Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 34010000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na seminaria magisterskie, 1 rok, studia II stopnia 3401-2017-1SEMM-II pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rozpoczęcie rejestracji przesunięto na godz. 20:15.

Studenci 2 roku w roku ak. 2017/2018 nie rejestrują się.

w trakcie, 3 dni do zakończenia
2017-09-15 20:15 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
1
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 7 dni
2017-09-28 20:15 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na seminaria licencjackie, 3 rok, studia I stopnia 3401-2017-3SEML-I pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rozpoczęcie rejestracji przesunięto na godz. 20:15.

w trakcie, 3 dni do zakończenia
2017-09-15 20:15 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
1
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 7 dni
2017-09-28 20:15 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, 1 rok, studia I i II stopnia 3401-2017Z-1OB-I-II pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

1. Rejestracja na Szkolenie BHP (kurs online) - należy rejestrować się do grupy nr 1 udostępnionej dla studentów IPSIR.

Studenci studiów II stopnia mają obowiązek zaliczyć przedmiot: BHP.

Zwolnione z tego obowiązku są osoby, które zaliczyły ten przedmiot na innych studiach i dostarczą suplement do dyplomu bądź zaświadczenie zawierające potwierdzenie tego zaliczenia. W takim przypadku nie należy się rejestrować na wspomniany przedmiot.

Szkolenie odbywa się internetowo przez platformę COME. Termin zostanie podany.

2. Zaliczenie przedmiotu "Podstawy ochrony własności intelektualnej" (POWI) jest obowiązkowe dla studentów studiów I stopnia, natomiast w przypadku studiów II stopnia dotyczy wyłącznie studentów, którzy nie zaliczali tego przedmiotu na studiach I stopnia.

Rejestracja na ten przedmiot nie obowiązuje zatem tych studentów, które zaliczyli go na studiach I stopnia, pod warunkiem dostarczenia do sekretariatu zaświadczenia lub suplementu z tym przedmiotem.

W tej rejestracji (z wyj. POWI i BHP):

-studenci 1 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (studia I stopnia) wybierają 7 przedmiotów obowiązkowych na studiach dziennych i 7 na zaocznych.

-studenci 1 roku kierunku Praca socjalna (studia I stopnia) wybierają 9 przedmiotów obowiązkowych

-studenci 1 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (studia II stopnia) wybierają 5 przedmiotów obowiązkowych na studiach dziennych i 5 na zaocznych.

-studenci 1 roku kierunku Kryminologia (studia 2 stopnia) wybierają 6 przedmiotów obowiązkowych na studiach dziennych i 6 na zaocznych.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

W trakcie 2 tury zostanie udostępniona Giełda - możliwość zamiany z jednej grupy do innej w ramach konkretnych zajęć i tylko w ramach grup dedykowanych (dot. zajęć wielogrupowych).

w trakcie, 3 dni do zakończenia
2017-09-15 19:00 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 7 dni
2017-09-28 19:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, 2 rok, studia I i II stopnia 3401-2017Z-2OB-I-II pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W tej rejestracji:

-studenci 2 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (studia I stopnia) wybierają 4 przedmioty obowiązkowe na studiach dziennych i 4 na zaocznych.

-studenci 2 roku kierunku Praca socjalna (studia I stopnia) wybierają przedmiotów 5 obowiązkowych

-studenci 2 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (studia II stopnia) wybierają 6 przedmiotów obowiązkowych na studiach dziennych i 6 na zaocznych.

-studenci 2 roku kierunku Kryminologia (studia II stopnia) wybierają przedmiotów 6 obowiązkowych na studiach dziennych i 6 na zaocznych.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

w trakcie, 3 dni do zakończenia
2017-09-15 19:00 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 7 dni
2017-09-28 19:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
Niezalogowany

Rejestracja na specjalizację Rewitalizacja i innowacje społeczne, 2 rok, I stopień, Profilaktyka 3401-2017Z-2PRI-S-IN pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rozpoczęcie rejestracji przesunięto na godz. 20:00.

W tej rejestracji:

-studenci 2 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, którzy wybrali specjalizację Rewitalizacja i innowacje społeczne wybierają 4 przedmioty.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

w trakcie, 3 dni do zakończenia
2017-09-15 20:00 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 7 dni
2017-09-28 20:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
Niezalogowany

Rejestracja na specjalizację prawno-kryminologiczną, 2 rok, I stopień, Profilaktyka 3401-2017Z-2PRI-S-PK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rozpoczęcie rejestracji przesunięto na godz. 20:00.

W tej rejestracji:

-studenci 2 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, którzy wybrali specjalizację prawno-kryminologiczną wybierają 3 przedmioty.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

w trakcie, 3 dni do zakończenia
2017-09-15 20:00 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 7 dni
2017-09-28 20:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
Niezalogowany

Rejestracja na specjalizację Wychowanie resocjalizujące, 2 rok, I stopień, Profilaktyka 3401-2017Z-2PRI-S-WR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rozpoczęcie rejestracji przesunięto na godz. 20:00.

