Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 34010000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na egzaminy Przejdź do rejestracji

zakończona
Sesja egzaminacyjna - semestr zimowy 2017/18 [opis] Rejestracja bezpośrednia  

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, 1 rok, studia I i II stopnia 3401-2018L-1OB-I-II pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji studenci 1 roku:

- kierunku „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja” (studia I stopnia) wybierają 6 przedmiotów obowiązkowych (w tym przedmiot Technologia informacyjna) – dla studiów stacjonarnych i 7 przedmiotów obowiązkowych (w tym przedmiot Technologia informacyjna) – dla studiów niestacjonarnych.

- kierunku „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja” (studia 2 stopnia) wybierają 8 przedmiotów obowiązkowych na studiach stacjonarnych i 6 przedmiotów na studiach niestacjonarnych.

- kierunku „Praca socjalna” (studia I stopnia, stacjonarne) wybierają 6 przedmiotów obowiązkowych (w tym przedmiot Technologia informacyjna).

- kierunku „Kryminologia” (studia 2 stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) wybierają 6 przedmiotów obowiązkowych.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

Praktyki zawodowe (90 godzin) - 1 roku kierunku Praca socjalna zostali wpisani automatycznie.

zakończona
2019-01-21 21:00 - 2019-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup, dedykowana
Niezalogowany
zakończona
2019-02-18 21:00 - 2019-02-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca z giełdą
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia modułowe, 1 rok, I stopień, Praca socjalna 3401-2018L-1PSI-M pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji studenci 1 roku studiów stacjonarnych na kierunku "Praca socjalna" wybierają 1 przedmiot modułowy z dostępnych 2 przedmiotów w ofercie.

zakończona
2019-01-21 20:10 - 2019-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
1
Niezalogowany
zakończona
2019-02-18 20:10 - 2019-02-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, 2 rok, studia I i II stopnia 3401-2018L-2OB-I-II pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji studenci 2 roku:

- kierunku "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja" (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) wybierają 3 przedmioty obowiązkowe;

- kierunku "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja" (studia II stopnia, stacjonarne) wybierają 1 przedmiot obowiązkowy;

- kierunku "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja" (studia II stopnia, niestacjonarne) wybierają 2 przedmioty obowiązkowe;

- kierunku "Praca socjalna" (studia I stopnia, stacjonarne) wybierają 6 przedmiotów obowiązkowych;

- kierunku "Kryminologia" (studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) wybierają 2 przedmioty obowiązkowe.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Praktyki zawodowe (120 godzin) - studenci 2 roku kierunku Praca socjalna zostali wpisani automatycznie.

zakończona
2019-01-21 20:10 - 2019-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup, dedykowana
Niezalogowany
zakończona
2019-02-18 20:10 - 2019-02-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup z giełdą - tura uzupełniająca
Niezalogowany
...

Rejestracja na specjalizację prawno-kryminologiczną, 2 rok, I stopień, Profilaktyka 3401-2018L-2PRI-S-PK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji studenci 2 roku kierunku "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja", którzy wybrali specjalizację prawno-kryminologiczną wybierają 2 przedmioty.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

zakończona
2019-01-21 20:00 - 2019-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup, dedykowana
2
Niezalogowany
zakończona
2019-02-18 20:00 - 2019-02-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
2
Niezalogowany
...

Rejestracja na specjalizację Wychowanie resocjalizujące, 2 rok, I stopień, Profilaktyka 3401-2018L-2PRI-S-WR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji studenci 2 roku kierunku "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja", którzy wybrali specjalizację "Wychowanie resocjalizujące" wybierają 4 przedmioty.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

zakończona
2019-01-21 20:00 - 2019-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup, dedykowana
4
Niezalogowany
zakończona
2019-02-18 20:00 - 2019-02-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
4
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia modułowe, 2 rok, I stopień, Praca socjalna 3401-2018L-2PSI-M pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji studenci 2 roku studiów stacjonarnych na kierunku "Praca socjalna" wybierają 1 przedmiot modułowy z dostępnych 2 przedmiotów w ofercie.

zakończona
2019-01-21 20:00 - 2019-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
1
Niezalogowany
zakończona
2019-02-18 20:00 - 2019-02-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, 3 rok, studia I stopnia 3401-2018L-3OB-I pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji:

- Studenci 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja" (studia I stopnia) wybierają 1 przedmiot obowiązkowy "Psychologia społeczna".

