Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 34010000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na egzaminy Przejdź do rejestracji

zakończona
Sesja egzaminacyjna - semestr zimowy 2017/18 [opis] Rejestracja bezpośrednia  

Rejestracja na przedmiot obowiązkowy Prawo socjalne, 1 i 2 rok, studia I stopnia, Praca Socjalna 3401-2017L-1&2OB-PSO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji na przedmiot obowiązkowy "Prawo socjalne" zapisują się studenci 1 i 2 roku studiów stacjonarnych kierunku Praca Socjalna.

zakończona
2018-01-19 20:30 - 2018-01-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
Niezalogowany
w trakcie, ok. 1 dzień i 12 godz. do zakończenia
2018-02-19 20:30 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, 1 rok, studia I i II stopnia 3401-2017L-1OB-I-II pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Podstawy ochrony własności intelektualnej - wykład będzie się odbywał w dwóch terminach: 9 marca i 6 kwietnia w godz. 11.30 – 14.45, dla dwóch różnych grup. Sala 44.

Wykład z przedmiotu „Podstawy ochrony własności intelektualnej” obowiązuje wszystkich studentów I roku studiów I stopnia oraz tych studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie dostarczyli do sekretariatu zaświadczeń bądź suplementów do dyplomu potwierdzających zaliczenie takiego przedmiotu na innych studiach.

Przypominamy też o konieczności zaliczenia przez platformę COME do 9 lutego br. „Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy” – również obowiązuje wszystkich studentów I roku studiów I stopnia oraz tych studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie dostarczyli do sekretariatu zaświadczeń bądź suplementów do dyplomu potwierdzających zaliczenie takiego przedmiotu na innych studiach.

W ramach tej rejestracji:

- Studenci 1 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (studia 1 stopnia) wybierają 6 przedmiotów obowiązkowych (w tym przedmiot Technologia informacyjna).

- Studenci 1 roku kierunku Praca socjalna (studia 1 stopnia) wybierają 5 przedmiotów obowiązkowych (w tym przedmiot Technologia informacyjna).

- Studenci 1 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (studia 2 stopnia) wybierają 7 przedmiotów obowiązkowych na zaocznych i 8 na dziennych.

- Studenci 1 roku kierunku Kryminologia (studia 2 stopnia) wybierają 5 przedmiotów obowiązkowych.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

Studenci 1 roku kierunku Praca socjalna powinni zarejestrować się również na przedmiot Prawo socjalne udostępniony w odrębnej rejestracji.

Praktyki zawodowe (90 godzin) - 1 roku kierunku Praca socjalna zostali wpisani automatycznie.

zakończona
2018-01-19 20:00 - 2018-01-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup, dedykowana
Niezalogowany
w trakcie, ok. 1 dzień i 12 godz. do zakończenia
2018-02-19 20:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca z giełdą
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia modułowe, 1 rok, I stopień, Praca socjalna 3401-2017L-1PSI-M pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji Studenci 1 roku studiów stacjonarnych na kierunku Praca socjalna wybierają 1 przedmiot modułowy z dostępnych 2 przedmiotów w ofercie.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

zakończona
2018-01-19 20:10 - 2018-01-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
1
Niezalogowany
w trakcie, ok. 1 dzień i 12 godz. do zakończenia
2018-02-19 20:10 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, 2 rok, studia I i II stopnia 3401-2017L-2OB-I-II pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji:

- Studenci 2 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (studia 1 stopnia) wybierają 3 przedmioty obowiązkowe

- Studenci 2 roku kierunku Praca socjalna (studia 1 stopnia) wybierają 5 przedmiotów obowiązkowych

- Studenci 2 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (studia 2 stopnia) stacjonarne wybierają 1 przedmiot obowiązkowy.

- Studenci 2 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (studia 2 stopnia) nie stacjonarne wybierają 2 przedmioty obowiązkowe (przedmiot Resocjalizacyjna pedagogika antropologiczna przeniesionoy z sem. zimowego na letni. Zapisy przeniesione).

- Studenci 2 roku kierunku Kryminologia (studia 2 stopnia) wybierają 2 przedmioty obowiązkowe

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Studenci 2 roku kierunku Praca socjalna powinni zarejestrować się również na przedmiot Prawo socjalne udostępniony w odrębnej rejestracji.

Praktyki zawodowe (120 godzin) - studenci 2 roku kierunku Praca socjalna zostali wpisani automatycznie.

zakończona
2018-01-19 20:10 - 2018-01-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup, dedykowana
Niezalogowany
w trakcie, ok. 1 dzień i 12 godz. do zakończenia
2018-02-19 20:10 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup z giełdą - tura uzupełniająca
Niezalogowany
...

Rejestracja na specjalizację Rewitalizacja i innowacje społeczne, 2 rok, I stopień, Profilaktyka 3401-2017L-2PRI-S-IN pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji Studenci 2 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, którzy wybrali specjalizację Rewitalizacja i innowacje społeczne wybierają 5 przedmiotów.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

zakończona
2018-01-19 20:00 - 2018-01-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
Niezalogowany
w trakcie, ok. 1 dzień i 12 godz. do zakończenia
2018-02-19 20:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
Niezalogowany
...

