Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona litosfery

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1FOL-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona litosfery
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Globalne problemy zagrożenia litosfery, lokalne problemy zagrożenia i ochrony litosfery na wybranych przykładach. Zagrożenia litosfery spowodowane działalnością człowieka: przemysłową, rolniczą, rozwojem komunikacji, miast i turystyką. Omówienie sposobów zapobiegania niekorzystnym zmianom litosfery - przykłady z Polski i ze świata.

Pełny opis:

Wymagania wstępne:

Zaliczone podstawy geomorfologii.

Treść:

Na wykładach są omawiane (na wybranych przykładach) globalne i lokalne zagrożenia litosfery spowodowane działalnością człowieka. Prezentowany jest wpływ przemysłu, rolnictwa, komunikacji, urbanizacji i turystyki na zmiany w rzeźbie. Charakterystyka form antropogenicznych i przekształconego krajobrazu. Sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom.

Metody oceny:

Obecność obowiązkowa 10 spotkań na 15;

Zaliczenie na ocenę, na którą składa się: prezentacja na wybrany/uzgodniony temat (może być grupowa 3-5 osób), dyskusja, krótkie kartkówki sprawdzające wiedzę po wybranych wykładach.

Literatura:

1. Dwucet K., Krajewski W., Wach J., 1992, Rekultywacja i waloryzacja środowiska przyrodniczego. UŚ. Katowice.

2. Szulczewska B., Kaftan J., 1996, Kształtowanie systemu przyrodniczego miasta, IGPiK, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Smolska
Prowadzący grup: Ewa Smolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.