Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do filologii klasycznej 3006-WFK-1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 110
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

L.D. Reynolds, N.G. Wilson, „Skrybowie i uczeni”, Warszawa 2008

„W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej”, Warszawa 1991, ss. 38–83, 90–113

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

- objaśnia problematykę transmisji tekstów literatur klasycznych od starożytności po renesans (K_W04/P6S_WG)

- wymienia niezbędne dla filologa klasycznego narzędzia badawcze (słowniki, encyklopedie, bibliografie, bazy elektroniczne) i potrafi się nimi posługiwać (K_W04/P6S_WG)

- opisuje w zarysie historię filologii klasycznej jako dyscypliny naukowej, w tym dzieje uniwersyteckiej filologii klasycznej w Polsce (K_W07/P6S_WG)

- definiuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w obszarze filologii klasycznej (K_W07 /P6S_WG)

- prezentuje elementarną wiedzę o powiązaniach filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W08/P6S_WG)

- objaśnia terminologię badawczą stosowaną w filologii klasycznej (K_W09 /P6S_WG)

w zakresie umiejętności

- wyszukuje i analizuje informacje z różnych źródeł (K_U02/P6S_UW)

- przeprowadza kwerendę biblioteczną, internetowe bazy danych w celu zdobywania informacji w zakresie podstawowych pojęć z filologii klasycznej (K_U04/P6S_UW),

w zakresie kompetencji społecznych

- ocenia poziom swojej wiedzy (K_K01/P6S_KK)

- docenia znaczenie filologii klasycznej dla rozwoju kultury europejskiej (K_K04/P6S_KO)

- ma pogłębioną świadomość znaczenia nauk o starożytności oraz innych nauk humanistycznych dla utrzymania rozwoju i więzi społecznej na różnych poziomach (K_K04//P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny - 100%

Zakres tematów:

Pełny spis kolejnych tematów.

(do 65 tys. znaków)

-Czym jest filologia klasyczna – geneza nazwy, zakres dyscypliny

- Podstawowe informacje o metodologii badawczej filologa klasycznego

-Transmisja literatury klasycznej od starożytności do wielkiego renesansu XV i XVI wieku

-Humanizm renesansowy i literatura neołacińska

-Wynalazek druku i jego znaczenie dla procesu transmisji tekstów literatury antycznej

-Elementy historii książki i piśmiennictwa (formy książki i rozpowszechniania tekstów)

-Starożytne biblioteki

-Instytucje naukowe i uczeni w starożytności

-Krytyka tekstu - podstawy

-Historia filologii klasycznej na świecie i w Polsce

-Bibliografie filologii klasycznej

-Słowniki greckie i łacińskie, encyklopedie świata starożytnego i kultury klasycznej

-Inne narzędzia pracy filologa klasycznego, w tym bazy elektroniczne i internetowe

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 103
Włodzimierz Olszaniec 62/110 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)