Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyplomatyczne rewolucje – narodziny nowożytnej dyplomacji europejskiej (XVI – XVIII w.) 3104-M3K2-DR
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Opracowania (przykładowe):

St. E. Nahlik, Narodziny nowożytnej dyplomacji, Wrocław 1971, s. 48 - 143 (r. 5 - 8) sygn. XVIIa 1391

Historia dyplomacji polskiej, Warszawa 1982, red. Z. Wójcik, t. 2:

K. Koczegarow, Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680 – 1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym, Warszawa 2017, s. 385-485

Edycje źródłowe, m.in.

François de Callières, Sztuka dyplomacji, Lublin 1997 lub wcześniejsze wydanie

Emer de Vatel, Prawo narodów, wyd. B. Winiarski, Warszawa 1958,

Martens F. F., Sobranie traktatow i konwiencij zakliuczennych Rossieju,

British diplomatic representatives, Camden Series III, London 1932, 1934, T. 46 (1689 - 1789), T. 50 (1789 - 1852)

Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit dem Westfälischen Frieden, T. I (1648 - 1715) Berlin 1936, T. II (1716 - 1763) Zürich 1950, T. III (1764 – 1815)

British diplomatic instructions [w:] Camden Series III, wyd. Chance, t. 32, 35, 43, 49

Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis le Traite de Westphalie jusqu’a la Revolution Francaise, wyd. Le Farges Paris 1888, przede wszystkim t. IV i V (Pologne), T. VIII i IX (Russie)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest systematyczna lektura zadanego materiału, przygotowywanie omówienia zadanych źródeł i wydawnictw źródłowych oraz inteligentna dyskusja na zajęciach. Dopuszczalny limit nieobecności: 1, max. 3 nieobecności - później następuje automatyczne skreślenie z listy. Niezgłoszone przed zajęciami nieprzygotowanie (max 1 raz) traktowane jest jak nieobecność.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne - zapoznanie się z tematyką zajęć, zasadami zaliczenia i zadanie lektury.

2. Dyplomatyczna rewolucja XVI - XVII w. - teoria i metoda.

3. Kształtowanie się teorii prawa narodów w XVIII w.

4. Wydawnictwa traktatów międzynarodowych (Martens i inni).

5. Instrukcje dyplomatyczne i i ch znaczenie.

6. Diariusze i akta rokowań dyplomatycznych rokowania traktat Grzymułtowskiego z 1686.

7. Traktat Grzymułtowskiego - omówienie.

8. Ćwiczenie neograficzne: rękopiśmienna Instrukcja dyplomatyczna (Instrukcja dla Stanisława Chomentowskiego do Rosji z 1720 r.).

9. Korespondencja dyplomatyczna – najważniejsze edycje źródłowe (wybrane wydawnictwa).

10. Korespondencja polityczna władców (przykłady edycji korespondencji cara Piotra I i króla pruskiego Fryderyka II).

11. Zasoby archiwalne akt do dziejów dyplomacji nowożytnej i metody pracy z nimi.

12. Korespondencja rękopiśmienna – struktura listu w sprawach publicznych.

13. Rachunki, szyfry i przesyłanie informacji dyplomatycznych, podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Podstawą zajęć będzie wspólna pogłębiona analiza tekstów źródłowych różnych typów charakterystycznych dla dyplomacji nowożytnej. Dopełni ją krytyczna lektura najważniejszych dla tematu opracowań historycznych. Podstawą jest praca własna studenta (lektura i przygotowanie zadanych źródeł) i przedstawienie jej efektów grupie i prowadzącemu.

Metody stosowane to:

- krótkie referaty (ustne lub pisemne)

- dyskusja w grupie

- wspólna lektura i analiza tekstów trudnych

- prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 12
Urszula Kosińska 7/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Pomuzealny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.