Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 9 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 3 dni temu

Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Warszawskiego

Pamiętaj, że serwerów USOSweb na Uniwersytecie Warszawskim jest wiele. Wydziały: MIM, Fizyka, WNE, Chemia, i WNPSM posiadają własne USOSweby dla swoich studentów. Odnośniki do pozostałych serwisów USOSweb:
USOSweb dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
USOSweb dla Wydziału Fizyki
USOSweb dla Wydziału Chemii
USOSweb dla Wydziału Nauk Ekonomicznych
USOSweb dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

KOMUNIKAT!!! (07.06.2017 r.)

UWAGA: Kurs uzupełniający 0,5 punktu ECTS za zajęcia typu WF

SEMESTR LETNI 2016/2017

Zgodnie z Zarządzeniem nr 44 Rektora UW z dn. 26.10.2011r. studenci, którzy rozpoczęli studia po r. a. 2012/13 otrzymują 0,5 punktu ECTS za każde zaliczone zajęcia wf.

Student, który został zwolniony z WF nie otrzyma punktów ECTS, musi je zatem uzupełnić w inny sposób. SWFiS oferuje kursy internetowe, które pozwolą na uzupełnienie brakującego 0,5 punktu ECTS.

Do rejestracji uprawnieni są jedynie studenci, którzy otrzymali akceptację zwolnienia lekarskiego w SWFiS i posiadają wpisaną w systemie USOS decyzję zwalniającą z obowiązku zaliczenia zajęć WF.

Rejestracja na kurs jest dwuetapowa - w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w USOSweb Kampusu Centralnego (rejestracje webowe) a następnie na platformie internetowej COME.

REJESTRACJA W USOSWEB:
I TURA: 09.06.2017 godz. 21:00 - 12.06.2017 godz. 23:59
II TURA: 20.06.2017 godz. 21:00 – 26.06.2017 godz. 23:59
III TURA: 22.08.2017 godz. 21:00 – 29.08.2017 godz. 23:59

Po rejestracji w USOSweb należy zarejestrować się na platformie internetowej COME (http://kampus.come.uw.edu.pl/) i oczekiwać na otwarcie kursu.
Logowanie jest takie samo jak do USOSweba i UL-a. Po zalogowaniu się należy wybrać z listy kategorii "Kursy wydziałowe i instytutowe", a następnie "Studium Wychowania Fizycznego i Sportu".

DOSTĘPNOŚĆ KURSU NA PLATFORMIE:
- studenci zarejestrowani w I turze: 13.06.2017 godz. 09:00 – 26.06.2017 godz. 23:59
- studenci zarejestrowani w II turze: 27.06.2017 godz. 09:00 – 04.07.2017 godz. 23:59
- studenci zarejestrowani w III turze: 30.08.2017 godz. 09:00 – 06.09.2017 godz. 23:59

WPISYWANIE OCEN DO USOS:
- studentom zarejestrowanym w I turze: 27.06.2017 - 28.06.2017
- studentom zarejestrowanym w II turze: 05.07.2017 - 06.07.2017
- studentom zarejestrowanym w III turze: 07.09.2017 - 08.09.2017

Warunkiem zaliczenia kursu będzie zapoznanie się z treścią 9 wykładów i udzielenie 100% poprawnych odpowiedzi na pytania przypisane do każdego z nich. Ilość podejść jest nieograniczona.

UWAGA!!!

Kurs uzupełniający 1 punkt ECTS za zajęcia typu WF

SEMESTR LETNI 2016/2017

Kurs przeznaczony jest dla:

– studentów z zarejestrowanym w Studium WF zwolnieniem lekarskim,
– studentów pierwszego stopnia, niestacjonarnych zaocznych,
– studentów pierwszego stopnia, niestacjonarnych wieczorowych,
– studentów studiów II stopnia.

Powyższe ma zastosowanie tylko dla studentów z programów "dostosowanych" od r. a. 2016/2017 do Uchwały Senatu nr 440 z 16 grudnia 2015r. Powyższe ma zastosowanie tylko dla studentów z programów "dostosowanych" od r. a. 2016/2017 do Uchwały Senatu nr 440 z 16 grudnia 2015r.

