University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Karty animacyjne w pracy nauczyciela, wychowawcy i terapeuty (edycja 3.)- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela

General data

Course ID: 0000-KAPN3-KKPN-OG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Karty animacyjne w pracy nauczyciela, wychowawcy i terapeuty (edycja 3.)- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
Organizational unit: University of Warsaw
Course groups: General university courses
General university courses in the social sciences
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Niewypełnienie ww. dokumentów oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP (online). Link do ww. dokumentów zostanie przesłany uczestnikom mailowo.

- wypełnienie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć pre-i post-testu (online) służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji). Link do ww. dokumentów zostanie przesłany uczestnikom mailowo.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.


Ponadto:

- nastawienie na intensywną pracę indywidualną i zespołową. Otwartość na eksperymentowanie, twórczą zabawę i małą podróż „od ja do ja”

- czynny udział w zajęciach


Short description: (in Polish)

Warsztat skierowany jest do studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela przedmiotowego (j.polski, j. obce), pedagoga, pedagoga – terapeuty, reedukatora, animatora zajęć.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Niewypełnienie obligatoryjnej dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem drugich zajęć oznacza rezygnację z zajęć, a tym samym student zostanie poproszony o wyrejestrowanie się z nich.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich. Jeżeli student nie spełnia tego kryterium, zostanie poproszony o wyrejestrowanie z zajęć.

Full description: (in Polish)

Karty dialogowe są niezwykłą pomocą edukacyjną. Można je wykorzystywać zarówno w pracy indywidualnej jak i w pracy z grupami. Są doskonałym narzędziem wspierającym komunikację, rozwijają wyobraźnię, empatię i myślenie abstrakcyjne, pomagają w docieraniu do emocji i nazywaniu ich, wspierają w rozwiązywaniu konfliktów.

Bilet na księżyc to warsztat, który powstał na bazie doświadczeń pracy z wykorzystaniem kart dialogowych/metaforycznych oraz kart animacyjnych takich jak np. jak DiXit, Milove i innych.

Na warsztacie uczestnicy poznają, przetestują i przećwiczą kilkanaście struktur pracy z kartami. Każda propozycja pracy z kartami będzie opatrzona wprowadzeniem i komentarzem.

Na warsztacie będzie sporo emocji, trochę wzruszeń, kilka mniejszych i większych podróży do krainy wyobraźni, gry, opowieści i historie.

Cele warsztatu:

Poznanie nowego narzędzia (kart dialogowych) do pracy indywidualnej i grupowej

Poznanie różnych struktur pracy z kartami

Korzyści:

Rozszerzenie warsztatu pracy

Wzmocnienie własnego potencjału

Poszerzenie własnej perspektywy myślenia i postrzegania

Proponowane na warsztacie formy pracy mogą być wykorzystywane podczas godzin wychowawczych, zabaw animacyjnych, zajęć rozwijających kompetencje społeczne, komunikacyjne i językowe a także podczas pracy terapeutycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Warsztat umożliwia uczestnikom uzyskanie kompetencji zawodowych oraz komunikacyjnych.

Bibliography: (in Polish)

Karty dialogowe do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność”, pod redakcją Roberta Domania, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Lublin 2010

Jung C.G, Praktyka psychoterapii, KR, Warszawa, 2007

Winnicott D.W, „Zabawa a rzeczywistość”, Imago, Gdańsk 2010

Keyserlingk L, „Opowieści dla duszy dziecięcej”, Jedność, Kielce, 2006

Bettelheim B, „Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartości baśni”, WAB, Warszawa 2010.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu warsztatów student:

zna popularne talie kart animacyjnych oraz obszary ich zastosowania

zna podstawowe zasady pracy z kartami animacyjnymi

zna bazowe gry, zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem kart animacyjnych

wie jakie zastosowanie mają karty animacyjne w pracy indywidualnej, w pracy z grupą

wie jakie zastosowanie maja karty animacyjne podczas zabaw, w pracy wychowawczej oraz terapeutycznej

potrafi przeprowadzić kilkanaście zabaw, gier i ćwiczeń z zastosowaniem kart animacyjnych

potrafi dobierać talie kart w zależności od wyznaczonych celów edukacyjnych, społecznych, terapeutycznych

potrafi odczytywać informacje „zaszyfrowane” w wypowiedziach dzieci

umie zinterpretować wypowiedzi dzieci podczas pracy z kartami animacyjnymi

umie, z wykorzystaniem kart animacyjnych, prowadzić dialog, opowieść, grę w zabawie oraz w sytuacji terapeutycznej

wie jak wykorzystać poznane techniki w pracy twórczej z dzieckiem lub grupą, by podjęte działania wspierały procesy edukacyjne, emocjonalne i społeczne uczestników

dostrzega możliwości zastosowania w pracy twórczej i terapeutycznej z dzieckiem gier, zabaw, ćwiczeń z wykorzystaniem kart animacyjnych

dostrzega potrzebę poszerzania własnych kompetencji w zakresie wykorzystania różnorodnych materiałów w pracy z dziećmi zarówno w pracy grupowej jak i indywidualnej.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

- aktywny udział w warsztacie

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-20 - 2023-06-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Workshops, 20 hours, 20 places more information
Coordinators: Barbara Łochowska
Group instructors: Agnieszka Górska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Workshops - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)