Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Prawa i Administracji - grupy przedmiotów

Wybierz grupę przedmiotów

Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?

przeszukaj podjednostkę aktualnej jednostki (lub zupełnie inną jednostkę)

pokaż listę przedmiotów oferowanych przez tę jednostkę

Zawartość tej tabeli można wyeksportować
Opcje
2200-PRSM30 Blok: Prawo antydyskryminacyjne Lista przedmiotów
2200-PRSM29 Blok: Prawo rynku kapitałowego Lista przedmiotów
2200-PRSM28 Blok: Prawo i praktyka w działalności gospodarczej Lista przedmiotów
2200-PRSM27 Blok: Przedsiębiorca w dziedzinach wyspecjalizowanych Lista przedmiotów
2200-PRSM26 Blok: Wolność i równość jako podstawowe determinanty europejskiej kultury prawnej Lista przedmiotów
2200-PRSM25 Blok: Aksjologia prawa Lista przedmiotów
2200-PRSM24 Blok: Prawo kontraktów publicznych Lista przedmiotów
2200-PRSM23 Blok: Prawo wobec religii Lista przedmiotów
2200-PRSM22 Blok: Inwestycje zagraniczne w Polsce Lista przedmiotów
2200-PRSM21 Blok: Prawo korporacyjne i rynek kapitałowy Lista przedmiotów
2200-PRSM20 Blok: Europejska kultura prawna a tradycje myśli społecznej Lista przedmiotów
2200-PRSM19 Blok: Prawo zatrudnienia Lista przedmiotów
2200-PRSM18 Blok: Polubowne metody rozwiązywania sporów prawnych - teoria, praktyka, prawo Lista przedmiotów
2200-PRSM17 Blok: Negocjacje i inne ADR jako narzędzia komunikacji i praktyki prawniczej Lista przedmiotów
2200-PRSM16 Blok: Część ogólna prawa cywilnego w praktyce orzeczniczej Lista przedmiotów
2200-PRSM15 Blok: Odpowiedzialność odszkodowawcza i jej ubezpieczenie Lista przedmiotów
2200-PRSM14 Blok: Podatki i składki z tytułu zatrudnienia Lista przedmiotów
2200-PRSM13 Blok: Nauka o państwie Lista przedmiotów
2200-PRSM12 Blok: Zarządzanie aglomeracjami i metropoliami Lista przedmiotów
2200-PRSM11 Blok: Prawo migracyjne Lista przedmiotów
2200-PRSM10 Blok: Publiczna gospodarka finansowa Lista przedmiotów
2200-PRSM09 Blok: Szkoła prawa energetycznego Lista przedmiotów
2200-PRSM08 Blok: Wprowadz. do komparatystyki prawniczej - studium wybranych pozaeurop. syst. prawnych Lista przedmiotów
2200-PRSM07 Blok: Nauka prawa w Warszawie w warunkach globalizacji Lista przedmiotów
2200-PRSM06 Blok: European Union Internal Market Lista przedmiotów
2200-PRSM05 Blok: Jak zapewnić sprawiedliwość? Aksjologia i modele organizacji Lista przedmiotów
2200-PRSM04 Blok: Podstawowe problemy odpowiedzialności karnej Lista przedmiotów
2200-PRSM03 Blok: Jak nie dać się złapać za rękę - zagadnienia kontroli i nadzoru Lista przedmiotów
2200-PRSM02 Blok: Konsument, obywatel i przedsiębiorca w cyfrowym świecie Lista przedmiotów
2200-PRSM01 Blok: Prawo umów Lista przedmiotów
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)