Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna krytyka artystyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-13B2WKA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna krytyka artystyczna
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej - niestacjonarne (zaoczne) 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Umiejętności analizy i interpretacji zjawisk literackich i kulturowychTryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład zostanie poświęcony współczesnej krytyce artystycznej, jej różnym formom, teoriom i praktycznym realizacjom, zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Pełny opis:

Problematyka poruszana na wykładzie dotyczy współczesnych koncepcji estetycznych (różnych koncepcji sztuki pojawiających się na gruncie dojrzałego modernizmu i postmodernizmu); najważniejszych koncepcji krytyki artystycznej (na obszarze literatury i sztuk wizualnych); celów i zadań krytyki; jej form instytucjonalnych; problematyki związanej z analizą, interpretacją i oceną dzieła sztuki; znaczących współczesnych wystąpień krytycznych; tekstu krytycznego; podstawowych zagadnień kultury współczesnej

Literatura:

1. Sławomir Marzec, Sztuka czyli wszystko. Krajobraz po postmodernizmie. Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

2. Robert C. Morgan, Artysta i globalizacja, Galeria Miejska w Lodzi, Łódź 2008.

3. Przestrzeń sztuki: obrazy, słowa, komentarze, red. M. Popczyk, Katowice 2005

4. M. Porębski, Ikonosfera, Warszawa 1972.

5. A. Osęka, Spojrzenie na sztukę, Warszawa 1987.

6. Wstęp do historii sztuki, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1968.

7. E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia, tłum. K. Kamińska, w: tegoż, Studia z historii sztuki, oprac. J. Białostocki, Warszawa 1971.

8. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wydanie nowe, Warszawa 1997.

9. G. Dickie, Czym jest sztuka? Analiza instytucjonalna, tłum. M. Gołaszewska, w: Estetyka na świecie, red. M. Gołaszewska, Kraków 1985.

10. T. Binkley, Przeciw estetyce, tłum. U. Niklas, w: Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny?, red. S. Morawski, t.1, Warszawa 1987.

11. Badania nad krytyką literacką, red. J. Sławiński, Wrocław 1974.

12. Współczesne problemy krytyki artystycznej, red. A. Helmanowa, Wrocław 1973.

13. M. Porębski, Pożegnanie z krytyką, Kraków 1966.

14. C. Greenberg, Stan krytyki, w: tegoż Obrona modernizmu, tłum. G. Dziamski, M. Śpik-Dziamska, opr. G. Dziamski, Kraków 2006.

15. U. Eco, Jak pisać wstęp do katalogu, tłum. J. Ugniewska, w: tegoż, Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996.

16. Przestrzeń sztuki: obrazy, słowa, komentarze, red. M. Popczyk, ASP Katowice 2005.

17. T. Zgółka, O obiektywności krytyki artystycznej, w: Wartość, dzieło, sens, red. J. Kmita, Warszawa 1975.

18. I. Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Zadaniem zajęć jest danie studentom wiedzy i umiejętności, która pozwoli swobodnie poruszać się w świecie tekstów krytyki artystycznej, a także da podstawy do podjęcia własnych prób krytycznych. Student pozna współczesną problematykę estetyczną, kategorie analizy i interpretacji różnych dzieł sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.