Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium. Monografia północno-zachodniej Suwalszczyzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LL085 Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Laboratorium. Monografia północno-zachodniej Suwalszczyzny
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Laboratoria etnograficzne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Cel laboratorium:

1. nauka warsztatu etnografa - od przygotowania projektu badawczego po jego realizację (praca w terenie: prowadzenie rozmowy, obserwacja, notatki terenowe, dziennik terenowy, dokumentacja fotograficzna/filmowa; spisywanie i analiza zebranego materiału) i podsumowanie w postaci pracy laboratoryjnej;

2. zebranie materiału empirycznego dotyczącego ważnych, z punktu widzenia badanej społeczności północno-zachodniej Suwalszczyzny, aspektów życia i kultury. Dlatego też tematyka może być tu zróżnicowana i dotyczyć zarówno kwestii krajobrazu kulturowego np. małej architektury (np. kapliczek), miejsc historycznych (np. głazy, mogiły), ale także kwestii relacji rodzinnych, sąsiedzkich czy z przybyszami np. innymi etnicznie czy wyznaniowo (Staroobrzędowcy, Żydzi, ewangelicy itd.), a także "współczesnymi innymi"- turystami; pamięci historycznej - dotyczącej historii rodziny, miejscowości, regionu, jak również życia codziennego, czasu świątecznego (dorocznego i rodzinnego) itd.

Pełny opis:

W ramach laboratorium można zrealizować takie tematy jak:

1. Przerośl, Filipów itd. w pamięci mieszkańców - od miasta do wsi, mit założycielski, interpretacja historii własnej miejscowości, mieszkańców, układ (dawniej, dzisiaj);

2. Mała architektura - kapliczki, krzyże, figury świętych (historia, fundatorzy, wydarzenia);

3. Relacje: wieś - miasto (postrzeganie);

4. Życie na kolonii, we wsi, w mieście (dawniej - dzisiaj; dawni/nowi osadnicy);

5. Relacje sąsiedzkie między: mieszkańcami dawnych przedmieść a okolicznymi wsiami; ludźmi różnego pochodzenia etnicznego, religijnego; kontakty;

6. Rola autorytetu: ksiądz, pastor, nastawnik lub rola autorytetu sołtysa w społeczności lokalnej;

7. Kto ustala zasady funkcjonowania w społeczności, inni-odmienni, wartości grupy, kontrola społeczna;

8. Ochotnicza Straż Pożarna;

9. Zakład Mleczarski w Filipowie - nie tylko miejsce pracy;

10. Relacje rodzinne w małżeństwach mieszanych;

11. Życie codzienne a odświętne - dawniej i współcześnie;

12. Obrzędowość doroczna, rodzinna;

13. Pożywienie i posty;

14. Rola bani w społeczności - dawniej i obecnie;

15. Przemytnicy i przemyt do Prus;

16. Zwyczaje łączone z podejmowanymi zajęciami: rybołówstwo, ciesielstwo, kowalstwo itd.;

17. Waloryzowanie otoczenia: domostwo, wieś, okolica - region;

18. Postrzeganie krajobrazu (las, jeziora, pagórki itd.);

19. W domu: np. święty kąt - zasady wyznaczania, strojenia, zachowania w jego obrębie itd.);

20. Zespoły folklorystyczne np. Przeroślaki (historia, członkowie, motywacje działania, wpływ na życie uczestników, rodziny, sąsiadów itd.);

21. Wpływ turystów i turystyki na życie danej społeczności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.