Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium. Świeckie i religijne autorytety na Podolu Wschodnim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LL082 Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Laboratorium. Świeckie i religijne autorytety na Podolu Wschodnim
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Laboratoria etnograficzne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Badania terenowe wśród mieszkańców obwodu winnickiego na Podolu Wschodnim. Naszym celem będzie prześledzenie kto i dlaczego obdarzany jest na Podolu autorytetem społecznym. Będą nas interesować zarówno autorytety "dotykalne" takie jak rodzice, miejscowy ksiądz, pop lub nauczyciel oraz medialne takie jak politycy (np. liderzy pomarańczowej rewolucji), znani sportowcy. Chcemy zbadać jakiego rodzaju motywacje towarzyszą ludziom - młodzieży i osobom starszym, obdarzającym autorytetem konkretną osobę. Jaki jest wpływ poszczególnych autorytetów na tworzenie wiedzy potocznej przez mieszkańców niewielkich wspólnot lokalnych, na ich postawy społeczne, podejmowane przez nich decyzje, percepcję otaczającego ich świata, wyobrażenia o władzy i prawach rządzących światem. Chcemy zwrócić uwagę na przeplatanie się różnych wątków (elementów wiedzy pochodzących z różnych źródeł) w obrębie wiedzy potocznej rozmówców oraz na to czy można mówić o wielości autorytetów, która na eklektyzm tej wiedzy wpływa.

Pełny opis:

Badania terenowe wśród mieszkańców obwodu winnickiego na Podolu Wschodnim. Naszym celem będzie prześledzenie kto i dlaczego obdarzany jest na Podolu autorytetem społecznym. Będą nas interesować zarówno autorytety "dotykalne" takie jak rodzice, miejscowy ksiądz, pop lub nauczyciel oraz medialne takie jak politycy (np. liderzy pomarańczowej rewolucji), znani sportowcy. Chcemy zbadać jakiego rodzaju motywacje towarzyszą ludziom - młodzieży i osobom starszym, obdarzającym autorytetem konkretną osobę. Jaki jest wpływ poszczególnych autorytetów na tworzenie wiedzy potocznej przez mieszkańców niewielkich wspólnot lokalnych, na ich postawy społeczne, podejmowane przez nich decyzje, percepcję otaczającego ich świata, wyobrażenia o władzy i prawach rządzących światem. Chcemy zwrócić uwagę na przeplatanie się różnych wątków (elementów wiedzy pochodzących z różnych źródeł) w obrębie wiedzy potocznej rozmówców oraz na to czy można mówić o wielości autorytetów, która na eklektyzm tej wiedzy wpływa.

Literatura:

Bończa-Tomaszewski T.

1966 Wspomnienia z Dębowej Wólki, gmina i poczta Strzyżówka, pow. winnicki, na lewym brzegu Bohu, "Pamiętnik kijowski", t. 3, Londyn.

Chojnowski A., J. J. Bruski

2006 Ukraina - Historia państw świata w XX wieku, Warszawa.

Eberhardt P.

1994 Przemiany narodowościowe na Ukrainie w XX wieku, Warszawa.

Geertz C.

2005 Wiedza lokalna. Dalsze eseje z antropologii interpretatywnej, Kraków.

Giorano Ch., D. Kostova

2002 The Social Production of Mistrust, w: Postsocialism Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia, red. Ch. Hann, London.

Kirchner A., Radkowska M.

1998 Eklektyczny obraz świata (w kontekście tradycyjnej religijności), "Polska Sztuka Ludowa - Konteksty", R. 51, nr 1, s. 54-58.

Kolberg O.

1994 Podole. Dzieła wszystkie, t. 47, Wrocław-Poznań.

Niżnik J.

1990 "Potoczność" jako kategoria teoretyczna, w: Kategoria potoczności, red. A. Jawłowska, Warszawa.

Pawluczuk W.

1998 Ukraina. Polityka i mistyka, Kraków.

Podole i Wołyń...

2003 Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne, red. Ł. Smyrski i M. Zowczak, Warszawa.

Przybył E.

1999 Prawosławie, Warszawa.

Religie...

1993 Religie i kościoły w społeczeństwach postkomunistycznych, red. I. Borowik i A. Szyjewski, Kraków.

Wagner I.

2005 Stałość czy zmienność autorytetów: pedagogiczno-społeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.