University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Rebellion, revolution, utopia – philosophical concepts of social change

General data

Course ID: 3800-BRU22-S-OG
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Philosophy and ethics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Rebellion, revolution, utopia – philosophical concepts of social change
Name in Polish: Bunt, rewolucja, utopia - filozoficzne koncepcje zmiany społecznej
Organizational unit: Faculty of Philosophy
Course groups: General university courses in the humanities
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

elective seminars
general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) - podstawowa znajomość historii filozofii

Mode:

Classroom

Short description:

The seminar will be devoted to philosophical concepts of rebellion, revolution, and utopia. We will be discussing axiological assumptions and ethical implications of selected concepts od social change, having roots in broadly understood critical tradition. We will examine responses to the question how to leave capitalism: can one reform it or should it be overthrown in a revolutionary manner, and what role utopian thinking can play here.

Full description:

The seminar will be devoted to philosophical concepts of rebellion, revolution, utopia. We will be discussing axiological assumptions and ethical implications of selected concepts od social change, having roots in broadly understood critical tradition. We will examine responses to the question how to leave capitalism: can one reform it or should it be overthrown in a revolutionary manner, and what role utopian thinking can play here.

We will study works of theoreticians of the XX and XXI century, with the particular focus on the concepts concerning global peripheries and semi-peripheries, feminist theories and ecological alternatives (H. Arendt, W. Benjamin, D. Bensaïd, E. Bloch, J. Butler, A. Davis, R. Dunayevskaya, E. Dussel, S. Federici, M. Foucault, M. Fisher, C. Gilligan, A. Graff, F. Gros, G. Gutiérrez, D. Haraway, C.L.R. James, N. Klein, E. Korolczuk, M. Löwy, A. Salleh, I. Wallerstein, S. Žižek).

Bibliography:

Rebellion

F. Gros, “Nieposłuszeństwo”, trans. E. Kaniowska, Warszawa, Czarna Owca 2019.

N. Klein, “Nie to za mało. Jak stawić opór polityce szoku i stworzyć świat, jakiego nam trzeba” trans. M. Jedliński, Warszawa, Muza 2018.

C. Gilligan, “Chodźcie z nami! Psychologia i opór”, trans. S. Kowalski, Warszawa, Krytyka Polityczna 2013.

J. Butler, “Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń”, trans. J. Bednarek, Warszawa, Krytyka Polityczna 2016.

H. Arendt, “O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie”, trans. A. Łagocka, W. Madej, Warszawa, Aletheia 2008.

M. Foucault, “Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Wykłady w Collège de France 1977-1978”, trans. M. Herer, Warszawa, PWN 2010.

A. Graff, E. Korolczuk, “Kto się boi gender? Prawica, populizm i feministyczne strategie oporu”, trans. M. Sutowski, Warszawa, Krytyka Polityczna 2022.

Revolution

D. Bensaïd, “Resistance. Tezy oporu”, „Nowa Krytyka” 2017 no 38, pp. 55-77.

D. Bensaïd, “Wywłaszczeni. Marks, własność i komunizm”, trans. Z.M. Kowalewski, Warszawa, KiP 2010.

S. Žižek, “W obronie przegranych spraw”, trans J. Kutyła, Warszawa, Krytyka Polityczna 2015.

R. Dunayevskaya, “Kapitalizm państwowy i wschodnioeuropejskie bunty: filozofia i rewolucja: od Hegla do Sartre’a i od Marksa do Mao” (frag.), Chicago, News & Letters 1990.

G. Gutiérrez., “Teologia wyzwolenia”, trans. J. Szewczyk, Warszawa, Pax 1976.

E. Dussel, “Społeczności chrześcijańskie Ameryki Łacińskiej”, trans. A. Turowiczowa, „Znak” 1960 no 10, pp. 1244-1260.

M. Löwy, “Tradycja i bunt w nowym zapatyzmie”, „Inny Meksyk. Opowieści zapatystów”, Barbara Prądzyńska (ed., trans.), Poznań, Trojka 2014.

C.L.R James, “Od Toussainta L’Ouverture’a do Fidela Castro”, trans. A. Piekarska, „Praktyka Teoretyczna” 2016 no 2(20), pp. 112-140.

A.Y. Davis, “Kobiety, rasa, klasa”, trans. D. Żukowski, Warszawa, Karakter 2022.

S. Federici, “Poza granicami skóry. Przemyśliwanie, przekształcanie i odzyskiwanie ciała we współczesnym kapitalizmie”, trans. J. Bednarek, Warszawa, KiP 2022.

Utopia

W. Benjamin, “Pasaże”, trans. I. Kania, Kraków, Wyd. Literackie 2005, pp. 962-967.

E. Bloch, “Rzeczywistość antycypowana, czyli jak przebiega i co osiąga myślenie utopijne”,

“Studia Filozoficzne” 1982 nr 7-8.

“O polityce jako sztuce możliwości (wywiad z Ernstem Blochem), “Literatura na świecie” 1981, nr 7.

I. Wallerstein, “Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku”, trans. I. Czyż, Poznań, Trojka 2008.

M. Bookchin, “Przebudowa społeczeństwa”, trans. I. Czyż, Poznań, Trojka 2009.

D.J. Haraway, “Manifest cyborgów: nauka, technologia i feminizm socjalistyczny lat osiemdziesiątych”, trans. E. Majewska, Sł. Królak, “Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2003 no 1, pp. 49-87.

D.J. Haraway, “Nie uciekajmy przed kłopotami. ‘Antropocen – kapitałocen – chthulucen”, “Antropocen czy kapitałocen? Natura, historia i kryzys kapitalizmu”, J.W. Moore (ed.), trans. K. Hoffmann, P. Szaj, W. Szwebs, Poznań, WBPiCAK 2021, pp. 49-96.

A. Salleh, “Głębiej niż ekologia głęboka. Sprzężenie ekofeministyczne”, trans. B. Kozek, Biblioteka Online think tanku Feministycznego 2009, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0081salleh_ekofeminizm.pdf.

M. Löwy, “Najgorsze możliwe scenariusze i alternatywa ekosocjalistyczna: zmiany klimatyczne i kapitalizm”, trans. A. Czarnacka, “Le monde diplomatique. Edycja polska” 2009 no 12, pp. 1, 6-7.

M. Fisher, “Kwasowy komunizm. Nieukończone wprowadzenie”, trans. P. Kaczmarski, “Praktyka Teoretyczna” 2021 no 2(40), pp. 179-200.

Learning outcomes:

Learning outcomes:

Knowledge:

After completion of the seminar, the student

– has systematic knowledge on historical and contemporary concepts of rebellion, revolution and utopia,

– recognizes and characterizes axiological assumptions and ethical implications of selected concepts of rebellion, revolution and utopia,

– identifies and describes key controversies between selected positions.

Skills:

After completion of the seminar, the student

– can critically analyse philosophical, scientific and journalist texts and statements on the seminar subjects,

– can formulate, argue properly and present their own position on the seminar subjects and can respond to the criticisms,

– can prepare a written analysis on aspects of the seminar theme.

Social competences:

After completion of the seminar, the student

– presents critical approach to concepts of rebellion, revolution and utopia in philosophical and political debates,

– can cooperate in a team,

– can discuss issues with respect to the beliefs and attitudes of others,

– is able to participate in debate on ethical issues arising in contemporary capitalism.

Assessment methods and assessment criteria:

- activity during classes (including presence, knowledge of given readings, participation in discussions) – 50%,

- preparation of a seminar paper – 50%.

Two absences are allowed.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)