Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych 2200-1P006
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Podręczniki: M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu. Zarys wykładu, Warszawa 2007; K. Sójka –Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2006, J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak: Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 2009 (wybrane rozdziały);A. Ajnenkiel, Konstytucje Polski 1791-1992, Warszawa 2001. Literatura uzupełniająca: M. Wąsowicz, Prawo i obywatel. Rzecz o historyczno-prawnych korzeniach europejskiego standardu ustrojowego, Warszawa 2015; K. Sójka–Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Wrocław 2010.

Ew. dodatkowo: W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego t. I: 966-1795, Warszawa 2010 lub 2012; A. Korobowicz, W. Witkowski: Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa-Kraków 2009; W. Witkowski: Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007;

Źródła: M. Sczaniecki, Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej, Warszawa 2001;

oraz inne pozycje monograficzne i źródłowe wskazywane na zajęciach.

Nie wykluczamy korzystania z pozycji dostepnych w internecie, równiez edycji źródłowych

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa publicznego (w tym konstytucyjnego) i ścieżki ich kształtowania (K_W07)

2. Zna ewolucję ustrojów głównych państw świata i rozumie przyczyny różnic ustrojowych, a w szczególności zna ewolucję metod tworzenia prawa, zarządzania państwem i wymiaru sprawiedliwości (K_W09; K_W02)

3. zna i rozumie przyczyny i skutki ewolucji ustrojowej Polski. (K_W09)

4. Zna genezę, naturę i kierunki rozwoju poszczególnych instytucji procesu sądowego, rozumie ich przyczyny i skutki (K_W13; K_W02)

5. Zna i rozumie kształtowanie się podstawowych pojęć i instytucji prawa karnego i ich rodowód (K_W13; K_W03)

Umiejętności:

1. potrafi dostrzec i prawidłowo zinterpretować

związki między zjawiskami prawnymi a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi w perspektywie historycznej (K_U03)

2. potrafi wykorzystywać źródła historyczno – prawne i krytycznie je analizować, (K_U01; K_K01; K_K02)

3. potrafi posługiwać się metodą historyczno – prawną (K_U02).

4. potrafi porównywać, interpretować i rekonstruować instytucje prawne, wyjaśnić przyczyny i wskazywać skutki regulacji prawnych na przykładach historycznych z wykorzystaniem źródeł ( w szczególności orzecznictwa sądowego) (K_U03) .

Metody i kryteria oceniania:

Określane indywidualnie przez poszczególnych prowadzących zajęcia.

Zakres tematów:

Ustalane indywidualnie w każdej grupie przez prowadzacych i wskazywane w syllabusach poszczególnych grup.

Metody dydaktyczne:

W semestrze zimowym i letnim ćwiczenia prowadzone w sali, o ile zaraza nie powróci - w przeciwnym wypadku odbywac sie będą zdalnie, jednak synchronicznie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55, sala 3.025
Jan Sowa 30/30 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 1.4
Jan Sowa 30/30 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 2.3
Adam Moniuszko, Łukasz Gołaszewski 16/30 szczegóły
4 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 1.4
Adam Moniuszko 30/30 szczegóły
5 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55, sala 1.025
Grażyna Bałtruszajtys-Piotrowska 25/25 szczegóły
6 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 3.3
Andrzej Zakrzewski 30/30 szczegóły
7 każda środa, 11:30 - 13:00, Budynek Poseminaryjny - Collegium Iuridicum I, sala 403
Andrzej Bielecki 30/30 szczegóły
8 każda środa, 11:30 - 13:00, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 1.3
Adam Moniuszko, Piotr Pomianowski 30/30 szczegóły
9 każda środa, 18:30 - 20:00, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 2.4
Robert Jastrzębski 9/30 szczegóły
10 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 2.8
Romuald Kraczkowski 0/30 szczegóły
11 każdy piątek, 8:00 - 9:30, Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55, sala 3.025
Jarosław Kuisz 6/30 szczegóły
12 każdy piątek, 18:30 - 20:00, Audytorium Maximum, sala D
Romuald Kraczkowski 9/30 szczegóły
13 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 2.6
Romuald Kraczkowski, Jan Sowa 4/30 szczegóły
14 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 2.6
Tomasz Królasik 30/30 szczegóły
15 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 2.6
Tomasz Królasik 30/30 szczegóły
16 każdy piątek, 11:30 - 13:00, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 2.6
Paweł Borecki 30/30 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.