University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Tworzę, więc jestem. Wstęp do filozofii kreatywności.

General data

Course ID: 3700-KON411-AL-OG Erasmus code / ISCED: 08.0 / (0220) Humanities (except languages), not further defined
Course title: (unknown) Name in Polish: Tworzę, więc jestem. Wstęp do filozofii kreatywności.
Department: Faculty of "Artes Liberales"
Course groups: (in Polish) Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
General university courses
General university courses in the humanities
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Podstawowa znajomość filozofii, znajomość angielskiego na poziomie B2 - (część lektur jest w języku angielskim)

Short description: (in Polish)

Kreatywność w tradycji filozoficznej nigdy nie była obiektem szczególnego zainteresowania filozofów. Powodów tej niechęci mogło być wiele, już bowiem w starożytnej Grecji nie istniał osobny termin dla czasownika “tworzyć”, a jedynie “poein”, wytwarzać, który odnosił się do aktywności poetów. Sam Platon stał na stanowisku, że artyści mogą jedynie imitować rzeczywistość (sztuka jako mimesis).

Choć w XX wieku kreatywność przestała być wyłącznie domeną artysty, odkrywcy, naukowca, geniusza, ale czymś, co każdy z nas w pewnym stopniu posiada, to zwyczajowo była uważana za cechę typowo ludzką. Być może w minimalnym stopniu przypisywano ją zwierzętom, ale nie zaprogramowanym, zalgorytmizowanym maszynom. Od niedawna przekonujemy się jednak, że sztuczna inteligencja nie tylko potrafi się uczyć, ale potrafi również tworzyć.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Seminar, 30 hours, 3 places more information
Coordinators: Karolina Rychter
Group instructors: Karolina Rychter
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading
Full description: (in Polish)

Kreatywność w tradycji filozoficznej nigdy nie była obiektem szczególnego zainteresowania filozofów. Powodów tej niechęci mogło być wiele, już bowiem w starożytnej Grecji nie istniał osobny termin dla czasownika “tworzyć”, a jedynie “poein”, wytwarzać, który odnosił się do aktywności poetów. Sam Platon stał na stanowisku, że artyści mogą jedynie imitować rzeczywistość (sztuka jako mimesis).

Sztuka polegająca na imitacji była dla Platona jedynie kolejnym stopniem oddalenia od rzeczywistości, która już sama jest odbiciem tego, co rzeczywiste (świata idei). Arystoteles, chociaż nie był tak jak Platon wrogi poetom i artystom, ich działalność cenił mniej od zajmujących się wiedzą teoretyczną filozofów.

Późniejszy rozwój filozofii chrześcijańskiej wniósł pewne wątki kosmologiczne do pojęcia twórczości (osobowe samoistniejące bóstwo stwarzające wszystko, co istnieje, w akcie kreacji ex nihilo).

Poważniejsza refleksja na temat twórczości, oryginalności i powiązanego z nimi geniuszu pojawia się dopiero u Kanta i Schopenhauera. Wiara w twórczą moc wyobraźni i nowe pojmowanie artysty (który nie tylko imituje, ale kształtuje świat) była niezwykle ważnym składnikiem filozofii romantycznej.

Wiek dziewiętnasty zakończył się wezwaniem Nietzschego do przewartościowania wartości tak, by nie były one wrogie życiu i twórczości. Współczesność niezwykle ceni sobie kreatywność - stała się ona wręcz społecznym czy estetycznym wymogiem, wyznacznikiem indywidualności i aktywności. Powstaje niezliczona liczba poradników podpowiadających jak ją w sobie wykształcić lub rozwinąć. Różni się ona jednak od swobodnego, rządzącego się ,,tak chcę” tworzenia, o którym pisał Nietzsche. Z jednej strony zdemokratyzowała się, z drugiej stała towarem, częścią kapitalistycznej machiny. Choć w XX wieku kreatywność przestała być wyłącznie domeną artysty, odkrywcy, naukowca, geniusza, ale czymś co każdy w nas w pewnym stopniu posiada, to zwyczajowo była uważana za cechę typowo ludzką. Być może w minimalnym stopniu przypisywano ją zwierzętom, ale nie zaprogramowanym, zalgorytmizowanym maszynom. Od niedawna przekonujemy się jednak, że sztuczna inteligencja nie tylko potrafi się uczyć, ale potrafi również tworzyć. Do naszej masowej wyobraźni przemawiają osiągnięcia AI takie jak kreatywne kopie dzieł Rembrandta czy zwycięstwa sztucznych inteligencji w grach (Alpha Go / DOTA). Spróbujemy poddać te fakty filozoficznej analizie i zastanowić się, w jakim stopniu wymagają one rewizji naszego domyślnego pojmowania kreatywności oraz wyjątkowości nas samych jako homo creativus.

W czasie konwersatorium prześledzimy zarówno dzieje pojęcia kreatywności jak i jego współczesne rozumienie, ze szczególnym uwzględnieniem filozoficznych uwag klasyków na jej temat. Zastanowimy się, jak ich pojmowanie samej filozofii wpływało na rozumienie zjawiska twórczości. Kreatywność w nauce zajmie natomiast naszą uwagę w kontekście rozwoju teorii naukowych oraz osiągnięć technologicznych.

Równocześnie i równolegle będziemy przyglądać się współczesnym teoriom kreatywności jako zjawiska psychologicznego, ewolucyjnego, a nawet marketingowego oraz próbom ich rekonstrukcji w neurokognitywistyce i projektach sztucznej inteligencji.

Konwersatorium będzie miało charakter interdyscyplinarny; będziemy czytali teksty z zakresu filozofii, psychologii, kognitywistyki, socjologii i marketingu jak również oglądali materiały (dokumenty) video.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.