University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Elementy prowadzenia grup wsparcia w pracy pedagoga - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela_ZIP

General data

Course ID: 0000-EPGWPP-OG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Elementy prowadzenia grup wsparcia w pracy pedagoga - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela_ZIP
Organizational unit: University of Warsaw
Course groups: General university courses
General university courses in the social sciences
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre-i post-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji)

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy realizują specjalność nauczycielską.


Short description: (in Polish)

Zajęcia składają się z 10 spotkań w godz. 17:00-18:30: 22.02, 1.03, 8.03, 15.03, 22.03, 29.03, 5.04, 12.04., 26.04, 10.05 (wtorek).

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia grup wsparcia, rozwijanie ich kompetencji w obszarze pracy z grupą oraz zachęcanie ich do twórczego wykorzystywania poznanych zasad w pracy pedagogicznej.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia grup wsparcia i twórczego wykorzystywania ich elementów w pracy pedagogicznej.

Uczestnicy podczas warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z koncepcjami wsparcia społecznego, różnicami między grupami

wsparcia, a grupami samopomocowymi. Podczas zajęć będziemy rozmawiać o stracie i etapach żałoby jako punkcie odniesienia do pracy grup wsparcia.

Podczas zajęć będziemy eksplorować narzędzia wykorzystywane podczas pracy grup wsparcia (np. kontrakt, metafory).

Zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym na Google Meet.

Warsztat umożliwia uzyskanie kompetencji zawodowych (pedagogicznych) oraz komunikacyjnych, w tym przede wszystkim pracy w grupie.

Bibliography: (in Polish)

TBC

-O wyobraźni w pracy terapeutycznej z dzieckiem. Katarzyna Włoch-Hyla

-Etapy żałoby (przegląd literatury)

-Fenomen Grup Wsparcia - co udaje się nam w Fundacji Sto Pociech. Janina Rykowska

-bajki i metafory (przegląd literatury)

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu warsztatów uczestnik:

-wie, czym jest grupa wsparcia,

-rozumie ogólne zasady prowadzenia grup wsparcia,

-zna własne ograniczenia związane z prowadzeniem grup wsparcia

-potrafi twórczo wykorzystać narzędzia pracy z grupami wsparcia.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

- aktywny udział w zajęciach

odpowiedź ustna podczas ostatnich zajęć

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)