Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-OWI Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Obowiązkowe przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład obowiązkowy dla I roku. Brak wymagania wstępnych.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie poruszone zostaną zagadnienia dotyczące prawa własności intelektualnej, w tym szczegółowo prawa autorskiego. Pod pojęciem "własność intelektualna" mieści się wiele ważnych zagadnień, między innymi prawo patentowe, prawo o ochronie baz danych, prawo własności przemysłowej i wiele innych.

Ochrona praw autorskich i pokrewnych to temat ważny ze względu na konieczność istnienia świadomości przestrzegania prawa, chociażby w trakcie pisania prac. Własność intelektualna jest bardzo ważna, gdyż sprzyja kreowaniu nowych projektów na polu kultury, nauki i gospodarki. Nieprzestrzeganie praw autorskich i pokrewnych prowadzi do niszczenia kreatywności, ale przede wszystkim jest nielegalne.

Pełny opis:

Prawo dt własności intelektualnej dzieli się na prawo autorskie i prawo przemysłowe. Każde podzielone jest wewnętrznie. Zadaniem prawa autorskiego jest ochrona twórców, prawo patentowe ma zachęcać do publikowania idei i pomysłów, prawo o znaku towarowym świadczy, że dany produkt produkowany jest przez taką a nie inną firmę.

Na zajęciach omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Prawo własności intelektualnej – wprowadzenie

a) źródła prawa

2. Prawo autorskie i prawa pokrewne

a) przedmiot ochrony – utwór

b) przedmiot uprawniony – twórca

c) treść autorskich praw majątkowych

d) treść autorskich praw osobistych

3. Problematyka plagiatu, piractwa oraz prawa cytatu.

4. Rodzaje praw własności przemysłowej

a) znaki towarowe

b) patenty

Literatura:

1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2003, nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);

2. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83);

3. Barta J., Markiewicz R., Prawa autorskie i prawa pokrewne, Kraków 2004;

4. Karpowicz A., Podręcznik Prawa Autorskiego, Warszawa 2002;

Łazewski M., Gołębiowski M., Własność intelektualna, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Studenci zapoznają się z podstawowymi terminami z zakresu prawa własności intelektualnej, otrzymają wiedzę związaną z zasadami ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się zaliczeniem (w formie egzaminu ustnego) na ocenę.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.