Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informacje o budynku Budynek d. CIUW

Informacje podstawowe

Kod: 1103
Nazwa: Budynek d. CIUW
Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Powiązane jednostki: Biuro Prawne
Instytut Dziennikarstwa
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Dział Telekomunikacji UW
Biuro Gospodarczo-Logistyczne
Pion Zastępcy Kanclerza ds. Informatycznych
Dział Aplikacji Komputerowych
Dział Sieci Komputerowych
Biuro Gospodarcze
Opis:

Budynek wzniesiony w 1953 roku najprawdopodobniej według projektu Witolda Kłębkowskiego jako bliźniaczy w stosunku do budynku Polonistyki (ACA), tego samego autora. Oba gmachy łącznie z ulokowanym pomiędzy nimi Pałacem Kazimierzowskim (AAA) stanowią obecnie zespół zamykający od wschodu teren uniwersytecki. Pałac ma najbardziej okazałą architekturę, podczas gdy dwa pozostałe stanowią jego skromniejszą architektoniczną oprawę będącą odwzorowaniem stylu późnego klasycyzmu konstytucyjnego okresu Królestwa Polskiego.

Budynek wzniesiono w miejscu gdzie w latach XVII w. znajdowała się oficyna Pałacu Kazimierzowskiego przeznaczona dla dam dworu królowej Ludwiki Marii Gonzagi, żony królów Władysława IV, a następnie Jana Kazimierza, rezydującej w sąsiednim pałacu zwanym później Kazimierzowskim. Oficyna była połączona z pałacem za pomocą ganku na filarach, gdyż obie budowle rozdzielał niewielki wąwóz (obecnie zniwelowany). Później usytuowano tu kuchnie. W tym samym miejscu Królewski Uniwersytet Warszawski ulokował po 1819 r. piętrowy pawilon z laboratorium chemicznym, w którym nauczał prof. Adam Kitajewski. Po zamknięciu Królewskiego UW w 1831 r., mieściło się w nim biuro rosyjskiego kuratora warszawskiego okręgu naukowego, stąd używana niegdyś nazwa Budynek Pokuratorski. W latach 1879–1897 funkcję tę pełnił Aleksander Apuchtin, który dążąc do rusyfikacji społeczeństwa polskiego doprowadził do upadku szkolnictwa w Królestwie Polskim redukując liczbę szkół oraz poziom nauczania. W okresie II RP (1918-39) znajdowało się tu archiwum akt dotyczących polskiego szkolnictwa. Budynek został zbombardowany w we wrześniu 1939 r., a zbiory archiwalne spłonęły.

W latach 1953-1979 w budynku mieścił się Wydział Pedagogiki (w latach 1968 – 1979 Wydział Psychologii i Pedagogiki), a następnie do roku 2001 Centrum Informatyczne UW (CIUW). Obecnie w gmachu mieści się część studencka dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji, jednostki informatyczne i administracji centralnej.

Źródła

1. Dobrzański,J. Szkolnictwo w Królestwie Polskim w roku szkolnym 1839/40, "Rocznik Lubelski" 1960, t. 3, s. 253.

2. Historia Wydziału Pedagogicznego

3. Jaroszewski,T. Architektura Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991, s.72.

Oprac. dr Krzysztof Mordyński, Muzeum UW

Położenie na mapie

Sale

Wyświetlane są elementy 1..6  (spośród 6)
Numer/Nazwa saliarrow_drop_up Liczba miejsc Akcje
106A 10 szczegóły
106B 6 szczegóły
304 52 szczegóły
305 44 szczegóły
306 108 szczegóły
307 35 szczegóły
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)