Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A3WK Kod Erasmus / ISCED: 09.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 3 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat pracy z osobami niemówiącymi, z poważnymi zaburzeniami komunikacji werbalnej i/lub językowej, zapoznanie słuchaczy z metodami metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie aktywnych zajęć, przedstawienia filmów i prezentacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Błeszyński J., (2008),Alternatywne i wspomagające metody komunikacji – wyd. Oficyna wydawnicza Impuls, Kraków

2. Frőhlich A., (1998), „Stymulacja od podstaw”, WS i P, Warszawa

3. Piszczek M. (red.), (1999), „Metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami niepełnosprawnymi”, CMPP MEN, Warszawa

4. Stillman R., Battle Ch., (1995), „Skala Callier-Azusa (H). Skala do oceny umiejętności komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz osób z głęboką złożoną niepełnosprawnością.”, Polski Związek Niewidomych, Warszawa.

5. MODEL INSITE (2007) „Model wczesnej interwencji przeprowadzanej w domu”, wyd. Nowojorski Komitet Pomocy Niewidomym w Polsce, Laski

6. Smyczek A., Szwiec J. (2000) „Metodyka nauczania alternatywnych sposobów porozumiewania się i techniki porozumiewania się symbolami”, [w:]: „Rewalidacja 1(7) – czasopismo dla nauczycieli i terapeutów”, CMPP MEN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

1. Warrick A., (1999), „Porozumiewanie się bez słów”, wyd. Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Metod Porozumiewania się „Mówić bez słów” ,Warszawa

2. Brearley G., (1997), „Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo”, WS i P, Warszawa

3. Loebl W.,(1996), „Dylematy pedagogiczne osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

4. Pennock K., (1999), „Ratowanie dzieci z uszkodzeniem mózgu”, wyd. Bookinista, Toruń.

Efekty uczenia się:

Wiedza: zna znaczenie pojęć kompetencja językowa, kompetencja komunikacyjna , zna zasady pracy z osobami niemówiącymi, zna wybrane metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej

Umiejętności: student umie zaprogramować terapię logopedyczną osoby niemówiącej, stosując techniki informacyjno-komunikacyjne.

Kompetencje: student jest wrażliwy na potrzeby osób niemówiących

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, obecność na zajęciach.

Dopuszczalna 1 nieobecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz, Elżbieta Sadowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 57 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 57 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz, Elżbieta Sadowska, Agnieszka Stefaniak-Szołyga
Prowadzący grup: Elżbieta Sadowska, Agnieszka Stefaniak-Szołyga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.