Rejestracja na specjalizację prawno-kryminologiczną, 2 rok, I stopień, Profilaktyka 3401-2017L-2PRI-S-PK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji Studenci 2 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, którzy wybrali specjalizację prawno-kryminologiczną wybierają 2 przedmioty.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

zakończona
2018-01-19 20:00 - 2018-01-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup, dedykowana
2
Niezalogowany
w trakcie, ok. 1 dzień i 12 godz. do zakończenia
2018-02-19 20:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
2
Niezalogowany
...

Rejestracja na specjalizację Wychowanie resocjalizujące, 2 rok, I stopień, Profilaktyka 3401-2017L-2PRI-S-WR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji Studenci 2 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, którzy wybrali specjalizację Wychowanie resocjalizujące wybierają 4 przedmioty.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

zakończona
2018-01-19 20:00 - 2018-01-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup, dedykowana
4
Niezalogowany
w trakcie, ok. 1 dzień i 12 godz. do zakończenia
2018-02-19 20:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
4
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, 3 rok, studia I stopnia 3401-2017L-3OB-I pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji:

- Studenci 3 roku studiów stacjonarnych kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (studia 1 stopnia) wybierają 1 przedmiot obowiązkowy Psychologia społeczna.

Przedmiot Psychologia społeczna, będzie prowadzony także dla studentów studiów stacjonarnych 3 roku dla kierunku Praca socjalna.

- Studenci 3 roku studiów niestacjonarnych kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (studia 1 stopnia) wybierają 1 przedmiot obowiązkowy: Psychologia społeczna.

- Studenci 3 roku kierunku Praca socjalna (studia 1 stopnia) wybierają 6 przedmiotów obowiązkowych.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Praktyki zawodowe - studenci 3 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja zostali wpisani automatycznie.

zakończona
2018-01-19 20:20 - 2018-01-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup, dedykowana
Niezalogowany
w trakcie, ok. 1 dzień i 12 godz. do zakończenia
2018-02-19 20:20 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup z giełdą - tura uzupełniająca
Niezalogowany
...

Rejestracja na specjalizację Rewitalizacja i innowacje społeczne, 3 rok, I stopień, Profilaktyka 3401-2017L-3PRI-S-IN pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji Studenci 3 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, którzy wybrali specjalizację Rewitalizacja i innowacje społeczne wybierają 2 przedmioty.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

zakończona
2018-01-19 20:10 - 2018-01-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
2
Niezalogowany
w trakcie, ok. 1 dzień i 12 godz. do zakończenia
2018-02-19 20:10 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
2
Niezalogowany
...

Rejestracja na specjalizację prawno-kryminologiczną, 3 rok, I stopień, Profilaktyka 3401-2017L-3PRI-S-PK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji Studenci 3 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, którzy wybrali specjalizację prawno-kryminologiczną wybierają 3 przedmioty(studia niestacjonarne)/4 przedmioty (studia stacjonarne).

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych (4 przedmioty), a druga część studentom studiów niestacjonarnych (3 przedmioty). Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

zakończona
2018-01-19 20:10 - 2018-01-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup, dedykowana
4
Niezalogowany
w trakcie, ok. 1 dzień i 12 godz. do zakończenia
2018-02-19 20:10 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
4
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalizacji Wychowanie resocjalizujące, 3 rok, I stopień, Profilaktyka 3401-2017L-3PRI-S-WR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji Studenci 3 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, którzy wybrali specjalizację Wychowanie resocjalizujące wybierają 3 przedmioty.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dostępie do rejestracji na dany przedmiot.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

zakończona
2018-01-19 20:10 - 2018-01-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup, dedykowana
3
Niezalogowany
w trakcie, ok. 1 dzień i 12 godz. do zakończenia
2018-02-19 20:10 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
3
Niezalogowany
...

Rejestracja na fakultety, studia I i II stopnia 3401-2017L-FA-I-IId pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

21.02.2018:

Zajęcia pn. "Pomaganie w percepcji pracowników służb społecznych (Badania aktywizujące)" zostają wycofane z planu semestru letniego 2017/18. Zapisane osoby zostaną administracyjnie wyrejestrowane.

Komunikat przed II turą rejestracji:

1. Do II tury zostaje dodany przedmiot "Zielona kryminologia".

2. Z II tury rejestracji i z planu zostaje wycofany przedmiot "Antropogeneza i kosmogeneza w mitach świata" - niska frekwencja w zapisach.

W przypadku poniższych przedmiotów:

1. Pomaganie w percepcji pracowników służb społecznych (Badania aktywizujące)

2. Społeczno-kulturowe aspekty współczesnych ruchów migracyjnych. Polacy i Polonia w świecie.

3. Śmierć i umieranie we współczesnym świecie

4. Współczesne procesy eksploatacji w perspektywie marksistowskiej – dorobek teoretyczno-empiryczny,

jeśli liczba uczestniczących ww zajęć nie osiągnie limitu 12 osób, fakultety nie zostaną uruchomione.

