Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 12 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 37 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Warszawskiego

Pamiętaj, że serwerów USOSweb na Uniwersytecie Warszawskim jest wiele. Wydziały: MIM, Fizyka, Chemia, WNE, i WNPSM posiadają własne USOSweby dla swoich studentów. Odnośniki do pozostałych serwisów USOSweb:
USOSweb dla Wydziału Matematyki,Informatyki i Mechaniki
USOSweb dla Wydziału Fizyki
USOSweb dla Wydziału Chemii
USOSweb dla Wydziału Nauk Ekonomicznych
USOSweb dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

KOMUNIKAT (25.02.2020 r.)

UWAGA! Informujemy, że w dniu 27.02.20 w godz. 20:00 - 02:00 następnego dnia mogą występować problemy
z dostępem do USOS i aplikacji powiązanych (np. USOSweb, USOSadm Java, APD, SRS) w związku z pracami konserwacyjnymi.
Za utrudnienia przepraszamy. Pion IT UW

KOMUNIKAT (22.11.2019 r.)

Ważne !!! Komunikat dot. klauzuli informacyjnej (aktualizacja)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

KOMUNIKATY (14.11.2019 r.)

Kurs uzupełniający 0,5 punktu ECTS za zajęcia typu WF

SEMESTR 2019Z

Uprawnieni do udziału w kursie:
– studenci z zarejestrowanym zwolnieniem lekarskim immatrykulowani w latach 2012/2013 - 2015/2016
– studenci z programów "niedostosowanych" do Uchwały Senatu nr 440 z 16 grudnia 2015r. z zarejestrowanym zwolnieniem lekarskim, immatrykulowani w r. a. 2016/2017

Rejestracja na kurs jest dwuetapowa - w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w USOSweb Kampusu Centralnego (rejestracje webowe) a następnie na platformie internetowej COME.

REJESTRACJA W USOSWEB:
I tura: 29.01.2020 godz. 21:00 - 04.02.2020 godz. 23:59
II tura: 20.02.2020 godz. 21:00 - 25.02.2020 godz. 23:59

Po rejestracji w USOSweb należy zarejestrować się na platformie internetowej COME (http://kampus.come.uw.edu.pl/) i oczekiwać na otwarcie kursu.
Logowanie jest takie samo jak do USOSweba i UL-a. Po zalogowaniu się należy wybrać z listy kategorii "Kursy wydziałowe i instytutowe", a następnie "Studium Wychowania Fizycznego i Sportu".

DOSTĘPNOŚĆ KURSU NA PLATFORMIE:
- studenci zarejestrowani w I turze: 05.02.2020r. godz. 09:00 – 03.03.2020r. godz. 23:59
- studenci zarejestrowani w II turze: 26.02.2020r. godz. 09:00 – 03.03.2020r. godz. 23:59

WPISYWANIE OCEN DO USOS:
04.03.2020r. - 06.03.2020r.

Warunkiem zaliczenia kursu będzie zapoznanie się z treścią 9 wykładów i udzielenie 100% poprawnych odpowiedzi na pytania przypisane do każdego z nich. Ilość podejść jest nieograniczona.

Kurs uzupełniający 1 punkt ECTS za zajęcia typu WF

SEMESTR 2019Z

Uprawnieni do udziału w kursie:

– studenci z zarejestrowanym zwolnieniem lekarskim immatrykulowani w r. a. 2016/2017 na programy „dostosowane” do Uchwały Senatu nr 440 z 16 grudnia 2015r.
– studenci pierwszego stopnia studiów niestacjonarnych zaocznych immatrykulowani w r. a . 2016/2017 na programy „dostosowane” do Uchwały Senatu nr 440 z 16 grudnia 2015r.
– studenci pierwszego stopnia studiów niestacjonarnych wieczorowych immatrykulowani w r. a. 2016/2017 na programy „dostosowane” do Uchwały Senatu nr 440 z 16 grudnia 2015r.
– studenci studiów II stopnia immatrykulowani w r. a. 2016/2017 na programy „dostosowane” do Uchwały Senatu nr 440 z 16 grudnia 2015r.

Rejestracja na kurs jest dwuetapowa – w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w USOSweb Kampusu Centralnego (rejestracje webowe) a następnie na platformie internetowej COME.

REJESTRACJA W USOSWEB:
I tura: 29.01.2020 godz. 21:00 - 04.02.2020 godz. 23:59
II tura: 20.02.2020 godz. 21:00 - 25.02.2020 godz. 23:59

Po rejestracji w USOSweb należy zarejestrować się na platformie internetowej COME (http://kampus.come.uw.edu.pl/) i oczekiwać na otwarcie kursu. Logowanie jest takie samo jak do USOSweba i UL-a. Po zalogowaniu się należy wybrać z listy kategorii "Kursy wydziałowe i instytutowe", a następnie "Studium Wychowania Fizycznego i Sportu".

