Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium z ekotoksykologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-MW-EOKOTOK Kod Erasmus / ISCED: 07.204 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium z ekotoksykologii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów MSOŚ
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Cykl seminariów z ekotoksykologii – interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, obejmującej nauki biologiczne i chemiczne – wygłaszanych przez pracowników ZMFR, zaproszonych gości oraz studentów. Prezentowany jest przekrój tematów z zakresu ekotoksykologii, biomonitoringu, zastosowania nowoczesnych technik badawczych w ocenie stanu środowiska, skażenia środowiska, zwłaszcza metalami ciężkimi, adaptacji organizmów do życia w skażonym środowisku, jak również zagadnienia dotyczące zdrowej żywności, badania leków i możliwości fitoterapii w terapii antynowotworowej.

Pełny opis:

Cykl seminariów z ekotoksykologii – interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, obejmującej nauki biologiczne i chemiczne – wygłaszanych przez pracowników ZMFR, zaproszonych gości oraz studentów. Prezentowany jest przekrój tematów z zakresu ekotoksykologii, biomonitoringu, zastosowania nowoczesnych technik badawczych w ocenie stanu środowiska, skażenia środowiska, zwłaszcza metalami ciężkimi, adaptacji organizmów do życia w skażonym środowisku, jak również zagadnienia dotyczące zdrowej żywności, badania leków i możliwości fitoterapii w terapii antynowotworowej.

Przykładowe tematy prezentacji z ostatnich lat:

 dr Piotr Suchocki „Nowe perspektywy wykorzystania selolu jako leku przeciwnowotworowego” Zakład Analizy Leków, Wydział Farmacji, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 dr Marta Prymakowska-Bosak „Zastosowanie technik mikromacierzowych” Zakład Biologii Molekularnej Roślin, Wydział Biologii UW

 Agnieszka Gmiter „Wkraczanie roślinności na opuszczone tory kolejowe – Geranium robertianum L.” (praca licencjacka)

 Marcin Bąder „Korzeniowe oczyszczalnie ścieków” (praca magisterska)

 mgr Alicja Kostecka „Adaptacje Arabidopsis halleri do siedlisk bogatych w metale ciężkie na terenie Polski Południowej”, Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN, Francja – Polska, Kraków (praca doktorska)

 mgr Wanda Cegiełkowska „Mikoryza w fitoremediacji” ZMFR, Instytut Botaniki, Wydział Biologii UW, Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej, Wydział Chemii UW

 dr hab. Paweł Czarnota „Symbiozy porostowe – różnorodność związków między grzybami a fotobiontami i ich znaczenie w ocenie środowiska” Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka

 prof. dr hab. Ryszard Laskowski „Ewolucyjne aspekty ekotoksykologii” Zakład Ekotoksykologii, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 absolwenci MSOŚ – w cyklu „Gdzie pracują nasi absolwenci”

Literatura:

1. Manahan E. 2006, Toksykologia środowiskowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2. Wierzbicka M. 2002, Hałda - laboratorium biologa, Kosmos, vol. 52

3. Jędrzejewski W., S. Nowak, R. Kurek, R.W. Mysłajek, K. Stachura, B. Zawadzka 2006, Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt, Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.