Rejestracja na kurs jest dwuetapowa – w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w USOSweb Kampusu Centralnego (rejestracje webowe) a następnie na platformie internetowej COME.

REJESTRACJA W USOSWEB:
I TURA: 09.06.2017 godz. 21:00 - 12.06.2017 godz. 23:59
II TURA: 20.06.2017 godz. 21:00 – 26.06.2017 godz. 23:59
III TURA: 22.08.2017 godz. 21:00 – 29.08.2017 godz. 23:59

Po rejestracji w USOSweb należy zarejestrować się na platformie internetowej COME (http://kampus.come.uw.edu.pl/) i oczekiwać na otwarcie kursu.
Logowanie jest takie samo jak do USOSweba i UL-a. Po zalogowaniu się należy wybrać z listy kategorii "Kursy wydziałowe i instytutowe", a następnie "Studium Wychowania Fizycznego i Sportu".

DOSTĘPNOŚĆ KURSU NA PLATFORMIE:
- studenci zarejestrowani w I turze: 13.06.2017 godz. 09:00 – 26.06.2017 godz. 23:59
- studenci zarejestrowani w II turze: 27.06.2017 godz. 09:00 – 04.07.2017 godz. 23:59
- studenci zarejestrowani w III turze: 30.08.2017 godz. 09:00 – 06.09.2017 godz. 23:59

WPISYWANIE OCEN DO USOS:
- studentom zarejestrowanym w I turze: 27.06.2017 - 28.06.2017
- studentom zarejestrowanym w II turze: 05.07.2017 - 06.07.2017
- studentom zarejestrowanym w III turze: 07.09.2017 - 08.09.2017

Warunkiem zaliczenia kursu będzie zapoznanie się z treścią 16 wykładów i udzielenie 100% poprawnych odpowiedzi na pytania przypisane do każdego z nich. Ilość podejść jest nieograniczona.

Wnioskowanie o stypendia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

Applying for students' scholarships for academic year 2016/2017 – click here

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów uprzejmie informuje, że wnioskowanie o stypendia rozpoczyna się 1 października 2016 r.

Terminy składania wniosków w komisjach

Przypominamy, że istotna jest data złożenia wygenerowanego z USOSweb, wydrukowanego i podpisanego wniosku w komisji stypendialnej jednostki. Lista komisji wraz z danymi kontaktowymi znajduje się w zakładce Baza KS na stronie OKSS.

Doktoranci, jak w latach poprzednich, nie korzystają z USOSweb do rejestrowania wniosków o stypendia.

Stypendia socjalne i specjalne: 10 października 2016 r.
Ww. stypendia przyznawane są na rok akademicki, ale okres ich wypłacania zależy od daty złożenia wniosku. Złożenie wniosku do 10. dnia miesiąca uprawnia do otrzymania wypłaty również za ten miesiąc.

Stypendium rektora: najpóźniej do 17 października 2016 r.
Regulaminową datą składania wniosków o stypendium rektora jest 15 października, który w tym roku przypada w sobotę. Z tego powodu wnioski złożone w poniedziałek 17 października będą traktowane jak złożone w terminie.

Wnioski o stypendium rektora niezawierające średniej ocen są prawidłowe! Dziekanaty/sekretariaty będą obliczać średnie po zebraniu wniosków. Nie wcześniej niż 20 października w szczegółach wniosku powinny pojawić się wyliczone średnie. W tym czasie zamieścimy też na naszej stronie "informację-instrukcję" zgłaszania błędów w wyliczeniach.

Jak wypełnić wnioski

Wnioski o stypendia i zapomogi są dostępne w zakładce Dla wszystkich > Wnioski.
Wniosek o stypendium socjalne i zapomogę można uzupełnić dopiero po wypełnieniu oświadczenia o dochodach za 2015 rok, a wniosek o stypendium specjalne po po uprzednim złożeniu w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Warto pamiętać też, że aby zarejestrować wniosek trzeba wprowadzić do systemu numer konta. Można to zrobić samodzielnie w zakładce Dla studenta > Stypendia > Numer konta bankowego lub w dziekanacie/sekretariacie jednostki studenta.

