Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bawarskie lwy i polskie orły - o związkach Bawarii z Polską cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-BLPO-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bawarskie lwy i polskie orły - o związkach Bawarii z Polską cz. I
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia odbywają się online na platformie google meet. Link do zajęć zostanie wygenerowany przed pierwszym spotkaniem i przesłany do uczestników.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Każde spotkanie poświęcone jest innemu wybranemu zagadnieniu związanemu z Bawarią i Polską na przestrzeni wieków, począwszy od średniowiecza po przełom XIX/XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskich malarzy studiujących na Bawarskiej Akademii Sztuk Pięknych w XIX w., określanych mianem „Polskich Monachijczyków”. W tej niezwykłej podróży poznajemy Bawarię jako szczególny kraj związkowy na mapie federalnych Niemiec, mający liczne historyczne i kulturowe związki z Polską.

Pełny opis:

Miedzy Polską a Bawaria istnieje wiele historycznych i kulturalnych powiązań. Jako najważniejszy związek rodzinny upamiętnił się w Bawarii ślub polskiej królewny Jadwigi z Jerzym, księciem Dolnej Bawarii, który odbył się w bawarskim mieście Landshut w 1475 roku - co cztery lata wydarzenie to jest odtwarzane w tym bawarskim mieście z dużą dbałością o szczegół - warto to kiedyś zobaczyć. Ale ile polskich królewien oddało swą rękę bawarskim władcom? I która z nich była bawarską królową, kierującą przez chwilę tym potężnym państwem? Każde z naszych spotkań poświęcone będzie innemu wybranemu zagadnieniu lub wydarzeniu związanemu z Bawarią i Polską na przestrzeni wieków, począwszy od średniowiecza po XX wiek. To dość duże przedsięwzięcie, ale spróbujemy zagłębić się w historię i przyjrzeć się niezwykłym polsko-bawarskim związkom. Poznamy też Bawarię jako potężne królestwo, inwestujące na przestrzeni wieków w kulturę i sztukę. W XIX wieku poznamy sylwetki - znanych i nieznanych - polskich malarzy, którzy wrośli w kulturalny krajobraz Monachium i związali z nim swoje artystyczne i prywatne życie. Wspólnie docierać będziemy do informacji spoza oficjalnych życiorysów, znajdując być może nieznane dotąd elementy biograficzne. Obraz uzupełni charakterystyka miasta Monachium - zarówno XIX- wiecznego jak i współczesnego, tętniącego życiem kulturalnym i wartego odwiedzin. Poznamy niezwykłe miejsca na jego mapie i - częstokroć śladami Polskich Monachijczyków - udamy się w pasjonującą podróż po największym kraju związkowym Niemiec - Bawarii. Do dziś jest to szczególny kraj związkowy na mapie federalnych Niemiec (Freistaat Bayern), żyjący po trosze swoim życiem i skrywający różne tajemnice (czy ktoś rozwiązał już kryminalną zagadkę śmierci króla Ludwika II, który utonął w płytkim jeziorze?), mający liczne historyczne i kulturowe związki z Polską. A polscy malarze studiujący i mieszkający w Monachium w XIX wieku prawdziwie zasługują na wyróżnienie, byli bowiem nie tylko studentami, ale częstokroć także profesorami, uczącymi studentów i studentki (Jak to? Przecież kobietom nie wolno było studiować?) w tym niezwykłym mieście.

Literatura:

Adel in Bayern – Ritter, Grafen, Industriebarone, red. Wolfgang Jahn, Margot Hamm, Eva-Maria Brockhoff, Augsburg 2008

Ateny nad Izarą – Malarstwo monachijskie, red. Eliza Ptaszyńska, Suwałki 2012

Die Geschichte Bayerns, Henric L. Wuermeling, Monachium 2003

Klan Malczewskich, Paulina Szymalak-Bugajska, Magdalena Ewa Nosowska

Polnische Löwen, Bayerische Adler – auf den Spuren der gemeinsamen Geschichte, Nina Kozłowska, Ewa Krasińska-Klaputh, Aleksander Menhard, München - Warschau 2010

Polnische Maler in München, Suwalki 2005

Sprechen Sie Bairisch?, Verlag Tosa 2010

Efekty uczenia się:

Efektem uczenia jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy o wybrane zagadnienia, a także nabycie kompetencji społecznych. Student poznaje zarys historii Bawarii i ważnych wydarzeń i związków Bawarii z Polską w wymiarze historycznym i kulturowym. Poznaje polskich malarzy studiujących na Monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych w XIX wieku i miejsca w Bawarii i Monachium, które były i są z nimi związane. Pozyskuje wiedzę kulturoznawczą, ale także nabiera kompetencji społecznej rozmawiania o Bawarii i jej historii i kulturze w szeroko pojętym kontekście europejskim.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium przeznaczone jest zarówno dla pasjonatów sztuki jak i dla osób, dla których temat jest zupęłnie nowy, zarówno dla osób znających Bawarię i Niemcy, jak i tych, które nigdy tam jeszcze nie były, gdyż w formie seminaryjnej wzajemnie będziemy uzupełniać i wzbogacać naszą wiedzę o przedmiocie. Znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna, choć przyda się na mini-kursie języka bawarskiego, który jest wkomponowany w zajęcia.

Kryteria oceniania: Aktywna obecność na zajęciach.

Własna prezentacja (6-10 min, Power point lub Presi) na wybrany temat związany tematyką seminarium.

Praktyki zawodowe:

Wizyta w wybranej Galerii Malarstwa Polskiego, prezentującej dzieła "Polskich Monachijczyków"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Strzelecka
Prowadzący grup: Grażyna Strzelecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)