Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Karty animacyjne w pracy nauczyciela, wychowawcy i terapeuty (edycja 3.)- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela 0000-KAPN3-KKPN-OG
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Po zakończeniu warsztatów student:

zna popularne talie kart animacyjnych oraz obszary ich zastosowania

zna podstawowe zasady pracy z kartami animacyjnymi

zna bazowe gry, zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem kart animacyjnych

wie jakie zastosowanie mają karty animacyjne w pracy indywidualnej, w pracy z grupą

wie jakie zastosowanie maja karty animacyjne podczas zabaw, w pracy wychowawczej oraz terapeutycznej

potrafi przeprowadzić kilkanaście zabaw, gier i ćwiczeń z zastosowaniem kart animacyjnych

potrafi dobierać talie kart w zależności od wyznaczonych celów edukacyjnych, społecznych, terapeutycznych

potrafi odczytywać informacje „zaszyfrowane” w wypowiedziach dzieci

umie zinterpretować wypowiedzi dzieci podczas pracy z kartami animacyjnymi

umie, z wykorzystaniem kart animacyjnych, prowadzić dialog, opowieść, grę w zabawie oraz w sytuacji terapeutycznej

wie jak wykorzystać poznane techniki w pracy twórczej z dzieckiem lub grupą, by podjęte działania wspierały procesy edukacyjne, emocjonalne i społeczne uczestników

dostrzega możliwości zastosowania w pracy twórczej i terapeutycznej z dzieckiem gier, zabaw, ćwiczeń z wykorzystaniem kart animacyjnych

dostrzega potrzebę poszerzania własnych kompetencji w zakresie wykorzystania różnorodnych materiałów w pracy z dziećmi zarówno w pracy grupowej jak i indywidualnej

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

- aktywny udział w warsztacie

- przygotowanie zestawu ćwiczeń z wybranymi kartami oraz przeprowadzenie ich w grupie warsztatowej

Zaliczenie jest formą treningu zdobytej wiedzy i umiejętności. Odbywa się w przyjaznej, bezstresowej atmosferze i stanowi integralną część zajęć.

Zakres tematów:

Przegląd wybranych talii kart metaforycznych oraz obszary zastosowań

Zastosowanie kart w pracy indywidualnej

Karty metaforyczne a praca z grupą (działania integracyjne i edukacyjne, praca na wartościach, normy i zasady, wzmacnianie interakcji grupowych)

Prezentacja i omówienie wybranych talii kart animacyjnych

Karty metaforyczne w diagnostyce i pracy terapeutycznej. Obszary zastosowania.

Metody dydaktyczne:

Opis pracy z kartami

Prezentacja wybranych form pracy z kartami

Ćwiczenia, gry

Opowieści własne uczestników

Burza mózgów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 19:45, sala 1.152
Agnieszka Górska 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)