Dodaktowe informacje

KOMUNIKAT!!! (04.07.2016 r.)

uprzejmie informujemy, że w okresie od 22 sierpnia do 5 września 2016 roku możliwe jest podpinanie przez studentów w USOSweb egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016. (BSS)

KOMUNIKAT!!! (13.05.2016 r.)

PODPIĘCIA PRZEDMIOTÓW w SEMESTRZE LETNIM 2015L

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z par. 28 ust. 3 Regulaminu Studiów na UW student ma obowiązek podpięcia pod etap przedmiotów objętych planem aktualnego etapu studiów przed ostatecznym zgłoszeniem programu do rozliczenia.

KOMUNIKAT!!! (18.03.2016 r.)

Stypendium rektora – zmiana terminu składania wniosków

W porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia wyraziła zgodę na przesunięcie terminu składania wniosków o stypendium rektora do 31 marca 2016 roku dla studentów, którzy zostali przyjęci i rozpoczęli pierwszy rok studiów od semestru letniego w roku akademickim 2015/2016.

KOMUNIKAT!!! (14.01.2016 r.)

Podpięcia egzaminów certyfikacyjnych

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 22 do 31 stycznia 2016 roku możliwe jest podpinanie przez studentów w USOSweb egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych.

Jednocześnie przypominamy Państwu, że od 1 grudnia 2015 roku na Uniwersytecie Warszawskim działa mechanizm wymuszania podpięć przedmiotów pod program podczas rejestracji na zajęcia. Mając powyższe na uwadze również podpinanie kolejnych tur egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych odbywać się będzie podczas zapisów na te egzaminy.

KOMUNIKAT!!! (09.12.2015 r.)

Stypendium rektora – odbiór decyzji – informacje od OKSS

 1. Informacja o progach, terminach i miejscu odbioru decyzji (UWAGA! Jest więcej niż jedno!) znajduje się pod linkiem: http://www.oks.uw.edu.pl/?p=2140
 2. można odbierać również decyzje negatywne – rozpatrzyliśmy wszystkie wnioski,
 3. można upoważnić osobę trzecią do odebrania decyzji. Upoważnienie musi być pisemne i nie może być wydrukiem skanu,
 4. bardzo ważna informacja dla osób na wyjazdach i studiujących zaocznie znajduje się tutaj: http://www.oks.uw.edu.pl/?p=2149
 5. osoby, które warunkowo zaliczyły rok otrzymują 0 punktów za kryterium średniej ocen,
 6. informacje odnośnie do osiągnięć, ich uznania bądź nie i uzasadnienia można znaleźć w szczegółach wniosku o stypendium rektora
  w USOSweb.

W kontakcie z nami koniecznie proszę podawać, poza imieniem, nazwiskiem i indeksem, kierunek i rok studiów.
Gdyby mieli Państwo pytania, na które nie ma odpowiedzi na naszej stronie internetowej, serdecznie zapraszam.
Proszę nie odpowiadać na tę wiadomość, a napisać nowy mail. Ułatwi nam to szybkie odpowiadanie na Państwa pytania.
Adres e-mail: oks@samorzad.uw.edu.pl

KOMUNIKAT!!! 27.11.2015

Uprzejmie informujemy, że od najbliższych rejestracji wydziałowych (semestr letni 2015/2016) będzie wymagane podpinanie przedmiotów pod program studiów.

Prosimy również, aby w trakcie rejestracji zwracać uwagę na pojawiające się komunikaty (!) i informacje (i).


UWAGA!!! Poradnik - podpinanie przedmiotów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że został opracowany poradnik opisujący zasady podpinania przedmiotów oraz objaśniający wpływ podpięć na średnie, rozliczanie lat studiów, suplement do dyplomu i opłaty. Gorąco namawiamy do jego lektury.

 • Pobierz poradnik

 • Wnioski o stypendia dla studentów na rok akademicki 2015/2016


  Wnioskowanie o stypendia zostanie uruchomione 2 października 2015 r. o godz. 21.00 z uwagi na to, że 1 października będą wykonywane duże aktualizacje w USOSweb.