DOSTĘPNOŚĆ KURSU NA PLATFORMIE:
- studenci zarejestrowani w I turze: 05.02.2020r. godz. 09:00 – 03.03.2020r. godz. 23:59
- studenci zarejestrowani w II turze: 26.02.2020r. godz. 09:00 – 03.03.2020r. godz. 23:59

WPISYWANIE OCEN DO USOS:
-04.03.2020r. - 06.03.2020r.

Warunkiem zaliczenia kursu będzie zapoznanie się z treścią 16 wykładów i udzielenie 100% poprawnych odpowiedzi na pytania przypisane do każdego z nich. Ilość podejść jest nieograniczona.

Wnioskowanie o stypendia w roku akademickim 2018/2019

Applying for students’ and doctoral students’ scholarships and grants for academic year 2018/2019 – click here.

Istotne informacje

 • wnioski o wszystkie stypendia i zapomogę dostępne są w zakładce Dla wszystkich > Wnioski;
 • aby zarejestrować wniosek, trzeba wprowadzić do systemu numer konta. Można to zrobić samodzielnie w zakładce Dla studenta > Stypendia > Numer konta bankowego lub w sekretariacie jednostki. Samodzielna zmiana numeru konta (w tej samej zakładce) będzie możliwa tylko do końca października – później będzie można to zrobić wyłącznie w jednostce;
 • we wniosku musi znaleźć się adres e-mail. Można go uzupełnić w sekretariacie jednostki (będzie widoczny w USOSweb następnego dnia). Należy tę skrzynkę regularnie sprawdzać – na ten adres będą przychodzić wiadomości o zmianie stanu wniosku i inne ważne informacje dotyczące stypendium;
 • po zarejestrowaniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć w wyznaczonym terminie do komisji lub sekretariatu – wnioski niezłożone w wersji papierowej nie są rozpatrywane;
 • wniosek o stypendium socjalne i zapomogę można uzupełnić po wypełnieniu oświadczenia o dochodach za 2017 rok, a wniosek o stypendium specjalne po uprzednim złożeniu w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Wnioski o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę – wszystkie stopnie studiów (również studia doktoranckie)

 • wnioski o te stypendia można rejestrować w USOSweb od 1 października 2018 r., od godz. 21.00;
 • stypendia socjalne i specjalne przyznawane są na rok akademicki, ale okres ich wypłacania zależy od daty złożenia wydrukowanego i podpisanego wniosku w jednostce. Złożenie wniosku do 10. dnia miesiąca uprawnia do otrzymania wypłaty również za ten miesiąc;
 • pytania ws. tych świadczeń należy kierować do komisji stypendialnej w jednostce;
 • kontakty do komisji stypendialnych dla studentów i studentek znajdują się w zakładce Baza KS na stronie OKSS;
 • kontakt do komisji stypendialnych dla doktorantów i doktorantek można otrzymać w sekretariacie lub dziekanacie jednostki.

Wniosek o stypendium rektora – studia I, II stopnia i jednolite magisterskie

 • wnioski zostaną uruchomione w USOSweb 1 października 2018 r. o godz. 21.00;
 • termin składania wydrukowanych i podpisanych wniosków w komisjach lub sekretariatach upływa 15 października 2018 r. Jest to termin nieprzekraczalny ze względu na konkursowy charakter postępowania ws. stypendium rektora;
 • informacje dotyczące stypendium rektora (również zasady przesyłania wniosków pocztą) znajdują się na stronie Odwoławczej Komisji Stypendialnej;
 • pytania ws. stypendium rektora należy kierować do OKSS (e-mail podano na stronie).
Ważne linki:

Wnioski o stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów i doktorantek

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu wniosku w USOSweb, należy go wydrukować i podpisany dostarczyć do swojej jednostki w wyznaczonym dla niej terminie (z niezbędnymi załącznikami). Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków znajdują się na ekranach w poszczególnych wnioskach.

Terminy i zasady


Pytania ws. tych stypendiów należy kierować na adres stypendia.usos[at]uw.ed.pl. Należy pamiętać o podaniu imienia i nazwiska, numeru indeksu oraz jednostki.

UWAGA! WAŻNA ZMIANA W USOS!!! (13.09.2018 r.)

Szanowni Państwo,
Od dnia 19 września 2018 zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych, na które Studenci regulują zobowiązanie wobec UW, dotychczasowe numery nie będą już aktywne. Nowe aktualne numery będą widoczne dla Państwa w systemie USOSweb od dnia 19 września po godzinie 18:00.
W dniach 18-19 września 2018 proszę wstrzymać się z dokonywaniem opłat wobec UW.
Od 19 września 2018 przelewy (opłaty) wysłane na dotychczasowe (stare) numery będą zwracane do nadawców.
Proszę dokonać odpowiednich zmian w przypadku zlecania opłat ze swoich systemów bankowych.
System USOSweb oraz inne serwisy powiązane (APD, Rejestracje żetonowe) nie będą dostępne dla Studentów w dniu 19 września 2018 w godzinach 12:00-18:00.
Szczegółowe informacje o zmianach dostępne w Państwa Jednostkach.

