Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

American Political Parties: the Past and the Present (Amerykańskie partie polityczne: historia i teraźniejszość) 4219-RS238
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

1: Wprowadzenie do zajęć I sprawy organizacyjne

2: Teoria partii politycznych. Amerykańskie spektrum polityczno-ideologiczne

Definicja, powstanie i rodzaje partii politycznych. Funkcje partii a systemie politycznym. Partie a grupy interesów. Rola partii politycznych w demokracji. Systemy partyjne.

Ideologie polityczne. Lewica-prawica; liberalizm-konserwatyzm; Demokracji – Republikanie. Rola partii w amerykańskiej polityce.

Literatura: Hershey, Party Politics in America (ch. 1); Dolbeare/Medcalf, pp. 29−45, 217−218, 222−224 (ideologies).

Literatura uzupełniająca: Bibby, pp. 3−18 or Eldersveld, pp. 3−20 or Pomper, pp. 1−19; Grossman, Hopkins (ch. 2 – parties and ideologies).

3: Partie polityczne w “okresie założycielskim”

Partie polityczne a ideologia republikańska (intencje Ojców Założycieli a rzeczywistość polityczna). Rozważania Madisona nt. „fakcji” (Federalista nr 10). Przemówienie pożegnalne Waszyngtona. Federaliści vs Anty-federaliści. Pierwszy system partyjny: Federaliści vs (Demokratyczni) Republikanie.

Literatura: Reichley, pp. 17−49; J. Madison, The Federalist no. 10; Washington, pp. 309–325 (Farewell Address).

Literatura uzupełniająca: Rusinowa, 15−42 or Eldersveld, pp. 21−32.

4: Amerykańskie partie i system partyjny w XIX wieku

Drugi system partyjny. Demokraci vs Wigowie. Andrew Jackson I wprowadzenie „systemu łupów”. Powstanie i rola miejskich “maszyn partyjnych”. Republikanie vs Demokraci – powstanie trzeciego systemu partyjnego.

Literatura: Bibby, pp. 24−29; Hershey (ed.), p. 80-97

Literatura uzupełniająca: Rusinowa, pp. 43−63, 75−120, 135−151; Pomper, pp. 70−84 (party machines), Plunkitt.

5: Amerykańskie partie i system partyjny w XX wieku

Amerykański system polityczny w czasach „Progressive Era”: liderzy partyjni, kluczowe wybory. Ewolucja systemu partyjnego w czasach prezydentury FDR. Partia Demokratyczna i „wielka koalicja”. Partie wobec Ruchu Praw Obywatelskich. Prezydentura Reagana i „konserwatywna kontrrewolucja”.

Literatura: Hershey (ed.), p. 97-141

Literatura uzupełniająca: Rusinowa, pp. 177−241; Bibby, pp. 29−34; Epstein, pp. 208–225; Sundquist, pp. 413-449.

6: Partie “trzecie” w USA. Charakterystyka i przyczyny stabilności systemu dwupartyjnego.

Przyczyny i okoliczności powstawania partii „trzecich”. Ich rola w systemie politycznym. System dwupartyjny i jego charakterystyka. Przyczyny stabilności systemu dwupartyjnego w USA.

Literatura: Gillespie (rozdział 1); Hershey, Party Politics in America (ch. 2).

Literatura uzupełniająca: Gillespie (entire book); Rosenstone/Behr/Lazarus, pp. 81–183; Rusinowa, 67−74, 242−250, 254−256; Sifry.

7: Struktura i organizacja amerykańskich partii politycznych

Lokalne i stanowe struktury partyjne. Krajowe (federalne) struktury partyjne. Aktyw polityczny.

Literatura: Hershey, Party Politics in America (ch. 3-5)

Literatura uzupełniająca: Bibby, pp. 81−108; Eldersveld, pp. 91−191; Maisel (2), pp. 56–76.

8: Partie i wybory

Rola wyborów w amerykańskiej demokracji. Proces nominacji kandydatów. Rodzaje wyborów w USA. Zbieranie funduszy. Kampanie polityczne. Rola pieniędzy w amerykańskich wyborach.

Literatura: Hershey, Party Politics in America (ch. 9-12)

Literatura uzupełniająca: O’Connor/Sabato, pp. 466−493, 510−544; Keefe, pp. 87−131 or Bibby, pp. 197−242; Beck/Sorauf, pp. 227−367; Eldersveld, pp. 269−382; Maisel (2), pp. 91¬¬–134.

09: Partie i wyborcy

Afiliacja partyja w USA. Frekwencja wyborcza. Przesunięcia na amerykańskiej scenie politycznej.

Literatura: Hershey, Party Politics in America (ch. 6, 8)

Literatura uzupełniająca: Shafer, Spady; Bibby, pp. 247−275; Keefe, pp. 183−223; Beck/Sorauf, pp. 147−226, Eldersveld. pp. 73−87; Sundquist, pp. 11−34 (realignment).

10: Partie a sprawowanie władzy

Partie w Kongresie i w legislaturach stanowych. Partie w organach władzy wykonawczej i w sądach.

Literatura: Hershey, Party Politics in America (ch. 13-15)

Literatura uzupełniająca: Maisel, pp. 299−340.

11: Współczesna Partia Demokratyczna

Literatura: Democratic Party Platform; Hershey (ed.), p. 143–154.

Literatura uzupełniająca: Brewer M. D, Stonecash J. M.,pp. 197–199.

12: Współczesna Partia Republikańska

Literatura: Republican Party Platform; Hershey (ed.), p. 143–154.

Literatura uzupełniająca: Gould (ch. 13); Brewer M. D, Stonecash J. M.,pp. 166–197.

13: Współczesne partie „trzecie” w Stanach Zjednoczonych

14: Co dalej? Amerykańskie partie polityczne w XXI wieku

Rola partii politycznych w amerykańskiej polityce. Przyszłość amerykańskich partii politycznych.

Literatura: Hershey, Party Politics in America (ch. 16); Brewer M. D, Stonecash J. M., pp.200–211.

15: Podsumowanie kursu i wystawienie ocen

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:00 - 14:15, sala 105
Marcin Gajek 7/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)