W tej rejestracji:

-studenci 2 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, którzy wybrali specjalizację Wychowanie resocjalizujące wybierają 4 przedmioty.

Jeśli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

w trakcie, 3 dni do zakończenia
2017-09-15 20:00 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 7 dni
2017-09-28 20:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia modułowe, 2 rok, I stopień, Praca socjalna 3401-2017Z-2PSI-M pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rozpoczęcie rejestracji przesunięto na godz. 20:15.

W tej rejestracji:

-studenci 2 roku kierunku Praca socjalna wybierają 1 przedmiot modułowy z 2 dostępnych.

Jeśli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

w trakcie, 3 dni do zakończenia
2017-09-15 20:15 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
1
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 7 dni
2017-09-28 20:15 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, 3 rok, studia I stopnia 3401-2017Z-3OB-I pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji:

- Studenci 3 roku studiów stacjonarnych kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (studia 1 stopnia) wybierają 5 przedmiotów na studich dziennych i 5 na zaocznych (w tym Praktyki zawodowe).

- Studenci 3 roku kierunku Praca socjalna (studia 1 stopnia) wybierają 8 przedmiotów obowiązkowych.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

w trakcie, 3 dni do zakończenia
2017-09-15 19:00 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 7 dni
2017-09-28 19:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
Niezalogowany

Rejestracja na specjalizację Rewitalizacja i innowacje społeczne, 3 rok, I stopień, Profilaktyka 3401-2017Z-3PRI-S-IN pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rozpoczęcie rejestracji przesunięto na godz. 20:00.

W tej rejestracji:

-studenci 3 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, którzy wybrali specjalizację Rewitalizacja i innowacje społeczne wybierają 8 przedmiotów.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

w trakcie, 3 dni do zakończenia
2017-09-15 20:00 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 7 dni
2017-09-28 20:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
Niezalogowany

Rejestracja na specjalizację prawno-kryminologiczną, 3 rok, I stopień, Profilaktyka 3401-2017Z-3PRI-S-PK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rozpoczęcie rejestracji przesunięto na godz. 20:00.

W tej rejestracji:

-studenci 3 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, którzy wybrali specjalizację prawno-kryminologiczną wybierają 5 przedmiotów.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

w trakcie, 3 dni do zakończenia
2017-09-15 20:00 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 7 dni
2017-09-28 20:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia specjalizacji Wychowanie resocjalizujące, 3 rok, I stopień, Profilaktyka 3401-2017Z-3PRI-S-WR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rozpoczęcie rejestracji przesunięto na godz. 20:00.

W tej rejestracji:

-studenci 3 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, którzy wybrali specjalizację Wychowanie resocjalizujące wybierają 4 przedmioty.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

w trakcie, 3 dni do zakończenia
2017-09-15 20:00 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 7 dni
2017-09-28 20:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
Niezalogowany

Rejestracja na fakultety, studia I i II stopnia 3401-2017Z-FA-I-IId pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Oferta zajęć może ulec zmianie.

Rozpoczęcie rejestracji przesunięto na godz. 19:15.

Przedmiot "Teorie feminizmu" zostanie udostępniony w 2 turze rejestracji.

w trakcie, 3 dni do zakończenia
2017-09-15 19:15 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
2
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 7 dni
2017-09-28 19:15 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
3
Niezalogowany

Rejestracja na fakultety, studia I i II stopnia, studia zaoczne 3401-2017Z-FA-I-IIz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Oferta zajęć może ulec zmianie.

Rozpoczęcie rejestracji przesunięto na godz. 19:15.

W 2 turze rejestracji zostanie dodany przedmiot "Teorie feminizmu", na który będzie można się rejestrować.

w trakcie, 3 dni do zakończenia
2017-09-15 19:15 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
2
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 7 dni
2017-09-28 19:15 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
3
Niezalogowany

Rejestracja na fakultety językowe (B2+), studia II stopnia 3401-2017Z-FAB-IId pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Oferta zajęć może ulec zmianie.

Rozpoczęcie rejestracji przesunięto na godz. 19:45.

w trakcie, 3 dni do zakończenia
2017-09-15 19:45 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
1
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 7 dni
2017-09-28 19:45 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na fakultety językowe (B2+), studia II stopnia, studia zaoczne 3401-2017Z-FAB-IIz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Oferta zajęć może ulec zmianie.

Rozpoczęcie rejestracji przesunięto na godz. 19:45.

w trakcie, 3 dni do zakończenia
2017-09-15 19:45 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
1
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 7 dni
2017-09-28 19:45 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie IPSIR 3401-2017Z-OGUNz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rozpoczęcie rejestracji przesunięto na godz. 19:30.

w trakcie, 3 dni do zakończenia
2017-09-15 19:30 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
1
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 7 dni
2017-09-28 19:30 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
2
Niezalogowany