University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

How to speak to capture your students' interest? On the art of public speaking and good presentations - Career Clinic for future teachers

General data

Course ID: 0000-SWPDP-KK-B-OG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: How to speak to capture your students' interest? On the art of public speaking and good presentations - Career Clinic for future teachers
Name in Polish: Jak mówić, aby zaciekawić uczniów? O sztuce wystąpień publicznych i dobrych prezentacji (edycja 2.)– Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
Organizational unit: University of Warsaw
Course groups: General university courses
General university courses in the social sciences
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre-i post-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji)

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy realizują specjalność nauczycielską.


Short description: (in Polish)

Zajęcia składają się z czterech spotkań: 1,8,15,22 września w godz. 16:45-19:00.

Jak mówić, aby słuchacze zapamiętali nasz przekaz? Jak przygotować prezentację, aby przykuła uwagę uczniów?

Celem zajęć jest rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz zawodowych uczestników. Studenci będą mieli możliwość poznania technik wykorzystywanych podczas wystąpień publicznych oraz najważniejszych zasad tworzenia dobrych prezentacji. Są to umiejętności, które przydadzą się każdemu nauczycielowi w codziennej pracy.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Zajęcia skierowane są do studentów realizujących specjalność nauczycielską.

Full description: (in Polish)

Umiejętność wystąpień publicznych oraz tworzenia dobrych prezentacji jest jednym z podstawowych oraz kluczowych kompetencji wykorzystywanych do pracy w szkole. Dzięki dobrze przygotowanej i przedstawionej prezentacji możemy zainspirować oraz zachęcić uczniów do zadawania pytań i podejmowania własnych działań.

Podczas zajęć studenci będą mieli możliwość poznania technik wykorzystywanych podczas wystąpień publicznych, najważniejszych zasad tworzenia dobrych prezentacji oraz narzędzi, które można wykorzystać w trakcie lekcji.

Uczestnicy poznają praktyczne wskazówki jak dobrze występować oraz jakich błędów nie popełniać. Ponadto, będą mieli możliwość przećwiczenia w praktyce nowo nabytych umiejętności.

Zagadnienia poruszane na warsztatach:

Planowanie i przygotowanie wystąpienia publicznego

Najważniejsze zasady przy występowaniu – jakich błędów nie popełniać.

Mowa ciała w trakcie prezentacji

Interakcja z uczniami (widownią)

Zasady tworzenia dobrej prezentacji – struktura

Narzędzia do tworzenia prezentacji

Dobre praktyki w tworzeniu prezentacji, które umożliwią przyciągnięcie uwagi uczniów

Warsztat umożliwia uzyskanie kompetencji zawodowych oraz komunikacyjnych.

Bibliography: (in Polish)

Anderson C., TED talks : oficjalny poradnik TED : jak przygotować wystąpienie publiczne, Wrocław 2018

Buksak L. Szkoła Mówców. Myśl i prezentuj inaczej niż wszyscy, Gliwice 2018

Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Poznań 2013

Gallo C., Mów jak TED. 9 sposobów na dobrą prezentację według wybitnych mówców, Warszawa 2016

Kammel T., Moc w gębie. Jak gadać, żeby się dogadać, Warszawa 2019

Majewska-Opiełka I., Jak mówić, by nas słuchano, Gdańsk 2010

Orłoś M., O sztuce wystąpień publicznych, Warszawa 2018

Pease A., Pease B, Mowa ciała, Poznań 2009

Rzędowska A., Mówca doskonały : wystąpienia publiczne w praktyce, Gliwice 2018

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu zajęć student:

Zna podstawowe techniki wykorzystywane przy wystąpieniach publicznych

Zna podstawowe narzędzia do tworzenia prezentacji

Umie zaplanować i przygotować wystąpienie publiczne

Umie nawiązać kontakt z publicznością w trakcie swojego wystąpienia

Potrafi stworzyć prezentację z wykorzystaniem narzędzi poznanych na zajęciach

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Po zakończeniu zajęć student:

Zna podstawowe techniki wykorzystywane przy wystąpieniach publicznych

Zna podstawowe narzędzia do tworzenia prezentacji

Umie zaplanować i przygotować wystąpienie publiczne

Umie nawiązać kontakt z publicznością w trakcie swojego wystąpienia

Potrafi stworzyć prezentację z wykorzystaniem narzędzi poznanych na zajęciach

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

- Przygotowanie 7-minutowego wystąpienia z wykorzystaniem narzędzi (obowiązkowo prezentacji) i wiedzy zdobytej podczas warsztatu.

-Aktywność na zajęciach.

terminowe przygotowanie i zaprezentowanie 7-minutowego wystąpienia z wykorzystaniem narzędzi (obowiązkowo prezentacji) i wiedzy zdobytej podczas warsztatu.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)