Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalne problemy środowiskowe - wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-GPSR-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Globalne problemy środowiskowe - wybrane zagadnienia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

?

Pełny opis:

Po wprowadzeniu z definicjami podstawowych terminów i podziałami globalnych problemów środowiskowych, kolejne wykłady będą dotyczyły grup globalnych problemów środowiskowych W pierwszej kolejności będą omawiane zagrożenia związane z przebiegiem procesów wewnętrznych naszej planety (przede wszystkim ruchów płyt litosfery) i ich następstwami na powierzchni Ziemi - trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów i zjawiskami towarzyszącymi (np. tsunami). Następnie omawiane będą problemy środowiskowe uwarunkowane działaniem procesów zewnętrznych, uzależnione od dostawy energii promieniowania słonecznego. Zmiany klimatu w historii Ziemi (mała epoka lodowa). Omawiane będą współcześnie obserwowane zmiany temperatury powietrza w przypowierzchniowej warstwie atmosfery interpretowane jako przejaw globalnych zmian klimatu, dyskutowane będą ich przyczyny (przyczyny naturalne, przyczyny antropogeniczne – czy człowiek może zmienić klimat?) oraz globalne i regionalne następstwa – osuszanie się klimatu, wzrostu wilgotności, zmiany temperatury powietrza (jaka tendencja, czy jest powód do alarmu?), wzmożone topnienie lodowców, ekstremalne zjawiska pogodowe. Co ewentualnie grozi Polsce jeśli globalne zmiany klimatu są faktem?

Na końcu cyklu omawiane będą zagrożenia kosmiczne - skutki upadku na Ziemię niewielkich ciał niebieskich (asteroidów). Za globalne zagrożenie uznano także niszczenie zbiorowisk roślinnych – eksterminację gatunków roślin i zwierząt, ich przyczyny i następstwa. Omówiona będzie m.in. stopniowa zagłada wilgotnych lasów równikowych, zanieczyszczenie rzek i przybrzeżnych wód oceanicznych, zanieczyszczanie atmosfery i ich wpływ na klimat, na zdrowie ludności. W jakim stopniu skutki niekorzystnych procesów zmian środowiska przyrodniczego wywołane przez ludzi zagrażają Europie (Polsce) i jej mieszkańcom?

Literatura:

Andel Tjeerd H. van, 1997, Nowe spojrzenie na stara planetę, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Burroughs W.J.,1997, Pogoda czy fatum, Warszawa, Amber.

Czerny M., Łuczak R., Makowski J., 2007, Globalistyka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mizerski W., 2004,Geologia regionalna kontynentów, Warszawa, wydawnictwo Naukowe PWN.

Zebrowski E., 1997, Niespokojna planeta, Warszawa, Amber.

Efekty kształcenia:

Po wysłuchaniu wykładów, przeczytaniu zaleconych lektur i zaliczeniu przedmiotu Student powinien rozumieć zjawiska przyrodnicze kształtujące naszą planetę, umieć analizować obserwowane zjawiska i wskazywać najbardziej prawdopodobną ich genezę i możliwe scenariusze ich rozwoju, kompetentnie dyskutować na temat ich zasięgu oraz rangi, ewentualnie uczestniczyć w ich badaniu a nawet zarządzaniu przyrodniczymi zagrożeniami.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie na ocenę. Studenci przystępujący do zaliczenia przedmiotu otrzymują cztery tematy (globalne problemy środowiskowe) do wyboru (z 12 - które są omawiane na zajęciach), z których zobowiązani są wybrać dwa i rozwinąć je w postaci tekstu o objętości jednej strony formatu A4. Podstawowym pytaniem, na które należy odpowiedzieć brzmi: Dlaczego wybrany problem środowiskowy można uznać za globalny? Jakie cechy winno mieć takie zagrożenie aby było globalnym problemem środowiskowym.

Takie pytania są zadawane podczas wykładu i wspólnie, ze studentami, szukamy na nie odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

Do przedmiotu nie sa przewidziane praktyki zawodowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Makowski
Prowadzący grup: Jerzy Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.