Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasoby naturalne świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-ZASNT-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Zasoby naturalne świata
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza geograficzna wyniesiona ze szkoły średniej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Omówienie koncepcji ujęcia zasobów naturalnych; interpretacja problemu wyczerpywania zasobów. Teorie granicy zasobów naturalnych: statyczne koncepcje granicy zasobów; dynamiczne ujęcie granicy zasobów; ekonomiczne ujęcie zasobów.

Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Podstawowym celem zajęć jest wykształcenie umiejętności niezbędnych do kompleksowej oceny zasobów środowiska geograficznego w aspekcie zalet i zagrożeń związanych z ich wykorzystywaniem.

Treść:

Podstawowe zagadnienia:

Omówienie koncepcji ujęcia zasobów naturalnych; interpretacja problemu wyczerpywania zasobów. Teorie granicy zasobów naturalnych: statyczne koncepcje granicy zasobów; dynamiczne ujęcie granicy zasobów; ekonomiczne ujęcie zasobów.

Zasoby litosfery - surowce energetyczne - ich podział, zasoby, wydobycie.

Złoża surowców mineralnych związane z dnem oceanów.

Nowe trendy w energetyce światowej (niekonwencjonalne źródła energii).

Zasoby wodne świata i ich wielofunkcyjność.

Zasoby roślinne - ochrona lasów, ich funkcje gospodarcze i ekologiczne.

Zasoby zwierzęce - podział zoogeograficzny świata, zasięgi zwierząt i ich ochrona (Czerwona Księga).

Gleby - ich rozmieszczenie, wielofunkcyjność. Klasyfikacja FAO/UNESCO.

Powietrze - emisja zanieczyszczeń do atmosfery a zmiany klimatu.

Ekologiczny wymiar gospodarowania zasobami środowiska.

Nakład pracy studenta:

Wykład 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu 20 godzin

Razem 50 godzin

Literatura:

J.R. Craig, D. J. Vaughan, B. J. Skinner, 2003, "Zasoby Ziemi", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

1. zna najważniejsze rodzaje zasobów naturalnych świata

2. zna miejsca i wielkość wydobycia wybranych surowców mineralnych

3. zna alternatywne źródła energii

4. zna inne, niemineralne zasoby środowiska przyrodniczego

UMIEJĘTNOŚCI:

1. umie wyjaśnić przyczyny przemian w podejściu człowieka do wykorzystania zasobów naturalnych

2. umie wyjaśnić przyczyny ograniczenia wydobycia niektórych surowców mineralnych

3. umie wskazać najważniejsze wady i zalety wykorzystania wybranych zasobów naturalnych

POSTAWY:

1.rozumie znaczenie zachowania zasobów środowiska dla następnych pokoleń

2. ocenia znaczenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii w bilansie energetycznym świata

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy pisemny na zadany temat z zakresu wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Lechowicz
Prowadzący grup: Maciej Lechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.