Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informacja obrazowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-226INFOB Kod Erasmus / ISCED: 11.304 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Informacja obrazowa
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów MSOŚ
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne z Wydziału Biologii
Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykorzystanie fotografii jako narzędzia intelektualnego w nauce i życiu codziennym. Ćwiczenie sprawności "patrzenia" w kategoriach intelektualnych i emocjonalnych.

Zapoznanie z najważniejszymi technikami obrazowania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia z informacji obrazowej dotyczą technologii wykonywania zdjęć w poszczególnych zakresach prom. elektromagnetycznego, w różnych skalach (od zobrazowań molekularnych po radiowe obrazy kosmiczne) i w różnych środowiskach (podwodne, podziemne, naziemne, lotnicze, kosmiczne) i zastosowań metod obrazowych w badaniach naukowych. Towarzyszy temu uczenie analizy i interpretacji zdjęć, a także czytania i wypowiadania się językiem obrazów zarówno w sferze intelektualnej, jak i emocjonalnej (estetycznej). Studenci mają za zadanie samodzielne wykonanie pracy fotograficznej w postaci reportażu, wystawy, albumu bądź stron www. Zajęcia prowadzone są w grupach dopasowanych do znajomości technik fotograficznych od poziomu początkującego po zawansowany. Przygotowanie fotograficzne i posiadany sprzęt nie są istotne - rozwijana jest przede wszystkim umiejętność twórczego myślenia, spostrzegawczości i zdolności wypowiedzi. W drugiej części semestru każdy student prowadzony jest już indywidualnie.

Pełny opis:

Informacja obrazowa - interdyscyplinarny kierunek oparty na koncepcji przyrodniczej roli obrazu traktowanego jako zjawisko biologiczne. Informacja obrazowa oparta na nośniku elektromagnetycznym, najszybszym ze znanych w przyrodzie, i formowana w unikalnej w środowisku przyrodniczym strukturze obrazu, być może odegrała decydującą rolę kształtowania się mózgu i naszej świadomości w ewolucji organizmów od pierwotniaków po poziom Homo sapiens. To oryginalne i nowoczesne ujęcie jest omawiane na przykładzie: praw, które rządzą obrazem, jego struktury przyrodniczej, uwarunkowań fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychicznych.

Na wykładach omawiane są specjalistyczne techniki zobrazowań w poszczególnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego od kwantowego przez rentgenowskie, ultrafioletowe, widzialne, podczerwone, termalne, radarowe aż po radiowe, a także w innych wybranych rodzajach energii. Obraz uzyskany dzięki tym technikom i odbierany zmysłowo ulega następnie różnego rodzaju transformacjom biologicznym i intelektualnym aż po poziom świadomej analizy i interpretacji. Znajomość tych mechanizmów pozwala zrozumieć, co tak naprawdę widzimy, jaka jest relacja tego co widzimy bezpośrednio lub poprzez zdjęcia w stosunku do rzeczywistości.

Obok mechanizmów powstawania obrazu oraz zobrazowań w poszczególnych zakresach promieniowania omawiany jest drugi ciąg merytoryczny poświęcony wykorzystaniu technik zobrazowań (w tym fotografii) w procesach poznawczych i ich udział w rozwoju nauki i wiedzy nie tylko przyrodniczej. Wśród wielu tematów są m. in. zobrazowania naziemne, lotnicze i satelitarne, fotografia podwodna, fotografia mikroskopowa i makroskopowa, język wizualny i jego ewolucja, ciągi znaczeniowe formalne i intuicyjne, język obrazów w nauce i w życiu codziennym.

Literatura:

Ostrowski M., 1994, Informacja obrazowa, praca zbiorowa, WNT

Ostrowski M., 1996 Informacja obrazowa strategią ewolucji, SCI-ART

Efekty kształcenia:

- Znajomość podstaw klasycznego fotografowania.

- Świadomość, czym jest obraz jako nośnik informacji

- Znajomość podstawowych technik obrazowania

- Poznanie zasad percepcji przestrzeni na poziomie inteligencji podświadomej i świadomej (racjonalnej)

- Wykorzystanie obrazu jako z jednej strony narzędzia badawczego, z drugiej jako formy wypowiedzi.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń na podstawie wykonania zadań metodami obrazowymi, umiejętności przygotowania większej wypowiedzi (esej, reportaż). Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu pisemnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.