Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza obrazu i graficzna interpretacja danych geologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WAOGIG Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Analiza obrazu i graficzna interpretacja danych geologicznych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowny do wyboru na I r. stud. II st. GES na spec. GSM ścieżka Geomateriały mineralne
Przedmiot sugerowny do wyboru na I r. stud. II st. GES na spec. GSM ścieżka Poszuk. i dokum. złóż
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiot koncertuje się na przetwarzaniu obrazu (zdjęcia mikroskopowe i makroskopowe obiektów geologicznych, obrazy SEM –BSE, SE) pod kątem późniejszej analizy jakościowej lub ilościowej i tworzenia dokumentacji na potrzeby opracowań eksperckich, badawczych i popularnonaukowych. W zakres przedmiotu wchodzi również wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia szkiców, przekrojów i profili geologicznych.

Pełny opis:

1. Grafika wektorowa: tworzenie szkiców przekrojów i profili geologicznych z wykorzystaniem wybranych arkuszy SMG 1:25000 obszaru sudeckiego. Praca z wykorzystaniem warstw, tworzenie obiektów, zagadnienie przestrzeni barwnych.

Wybrane opcje programu QGIS do szybkiego tworzenia map przeglądowych.

2. Grafika rastrowa. Zasady kompozycji. Podstawy obróbki obrazu (kontrast, jasność, gamma, wyostrzanie) z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowanie GIMP lub pakietu CorelDraw®. Podstawowe zasady tworzenia materiałów ilustracyjnych na bazie grafiki rastrowej.

3. Analiza składu modalnego z wykorzystaniem programu JMicroVision.

4. Analiza obrazu z wykorzystaniem programu ImageJ lub Image SXM; pakiet X-MapTools jako narzędzie do przetwarzania map pierwiastkowych:

- Podstawowe operacje i obsługa interfejsu użytkownika oraz dedykowane makra;

- tablice LUT (Look-up tables): funkcje, opcje i działanie zastosowanie;

- wstępna obróbka obrazu: wykorzystanie LUT, korekcja tła, histogram, kontrast, jasność, szum;

- segmentacja – operacje ma mapach szarości:

a) wyodrębnianie konturów ziaren;

b) kwantyzacja i progowanie obrazu;

c) binaryzacja obrazu;

d) pseudokolory;

e) wyznaczanie proporcji objętościowych (volume analysis).

- analiza dystrybucji wielkości ziaren (grain size analysis).

Literatura:

Heilbronner R., Barrett S. 2014 Image Analysis in Earth Sciences Microstructures and Textures of Earth Materials. Springer pp. 520.

Snide L. 2013 Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podręcznik. Wydawnictwo Helion

Roduit N. 2007. JMicroVision: un logiciel d'analyse d'images pétrographiques polyvalent. Praca doktorska. Uniwersytet w Genewie. https://archive-ouverte.unige.ch/unige:468

Kelby S. 2017. Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie VIII. Wydawnictwo Helion.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

• Przygotować ilustracje w grafice wektorowej np. szkic geologiczny;

• tworzyć i edytować ilustracje na bazie: fotografii terenowej, mikro- i makrofotografii, obrazów SEM i z mikroskopu optycznego.

• wykonać oznaczenia planimetryczne preparatu mikroskopowego;

• dokonać przetworzenia obrazu do celów jakościowej i ilościowej analizy proporcji składników mineralnych, wielkości obiektów i ich statystycznego rozkładu, cyfrowej mapy granic ziarnowych i odwzorowania tekstury.

Student rozwija umiejętność samodzielnego zaplanowania pracy kameralnej przy opracowaniu materiału ilustracyjnego na potrzeby publikacji, prac dyplomowej, opracowań eksperckich do celów dokumentacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Wykonanie w oznaczonym terminie zadanej przez prowadzących pracy zaliczeniowej. Zaliczenie poprawkowe na takich samych zasadach jak w pierwszym terminie.

Aktywność i obecność na wszystkich zajęciach. Dopuszcza się dwukrotną usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ilnicki, Witold Matyszczak
Prowadzący grup: Sławomir Ilnicki, Witold Matyszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.