- Studenci 3 roku kierunku "Praca socjalna" (studia I stopnia) wybierają 5 przedmiotów obowiązkowych.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

zakończona
2019-01-21 20:20 - 2019-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup, dedykowana
Niezalogowany
zakończona
2019-02-18 20:20 - 2019-02-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup z giełdą - tura uzupełniająca
Niezalogowany
...

Rejestracja na specjalizację Rewitalizacja i innowacje społeczne, 3 rok, I stopień, Profilaktyka 3401-2018L-3PRI-S-IN pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji studenci 3 roku kierunku "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja", którzy wybrali specjalizację "Rewitalizacja i innowacje społeczne" wybierają 2 przedmioty.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

zakończona
2019-01-21 20:10 - 2019-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
2
Niezalogowany
zakończona
2019-02-18 20:10 - 2019-02-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
2
Niezalogowany
...

Rejestracja na specjalizację prawno-kryminologiczną, 3 rok, I stopień, Profilaktyka 3401-2018L-3PRI-S-PK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji studenci 3 roku kierunku "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja", którzy wybrali specjalizację prawno-kryminologiczną wybierają 3 przedmioty(studia niestacjonarne)/4 przedmioty (studia stacjonarne).

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych (4 przedmioty), a druga część studentom studiów niestacjonarnych (3 przedmioty). Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

zakończona
2019-01-21 20:10 - 2019-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup, dedykowana
4
Niezalogowany
zakończona
2019-02-18 20:10 - 2019-02-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
4
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalizacji Wychowanie resocjalizujące, 3 rok, I stopień, Profilaktyka 3401-2018L-3PRI-S-WR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji studenci 3 roku kierunku "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja", którzy wybrali specjalizację "Wychowanie resocjalizujące" wybierają 3 przedmioty.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

zakończona
2019-01-21 20:10 - 2019-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup, dedykowana
3
Niezalogowany
zakończona
2019-02-18 20:10 - 2019-02-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
3
Niezalogowany
...

Rejestracja na fakultety, studia I i II stopnia 3401-2018L-FA-I-IId pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na fakultet/fakultety zapisują się studenci studiów stacjonarnych, u których w programie studiów danego etapu przedmioty tego typu są wymagane.

zakończona
2019-01-21 20:50 - 2019-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
2
Niezalogowany
zakończona
2019-02-18 20:50 - 2019-02-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
3
Niezalogowany
...

Rejestracja na fakultety, studia I i II stopnia, studia zaoczne 3401-2018L-FA-I-IIz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na fakultet/fakultety zapisują się studenci studiów niestacjonarnych, u których w programie studiów danego etapu przedmioty tego typu są wymagane.

zakończona
2019-01-21 20:50 - 2019-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
2
Niezalogowany
zakończona
2019-02-18 20:50 - 2019-02-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
3
Niezalogowany
...

Rejestracja na fakultety językowe (B2+), studia II stopnia 3401-2018L-FAB-IId pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na fakultet językowy zapisują się studenci studiów stacjonarnych II stopnia, u których w programie studiów danego etapu przedmiot tego typu jest wymagany.

zakończona
2019-01-21 20:40 - 2019-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
1
Niezalogowany
zakończona
2019-02-18 20:40 - 2019-02-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na fakultety językowe (B2+), studia II stopnia, studia zaoczne 3401-2018L-FAB-IIz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na fakultet językowy zapisują się studenci studiów niestacjonarnych II stopnia, u których w programie studiów danego etapu przedmiot tego typu jest wymagany.

zakończona
2019-01-21 20:40 - 2019-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
1
Niezalogowany
zakończona
2019-02-18 20:40 - 2019-02-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie IPSIR, studia zaoczne 3401-2018L-OGUNz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na przedmiot OGUN zapisują się studenci studiów niestacjonarnych, u których w programie studiów danego etapu przedmiot typu OG jest wymagany.

zakończona
2019-01-21 21:00 - 2019-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
2
Niezalogowany
zakończona
2019-02-18 21:00 - 2019-02-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
3
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-23 21:00 - 2019-04-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura dodatkowa
3
Niezalogowany

Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, I stopień 3401-2019Z-NZ1-PRO1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 1 rok, I stopień 3401-2019Z-S1-PSO1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur