Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Romantyzm: sacrum-wyobraźnia-tekst 3001-C062LR2
Seminarium magisterskie (SEM-MGR) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Podana literatura obejmuje teksty przydatne w przygotowaniu się do egzaminu magisterskiego. Może ulec zmianom i modyfikacji w zależności od indywidualnych zainteresowań uczestników seminarium i tematów prac magisterskich. Do listy lektur w zależności od indywidualnych zainteresowań proponowane będą teksty z zakresu metodologii badań nad literaturą i kulturą dziewiętnastego wieku.

A. Mickiewicz, Dziady, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, wybór liryków (m.in. cykl Sonetów krymskich, Pan Tadeusz, liryki okresu rzymsko-drezdeńskiego, cykl lozański, wiersz Widzenie, śniła się zima, Do samotności, Gdy tu mój trup…, wybór listów, Prelekcje paryskie kurs III i IV

J. Słowacki, Anhelli, Genezis z Ducha, Książe Niezłomny, Początek poematu o tajemnicach genezyjskich, liryki (wybrane teksty), listy

Z. Krasiński, Irydion, Przedświt, wybrane pisma polityczne i filozoficzne, Eter (rozprawa), Ułamek naśladowany, wybór liryków napisanych po roku 1840 , korespondencja.

S. Garczyński, Wacława dzieje

S. Goszczyński, Król zamczyska

N. Żmichowska, Poganka

E. A. Poe, Opowieści niesamowite

C. Norwid, Nowele, liryki, listy

B. B. Stoker, Dracula

F. R. de Chateaubriand, Geniusz chrześcijaństwa, Pamiętniki zza grobu (fragmenty)

S. Kierkegaard, Wprawki do chrześcijaństwa, tegoż O trudnościach bycia chrześcijaninem (fragmenty)

A. Bagłajewski, Poezja „Trzeciej epoki”, Lublin 2009

H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii, Kraków 1993

S. Brzozowski, Filozofia romantyzmu polskiego, Rzym 1945

M. Cieśla- Korytowska, O romantycznym poznaniu, Kraków 1997

M. Cieśla- Korytowska, Romantyczna poezja mistyczna, Kraków 1989

Wł. Dawid, O intuicji w mistyce, filozofii i sztuce, Kraków 1913

L. Dupre, Inny wymiar. Filozofia religii, Kraków 1991

W. James, Doświadczenia religijne, Warszawa 1958

A. Fabianowski, Myśl polityczna Zygmunta Krasińskiego

E. Hoffmann-Piotrowska, Mickiewicz- towiańczyk. Studium myśli, Warszawa 2004

E. Hoffmann-Piotrowska, W ustach jest otwór duszy. Szkice o romantykach i mistykach Warszawa 2012

M. Janion, Romantyzm i jego media, Kraków 2001

M. Janion, Wobec zła, Chotomów 1989

J. A Kłoczowski, Drogi człowieka mistycznego, Kraków 2001

J. A. Kłoczowski, Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii, Kraków 1994

L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma…Horror methaphicicus, Poznań 1999

D. Kosiński, Polski teatr przemiany, Wrocław 2007

A. Kowalczykowa, wstęp do: j. Słowacki, Krąg pism mistycznych, Warszawa 1992

A. Kowalczykowa, Czym był romantyzm?, Warszawa 1990

Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu, oprac. M. Stala. Kraków 1998

Literackie reprezentacje doświadczenia, pod red. W. Bpleckiego i E. Nawrockiej, Warszawa 2007

M. Masłowski, Gest, symbol rytuały polskiego teatru romantycznego, Warszawa 1998,

M. Masłowski, Problemy tożsamości. Szkice romantyczne i (post) romantyczne, Lublin 2001,

Medytacja postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu, red. T. Kostkiewiczowa, M. Saganiak, Warszawa 2010

Nasze pojedynki o romantyzm, pod red. D. Siwickiej i M. Bieńczyka, Warszawa 1995

R. Otto, Świętość. Warszawa 1999

M. Piasecka, Mistrzowie snu. Mickiewicz – Słowacki - Krasiński, Wrocław 1992,

M. Piwińska, Juliusz Słowacki od duchów, Warszawa 1992

R. Przybylski, Homile na Ewangelię dzieciństwa. Szkice z teologii biblijnej malarzy i poetów, Paryż 1990

K. Rutkowski, Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej, Gdańsk 1999

J.M. Rymkiewicz, Juliusz Słowacki pyta o godzinę, Warszawa 1989

Romantyzm i nowoczesność, pod red. M. Kuziaka, Kraków 2009

M. Saganiak, Człowiek i doświadczenie wewnętrzne, Warszawa 2009

A. Sikora, Posłannicy słowa. Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz, Warszawa 1967

D. Siwicka, Ton i bicz. Mickiewicz wśród towiańczyków, Warszawa 1990

Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje, pod red. M. Janion i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1981

Słowacki mistyczny. Rewizje po latach, pod red. A. Fabianowskiego i E. Hoffmann-Piotrowskiej, Warszawa 2010

E. Szczeglacka- Pawłowska, Romantyzm brulionowy, Warszawa 2015

S. Traugutt, Sny z premedytacją, „Teksty” 1974 z.2

J. Tomkowski, Mistyka i herezja, Warszawa 1984

J. Tomkowski, Dom chińskiego mędrca. Esej o samotności, Warszawa 2000

S. Wasilewski, Pod urokami zaświatów, Kraków 1958

A. Witkowska, Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk 1997

A. Witkowska, Onirologia i oniromania, „Teksty” 1973, nr 2

A. Witkowska, Wielkie stulecie Polaków, Warszawa 1987

Efekty uczenia się:

Student po zaliczeniu seminarium:

- dysponuje pogłębioną, uporządkowaną wiedzą o literaturze romantycznej – zwłaszcza po roku 1830

- zna zagadnienia z zakresu kultury romantycznej, duchowości, filozofii, historii idei dziewiętnastowiecznych, religijności polskiego romantyzmu

-operuje wiedzą interdyscyplinarną z zakresu literatury, religioznawstwa, filozofii, filozofii kultury, psychologii i socjologii zjawisk duchowych

- zna najważniejsze, kanoniczne lektury z zakresu objętego tematem seminarium

- ma umiejętności i wiedzę potrzebną do przygotowania i napisania pracy magisterskiej

- potrafi analizować i interpretować teksty literatury i kultury dziewiętnastowiecznej

- zna zakres wiedzy i umiejętności potrzebnych do zaliczenia egzaminu magisterskiego i ew. podjęcia studiów doktoranckich w zakresie literatury i kultury dziewiętnastego wieku

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie:

- uczestnictwa w zajęciach (dopuszczalna jest dwukrotna nieusprawiedliwiona absencja w semestrze, każda kolejna - usprawiedliwiona – wymaga zaliczenia treści zajęć, które student opuścił na dyżurze prowadzącego zajęcia)

- aktywności i przygotowania do zajęć (czytanie lektur, przynoszenie tekstów na zajęcia, co umożliwia efektywną pracę z tekstem, udział w dyskusji)

- postępów w przygotowaniach do napisania pracy magisterskiej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 44
Ewa Hoffmann-Piotrowska 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.