zadaje też pytanie o wkład tych systemów w konstruowanie standardów obowiązujących w europejskiej przestrzeni prawnej.

Strona przedmiotu
2200-FOR45 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is designed to acquaint foreign students with general institution of the Law of Property. Emphasis is placed on analyzing the legal provisions as well as their practical application. Students’ familiarity with provisions of foreign laws will be helpful to compare systems in different countries.

Strona przedmiotu
2200-FOR44 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is designed to acquaint foreign students with general institution of Polish civil law (general part of the civil code). Emphasis is placed on analyzing the legal provisions as well as their practical application. Students’ familiarity with provisions of foreign laws will be helpful to compare systems in different countries.

Strona przedmiotu
2200-FOR47 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is designed to acquaint foreign students with specific contracts and principles of contract law. Emphasis is placed on analyzing the legal provisions as well as their practical application. Students’ familiarity with provisions of foreign laws will be helpful to compare systems in different countries.

Strona przedmiotu
2200-FOR46 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is designed to acquaint foreign students with general principles of the Law of Obligations (contract and tort law). Emphasis is placed on analyzing the legal provisions as well as their practical application. Students’ familiarity with provisions of foreign laws will be helpful to compare systems in different countries.

Strona przedmiotu
2200-1CWPC101-ERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1CWPC100-ERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1CWPC121-ERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną poddane analizie wybrane, kluczowe zagadnienia z zakresu prawa spółek handlowych. Będą one przedstawione z perspektywy prawnoporównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa angielskiego, niemieckiego, francuskiego i amerykańskiego. Zajęcia zwykle rozpoczynają się od przedstawienia najważniejszych dla omawianego na nich problemu definicji i instytucji prawnych, a następnie przedstawione zostanie ich unormowanie w różnych systemach prawnych. Pozwoli to na dostrzeżenie, jak te same problemy są regulowane w różnych krajach. Ostatnia część zajęć będzie poświęcona dyskusji mającej na celu identyfikację zalet poszczególnych unormowań, a także ocenę ich skuteczności.

Strona przedmiotu
2200-1CWPC99-ERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest poświęcony analizie kluczowych instytucji prawa umów z perspektywy prawnoporównawczej, z uwzględnieniem prawa angielskiego, niemieckiego I francuskiego. Na początku zajęć studenci zostaną zapoznanie z podstawowymi instytucjami prawnymi, których analizie te konkretne zajęcia zostaną poświęcone, a następnie zostanie ukazane, w jaki sposób instytucje te funkcjonują we wskazanych narodowych porządkach prawnych. Uwaga zostanie zwrócona na to, że problemy, które prawo umów musi rozwiązać, są wszędzie takie same, natomiast interesujące jest, jak radzą sobie z nimi konkretni ustawodawcy. Wreszcie te regulacje prawne zostaną porównane celem wskazania zalet i wad każdej z nich, a także oceny ich efektywności. Oczekuje się aktywnego udziału studentów w dyskusji poświęconej wskazanym kwestiom.

Strona przedmiotu
2200-1CWPK77-ERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is designed to enjoy the comparative analysis that helps to see and understand the differences in criminal justice. What makes them. What they are depends on? How far the country criminal justice depends on country's political system, its history, respect for human rights? What we name as crime, how we approach it, and what kind of punishment and why we applied; this is not just what criminal justice is about. It provides us with a better understanding of the role the criminal justice has when politics, economy, social life, and quality of life are concerned. Thanks to the international audience we will share our experience and learn from each other.

Our primary focus will be on prisons and its alternative especially in the era of globalization; gender and criminal justice; LGBTQ+ community and criminal justice, sexual offences and violence – international comparative perspective, basic rules behind specific criminal justice.

Strona przedmiotu
2200-1S258-ERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas konwersatorium zaprezentowane i zanalizowane zostaną podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem prawa deliktów w zagranicznych systemach prawnych. Przedstawione zostaną podstawowe konstrukcje dogmatyczne wykształcone w poszczególnych systemach prawnych na tle prawa rzymskiego. W ramach zajęć omówione zostaną najbardziej charakterystyczne różnice między podejściem poszczególnych porządków prawnych do takich zagadnień jak np. przesłanki odpowiedzialności deliktowej (w tym bezprawność, wina, szkoda, czy związek przyczynowy), jej reżimy, czy jej stosunek do odpowiedzialności karnej. Ukazane zostaną zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami prawa deliktów a innymi działami prawa cywilnego. Celem konwersatorium jest także przedstawienie poszczególnych instytucji prawnych z zakresu prawa czynów niedozwolonych, ukazanie ich genezy, uwarunkowań historycznych i społecznych, a także ich rozwoju związanego ze zmianami społeczno-ekonomicznymi.