Na fakultet/fakultety zapisują się studenci studiów stacjonarnych, u których w programie studiów danego etapu przedmioty tego typu są wymagane.

zakończona
2018-01-19 20:50 - 2018-01-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
2
Niezalogowany
w trakcie, ok. 1 dzień i 12 godz. do zakończenia
2018-02-19 20:50 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
3
Niezalogowany
...

Rejestracja na fakultety, studia I i II stopnia, studia zaoczne 3401-2017L-FA-I-IIz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

25.01.2018. W przypadku poniższych przedmiotów:

1. Podstawy odpowiedzialności karnej, postępowania karnego i postępowania ze skazanymi

2. Śmierć i umieranie we współczesnym świecie,

jeśli liczba uczestniczących ww zajęć nie osiągnie limitu 12 osób, fakultety nie zostaną uruchomione.

25.01.2018. Z rejestracji zostaje wycofany przedmiot "Problemy rodziny w świetle dzieł

sztuki polskiej na przestrzeni wieków" - niska frekwencja w zapisach.

24.01.2018. Do rejestracji dołączony zostaje 1 przedmiot:

Zielona kryminologia - limit 15 osób - dedykacja dla 2 roku PSIR oraz 1 i 2 roku KR

Rejestracja możliwa 25.01 i w trakcie 2 tury.

23.01.2018. Do rejestracji zostaje dodany fakultet "Socjologia dobroczynności". Rejestracja możliwa od 24.01 po migracji danych.

Na fakultet/fakultety zapisują się studenci studiów niestacjonarnych, u których w programie studiów danego etapu przedmioty tego typu są wymagane.

zakończona
2018-01-19 20:50 - 2018-01-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
2
Niezalogowany
w trakcie, ok. 1 dzień i 12 godz. do zakończenia
2018-02-19 20:50 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
3
Niezalogowany
...

Rejestracja na fakultety językowe (B2+), studia II stopnia 3401-2017L-FAB-IId pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Komunikat przed II turą rejestracji:

1. Zostaje zamknięty fakultet językowy Global Families, Glocal Problems (B2+) - osoby zarejestrowane zostaną z tego przedmiotu wyrejestrowane administracyjnie.

Należy zarejestrować się na inny przedmiot.

Na fakultet językowy zapisują się studenci studiów stacjonarnych II stopnia, u których w programie studiów danego etapu przedmiot tego typu jest wymagany.

zakończona
2018-01-19 20:40 - 2018-01-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
1
Niezalogowany
w trakcie, ok. 1 dzień i 12 godz. do zakończenia
2018-02-19 20:40 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na fakultety językowe (B2+), studia II stopnia, studia zaoczne 3401-2017L-FAB-IIz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Komunikat przed II turą rejestracji:

1. Zostaje zamknięty fakultet językowy "Przestępczość zorganizowana w Rosji" (ros. B2) - osoby zarejestrowane zostaną z tego przedmiotu wyrejestrowane administracyjnie.

Należy zarejestrować się na inny przedmiot, na kórym zostanie zwiększony limit.

Na fakultet językowy zapisują się studenci studiów niestacjonarnych II stopnia, u których w programie studiów danego etapu przedmiot tego typu jest wymagany.

zakończona
2018-01-19 20:40 - 2018-01-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
1
Niezalogowany
w trakcie, ok. 1 dzień i 12 godz. do zakończenia
2018-02-19 20:40 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie IPSIR 3401-2017L-OGUNz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

22.02.2018: do II tury rejestracji zostaja dodane zajęcia ogólnouniwersyteckie "Problemy rodziny w świetle dzieł sztuki polskiej na przestrzeni wieków" - 4 punkty ECTS, sob. 8:00-10:15.

14.02.2018. Do II tury rejestracji dołączone zostają przedmioty:

1. Antropologia kary - limit 10 osób

2. Kolonializm-antropologia-turystyka: Europejczycy wobec ludów pozaeuropejskich - limit 20 osób.

3. Socjologia dobroczynności - limit 20 osób.

4. Śmierć i umieranie we współczesnym świecie - limit 15 osób.

5. Film jako źródło badawcze i narzędzie edukacyjne w naukach społecznych - limit 33 osoby - uwaga przedmiot dedykowany dla 2 i 3 roku PSIR

24.01.2018 - Do rejestracji dołączone zostają 3 przedmioty:

1. Miłość w piosence francuskiej

2. Bezdomność w perspektywie nauk społecznych

3. Zielona kryminologia - limit 20 osób - dedykacja dla 2 roku PSIR oraz 1 i 2 roku KR

Rejestracja możliwa 25.01 i w trakcie 2 tury.

Na przedmiot OGUN zapisują się studenci studiów niestacjonarnych, u których w programie studiów danego etapu przedmiot typu OG jest wymagany.

zakończona
2018-01-19 21:00 - 2018-01-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
1
Niezalogowany
w trakcie, ok. 1 dzień i 12 godz. do zakończenia
2018-02-19 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup - tura uzupełniająca
3
Niezalogowany
...