  Terminy składania wniosków w komisjach

  Przypominamy, że istotna jest data złożenia wygenerowanego z USOSweb, wydrukowanego i podpisanego wniosku w komisji stypendialnej jednostki.
  Stypendia socjalne i specjalne: 12 października 2015 r.*
  * Ww. stypendia przyznawane są na rok akademicki, ale okres ich wypłacania zależy od daty złożenia wniosku. Złożenie wniosku do 10. dnia miesiąca uprawnia do otrzymania wypłaty również za ten miesiąc. 10 października 2015 r. wypada w sobotę, zatem termin upływa w poniedziałek (12 października 2015 r.).

  Stypendium rektora: najpóźniej do 15 października 2015 r.

  Jak wypełnić wniosek

  Aby wypełnić wniosek o stypendium należy wejść do zakładki Dla studenta > Moje studia > Wnioski. Wniosek o stypendium socjalne i zapomogę można uzupełnić dopiero po wypełnieniu oświadczenia o dochodach.
  Warto pamiętać też, że aby zarejestrować wniosek trzeba wprowadzić do systemu numer konta. Można to zrobić samodzielnie w zakładce Dla studenta > Stypendia > Numer konta bankowego lub w dziekanacie/sekretariacie jednostki studenta.

  KOMUNIKAT!!! (17.01.2014 r.)

  Zbiorczy dokument RMUA dla studentów i doktorantów ubezpieczonych przez Uniwersytet Warszawski

  Zgodnie z art. 41 punkt 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, za których odprowadzana była składka na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013 przez Uczelnię, mogą pobrać zbiorczy dokument RMUA w Kwesturze UW (Dział Płac – Sekcja Rozliczeń Składek ZUS, ul. Karowa 20, III p., pok. 304, tel. 55-23-296, 20-698, 20-132). Dokumenty wydawane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

  KWESTURA

  UWAGA!!! (15.11.2013 r.)

  Powtarzanie zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce


  Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne od roku akademickiego 2013/2014, od najbliższej sesji egzaminacyjnej studenci, którzy wykorzystali już dwa żetony egzaminacyjne i zamierzają po raz kolejny podejść do egzaminu certyfikacyjnego, będą zobowiązani do zarejestrowania się na 10 godzinny kurs on-line w ramach powtarzania zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce. Koszt kursu wraz z weryfikacją efektów 150 PLN.

  Aby zarejestrować się na egzamin certyfikacyjny należy:

  Student otrzymuje kolejny żeton egzaminacyjny po uregulowaniu płatności za kurs. Brak opłaty uniemożliwi dokonanie rejestracji.

  SzJO

  Logowanie do systemu USOSweb

  Aby zalogować się do systemu, jako identyfikator należy podać numer pesel oraz hasło. Obcokrajowcy zamiast numeru pesel podają przyznany "sztuczny" pesel. Uwagi na temat jakichkolwiek błędnych danych dot. toku studiów, uzyskanych ocen należy zgłaszać do dziekanatu. Hasła do serwisu usosweba studentom wydają pracownicy dziekanatu osobiście danemu studentowi.

  Jeżeli widzisz następujący komunikat: Brak Uprawnień

  • studenci - należy zgłosić się do dziekanatu i uaktualnić "Planowaną datę ukończenia studiów"
  • pracownicy - należy zgłosić się do dziekanatu i uaktualnić "Datę zakończenia umowy"

  Zmiany będą widoczne po migracji.

  Jesteś zalogowany, lecz nie masz prawa dostępu do tego serwisu USOSweb.

  Nadal możesz korzystać z tych modułów, które nie wymagają logowania.

  Usługi internetowe Uniwersytetu Warszawskiego: IRK, UL (rejestracja na lektoraty, WF...), USOSweb (rejestracja na przedmioty, oceny...), a także poczta UW - mają to samo hasło.

  Aby zalogować się do systemu, należy podać numer PESEL jako identyfikator oraz hasło przechowywane w centralnym repozytorium haseł CUS. Obcokrajowcy zamiast PESEL-a podają "sztuczny" PESEL (ustalany indywidualnie w Sekcji studenckiej).

  Migracja rozpoczyna się o 4:10 i kończy się około godziny 5:00.

  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim. Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.