Strona przedmiotu
2200-FOR70 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Classes are aimed at presenting - in the light of the 1997 Constitution of the Republic of Poland and some other normative acts - general principles of Polish political system, individuals’ fundamental rights, freedoms and obligations, as well as the system of public institutions, their competences and mutual relations.

Strona przedmiotu
2200-FOR69 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Classes are aimed at presenting - in the light of the 1997 Constitution of the Republic of Poland and some other normative acts - general principles of Polish political system, as well as the system of public institutions, their competences and mutual relations.

Strona przedmiotu
2200-1CWPK123-ERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć analizowane są aspekty organizacyjne, praktyczne oraz prawne śledztw kryminalnych na przykładzie szczegółowych zagadnień z zakresu tej tematyki.

Strona przedmiotu
2200-FOR12 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents the wide scope of issues in Forensic science (technical methods of crime detection) and Criminalistics (tactical approach to crime scene and related phenomena).

Strona przedmiotu
2200-1I111-ERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course examines core aspects of English commercial contracts and companies. It

explores how commercial contracts are formed, amended and executed. It also discusses how

contract disputes can arise and how to resolve such disputes (inc. by negotiations, mediation,

arbitration and litigation). It also explores the various types of commercial entities which

exist in English law (partnerships, companies etc.) and discusses some core aspect of how

they function.

Strona przedmiotu
2200-1I103-ERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The combined course EU labour law and International labour law

Strona przedmiotu
2200-1W044-ERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-FOR22 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject of the course is the institutional law of the European Union; and in particular the structures and mechanisms of functioning of the Eu-ropean Union legal system.

The course is based on analysis of the Treaty provisions and other legal instruments, the relevant case-law of the Court of Justice of the Europe-an Union and selected recent literature.

Strona przedmiotu
2200-1CWHP64-ERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lectures present the historical foundations of European legal identity from the Roman Empire to the European Union. In view of the multiple character of this identity the stress lies on the distinction between the common law (British Isles) and the civil law countries (the continent). Within the latter area the gradually disappearing distinction between Eastern and Western Europe is dealt with.

Strona przedmiotu
2200-1CWPC96-ERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture presents basic institutions of the European Medical Law in particular the Convention on Human Rights and Biomedicine, EU-law and patients’ rights. A case law of the European and national courts is analysed.

Strona przedmiotu
2200-FOR9 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject of the course is the substantive law of the European Union; and in particular the fundamental freedoms of the internal market as well as selected issues of the competition law.

The course is based on analysis of the Treaty provisions and other legal instruments, the relevant case-law of the Court of Justice of the European Union and selected recent literature

Strona przedmiotu
2200-1S232-ERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject-matter of the course is the public procurement law of the European Union. The course is based on analysis of legal instruments in the area, including but not limited to public procurement directives, case-law of the Court of Justice of the European Union and relevant legal literature.

Strona przedmiotu
2200-1CWPC91-ERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1W043-ERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The Four Freedoms discusses the free movement of workers, goods, capital, and services, as well as the freedom of establishment. This is the course to discuss advanced concepts of the substantive law as well as newest cases and freshly proposed legislation, through an interactive approach and case-study.

Strona przedmiotu
2200-1CV09-ERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-FOR76 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject of the course: the concept and significance of taxes, the description of the most important institutions of tax law, the presentation of the main taxes and the most important aspects of EU and international tax law. The classes would be conducted in English.

Strona przedmiotu
2200-1S436-ERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest europejskiej historii prawa w odniesieniu do prawa publicznego, tzn. prawa karnego, administracyjnego oraz wybranych aspektów ustrojowych. Podstawową perspektywą jest perspektywa prawna, ale rozszerzona o kontekst społeczny, ekonomiczny oraz polityczny. Mimo że tradycja prawa prywatnego opartego na prawie rzymskim nie będzie stanowić tematu kursu, to należy pamiętać, że podział na prawo publiczne i prywatne nastąpił dopiero w epoce nowożytnej, dlatego też część zajęć będzie dotyczyć tematyki, która w dzisiejszym rozumieniu wiąże się z prawem prywatnym - jak np. anglosaski system common law.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)