University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Jak pisać, żeby inni chcieli czytać? Kreatywne pisanie w pracy nauczyciela- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela

General data

Course ID: 0000-PKPN-B-OG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Jak pisać, żeby inni chcieli czytać? Kreatywne pisanie w pracy nauczyciela- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
Organizational unit: University of Warsaw
Course groups: General university courses in the social sciences
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.


Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:


- wypełnienie na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP


- wypełnienie pre-i post-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji)


W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy realizują specjalność nauczycielską.

Short description: (in Polish)

Zajęcia składają się z 4 spotkań: 27.06 (poniedziałek), 29.06 (środa), 4.07 (poniedziałek), 6.07 (środa) w godz. 16:00-18:15 i mają charakter warsztatowy.

Jak pisać, żeby inni chcieli czytać? Tworzenie i redagowanie różnego rodzaju tekstów (użytkowych, literackich, publicystycznych), rozwijając przy tym wyobraźnię oraz myślenie kreatywne. Celem zajęć jest podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych uczestników. Studenci w sposób wyłącznie praktyczny będą rozwijać umiejętność tworzenia spójnych, logicznych, poprawnych językowo (!) oraz atrakcyjnych tekstów. Wzmacnianie umiejętności pisarskich na pewno przyda się każdemu przyszłemu nauczycielowi.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Full description: (in Polish)

Umiejętność tworzenia poprawnego, logicznego, spójnego, a przy tym atrakcyjnego tekstu jest niezbędna w pracy każdego nauczyciela. Podczas zajęć studenci nauczą się konstruować różnego rodzaju komunikaty i teksty oraz dostosowywać je do zróżnicowanych (np. wiekowo) grup odbiorców, rozwijając świadomość językowo-stylistyczną. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość sprawdzenia nowo nabytych umiejętności w praktyce, dyskusji na temat realizowanych zadań oraz uzyskania konstruktywnej informacji zwrotnej od innych uczestników zajęć.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy realizują specjalność nauczycielską.

Bibliography: (in Polish)

Batko A., Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, wyd. Helion, Onepress, Gliwice 2011.

Bublanova A., Selzerova A., Ćwiczenia kreatywnego pisania, wyd. Moc Media, Warszawa 2022.

Murdoch A., Kreatywność w reklamie, wyd. PWN, Warszawa 2003.

Bralczyk J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka, wyd. PWN, Warszawa 2014.

Penman D., Mindfulness. Droga do kreatywności, wyd. Samo Sedno, Warszawa 2016

Puzyrkiewicz D., Biblia copywritingu, wyd. Helion, Gliwice 2019.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu zajęć student:

• Zna zasady tworzenia różnych formy wypowiedzi

• Rozróżnia podstawowe zabiegi językowe i używa ich w sposób poprawny

• Potrafi wskazać różnice pomiędzy perswazją a manipulacją

• Posługuje się różnymi stylami pisarskimi

• Potrafi zredagować spójny i logiczny tekst na wskazany temat

• Potrafi rozróżnić podstawowe błędy językowe

• Zna podstawowe techniki kreatywnego myślenia

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia zajęć:

- aktywny udział w zajęciach

- przygotowanie krótkiego tekstu na wskazany temat (podczas zajęć)

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)