Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy integracji politycznej i gospodarczej w Europie 3620-MGR1-PIP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

K_W04

posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych wydarzeń w regionie, rozeznanie w sytuacji politycznej i gospodarczej regionu, a także wiedzę na temat dziejów regionu, zróżnicowań kulturowych i narodowych oraz ich wpływu na sytuację w regionie

K_W07

zna ekonomiczne i prawne uwarunkowania działań związanych ze współpracą międzynarodową i różnymi obszarami dyplomacji, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

K_W08

posiada wiedzę dotyczącą zasad bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy wojskowej poszczególnych państw regionu, polityki bezpieczeństwa NATO i UE, oraz udziału Polski w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

K_U02

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w działalności analitycznej i eksperckiej poprzez właściwy dobór i zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

K_K04

jest zdolny do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, wykorzystując swoją wiedzę i kompetencje dotyczące współpracy międzynarodowej

K_K05

realizując swoje kompetencje eksperckie potrafi równocześnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne lub ustne

Obecność na zajęciach

Aktywność na zajęciach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Jerzy Nowakowski 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.