University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Troska o siebie pedagoga/nauczyciela – Klinika Kariery przyszłego nauczyciela

General data

Course ID: 0000-TSNP-KK-B-OG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Troska o siebie pedagoga/nauczyciela – Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
Organizational unit: University of Warsaw
Course groups: General university courses in the social sciences
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre- i post-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji)

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy realizują specjalność nauczycielską.


Short description: (in Polish)

Zajęcia składają się z pięciu spotkań: 15,21,22,23,29.06 w godz. 17:00-20:00 i odbędą się na Wydziale Pedagogicznym.

Celem zajęć jest poszerzenie refleksji uczestników kursu w obszarze troski o siebie w zawodach pedagogicznych, jej znaczenia i przejawów w perspektywie krótko- i długofalowej. Zajęcia będą miały charakter konwersatoryjno-warsztatowy.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest poszerzenie refleksji uczestników kursu w obszarze troski o siebie w zawodach pedagogicznych, jej znaczenia i przejawów w perspektywie krótko- i długofalowej. Zajęcia będą miały charakter konwersatoryjno-warsztatowy.

Podczas zajęć rozmawiać będziemy na temat pojęcia troski i jej znaczenia w kształceniu pedagogicznym. Zastanowimy się jakie stereotypy towarzyszą temu pojęciu i jak troska jest rozumiana potocznie przez każdego z uczestników.

W trzech blokach skupimy się na działaniach z obszaru self-care w ich aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym.

Udział w zajęciach umożliwia uzyskanie kompetencji zawodowych oraz komunikacyjnych (szczególnie formułowania i nazywania własnych potrzeb)

Bibliography: (in Polish)

- Troska o siebie. Historia seksualności. Tom 3, Michael Foucault [fragmenty]

-Wypalenie, Emily Nagoski, Amelia Nagoski [fragmenty]

-Troska o siebie a rozwój człowieka, Marek Drwięga

-Troska o siebie wobec innego- prolegomena, Hanna Stępniewska-Gębik [fragmenty]

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu kursu uczestnik:

-zna swoje główne potrzeby w obszarze fizycznym, psychicznym i duchowym

-wie czym jest troska o siebie i zna jej historię, a także potrafi odróżnić jej sedno od potocznych przekonań na jej temat

-rozumie wagę troski o siebie w zawodach pedagogicznych

-potrafi stworzyć osobisty krótko- i długofalowy plan troski o siebie w perspektywie zawodowej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

- aktywny udział w zajęciach

-przedstawienie na ostatnich zajęciach osobistego planu troski o siebie

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)