Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępstwa seksualne – geneza zaburzeń, mechanizmy rządzące zachowaniami sprawców 2500-PL-PS-SP304-07
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

"- obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione i maksymalnie 4 łącznie z usprawiedliwionymi)

- zaliczenie kolokwium składającego się z pytań zamkniętych i otwartych (zaliczenie powyżej 50%)

- dla chętnych: krótka praca pisemna (max. 5 str.) lub referat (ok. 20 minutowy) na temat związany z tematyką zajęć, wybrany przez studenta (możliwość podniesienia oceny o połowę)"

Zakres tematów:

1. Definicje i rodzaje przestępstw seksualnych, przemocy i agresji seksualnej.

2.-3. Pedofilia – przegląd teorii wyjaśniających genezę. Omówienie teorii biologicznych, psychologicznych i społecznych.

4. Pedofilia – teorie zintegrowane: czteroczynnikowy model Finkelhora i Araji, zintegrowana teoria etiologii przestępczości seksualnej Marshalla i Barbaree’ego, czterostronna teoria molestowania dziecka Halla i Hirschmana oraz model ścieżek Warda i Siegerta.

5. Społeczno-rozwojowy model wyjaśniający powstawanie i rozwój pedofilii na podstawie badań Marii Beisert.

6. Kazirodztwo – geneza kazirodztwa. Ojciec, matka w roli sprawcy.

7. Istota, rodzaje gwałtów oraz ich uwarunkowania. Koncepcja Grotha, Burgess i Holmstrom oraz jej rozwinięcia. Model Barbaree’ego i Marshalla.

8. Zabójstwa na tle seksualnym. Typologie Resslera i Holmesa.

9. Resocjalizacja przestępców seksualnych – założenia i przykładowe programy resocjalizacyjne takie jak STOP, „Respect” czy SOP.

10. System terapeutyczny odbywania kary pozbawienia wolności w Polsce – oddziały dla więźniów z zaburzeniami preferencji seksualnych. Oddziaływania terapeutyczne w zakładach karnych.

11. Empatia i kompetencje społeczne u sprawców przestępstw seksualnych – teoria empatii Marshalla i kompetencji McFalla, pomiar, ewentualne deficyty oraz treningi empatii i kompetencji społecznych.

12. Ocena skuteczności oddziaływań terapeutycznych oraz ryzyka powrotności do przestępstw seksualnych.

13. Opiniowanie psychologiczne, psychiatryczne i seksuologiczne w przestępstwach seksualnych.

14. Inne przestępstwa o charakterze seksualnym – ekshibicjonizm, voyeryzm, nekrofilia, uduszenia erotyczne i inne.

15. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą miały charakter seminaryjny – będą składały się z części wykładowej oraz dyskusji i ćwiczeń, także w oparciu o opisy przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 17:45 - 19:15, sala 421
Karolina Stala 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.