( Zespół USOS)

KOMUNIKAT!!! (25.05.2018 r.)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych studenta

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO 1*:
 1. Administrator danych
 2. Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest,
  Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
  00-927 Warszawa. Możesz się z nami skontaktować, posługując się z jedną z form kontaktu udostępnionych
  na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt/
 3. Inspektor Ochrony Danych
 4. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się
  kontaktować w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych.
  Z Inspektorem możesz się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@adm.uw.edu.pl
 5. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
 6. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu dokumentacji przebiegu studiów. Jest to nasz obowiązek, wynikający
  z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz wydanych na jej
  podstawie aktów wykonawczych.
 7. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
 8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu kształcenia,
  a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.
 9. Odbiorcy Twoich danych
 10. Odbiorcami Twoich danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz inne uczelnie wyższe
  w tym zagraniczne, banki, ubezpieczyciele, a także dostawca studenckiej poczty elektronicznej.
  Dostęp do Twoich danych posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy i współpracownicy,
  którzy muszą mieć dostęp do danych, by wykonywać swoje obowiązki.
 11. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
 12. W przypadku prowadzenia korespondencji przez studencką pocztę elektroniczną Twoje dane będą przetwarzane
  przez naszego dostawcę poczty elektronicznej firmę Google w jej centrach przetwarzania danych [link].
  Twoje dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję
  Europejską. Zapewni to Twoim danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 13. Twoje prawa związane z przetwarzaniem
 14. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich
  sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
  Prawo do przenoszenia danych może zostać zrealizowane tylko w przypadku wynikającym z art. 165 ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym, tzn. w związku z chęcią przeniesienia z uczelni macierzystej na inną uczelnię,
  w tym uczelnię zagraniczną.
 15. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
 16. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa.
 17. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 18. Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

UWAGA!!! Poradnik - podpinanie przedmiotów

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że został opracowany poradnik opisujący zasady podpinania przedmiotów oraz objaśniający wpływ podpięć na średnie, rozliczanie lat studiów, suplement do dyplomu i opłaty. Gorąco namawiamy do jego lektury.

 • Pobierz poradnik
 • KOMUNIKAT!!! (17.01.2014 r.)

  Zbiorczy dokument RMUA dla studentów i doktorantów ubezpieczonych przez Uniwersytet Warszawski

  Zgodnie z art. 41 punkt 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, za których odprowadzana była składka na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013 przez Uczelnię, mogą pobrać zbiorczy dokument RMUA w Kwesturze UW (Dział Płac – Sekcja Rozliczeń Składek ZUS, ul. Karowa 20, III p., pok. 304, tel. 55-23-296, 20-698, 20-132). Dokumenty wydawane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

  KWESTURA

  UWAGA!!! (15.11.2013 r.)

  Powtarzanie zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce


  Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne od roku akademickiego 2013/2014, od najbliższej sesji egzaminacyjnej studenci, którzy wykorzystali już dwa żetony egzaminacyjne i zamierzają po raz kolejny podejść do egzaminu certyfikacyjnego, będą zobowiązani do zarejestrowania się na 10 godzinny kurs on-line w ramach powtarzania zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce. Koszt kursu wraz z weryfikacją efektów 150 PLN.

  Aby zarejestrować się na egzamin certyfikacyjny należy:

  Student otrzymuje kolejny żeton egzaminacyjny po uregulowaniu płatności za kurs. Brak opłaty uniemożliwi dokonanie rejestracji.

  SzJO

  Logowanie do systemu USOSweb

  Aby zalogować się do systemu, jako identyfikator należy podać numer pesel oraz hasło. Obcokrajowcy zamiast numeru pesel podają przyznany "sztuczny" pesel. Uwagi na temat jakichkolwiek błędnych danych dot. toku studiów, uzyskanych ocen należy zgłaszać do dziekanatu. Hasła do serwisu usosweba studentom wydają pracownicy dziekanatu osobiście danemu studentowi.

  Jeżeli widzisz następujący komunikat: Brak Uprawnień

  • studenci - należy zgłosić się do dziekanatu i uaktualnić "Planowaną datę ukończenia studiów"
  • pracownicy - należy zgłosić się do dziekanatu i uaktualnić "Datę zakończenia umowy"

  Zmiany będą widoczne po migracji.

  Jesteś zalogowany, lecz nie masz prawa dostępu do tego serwisu USOSweb.

  Nadal możesz korzystać z tych modułów, które nie wymagają logowania.

  Usługi internetowe Uniwersytetu Warszawskiego: IRK, UL (rejestracja na lektoraty, WF...), USOSweb (rejestracja na przedmioty, oceny...), a także poczta UW - mają to samo hasło.

  Aby zalogować się do systemu, należy podać numer PESEL jako identyfikator oraz hasło przechowywane w centralnym repozytorium haseł CUS. Obcokrajowcy zamiast PESEL-a podają "sztuczny" PESEL (ustalany indywidualnie w Sekcji studenckiej).

  Migracja rozpoczyna się o 4:10 i kończy się około godziny 5:00.

  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim. Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.