Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychodynamic and Cognitive-Behavioural Models of Mental Disorders 2500-EN-PS-CS4-03
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. 66% - 2 tests in the course of the seminar

2. 33% - case study presentation – during the course students in the groups of 3 or 4 prepare case study of the patient with chosen disorder according to one of the approaches and present it shortly (20min) in the class. Each member of the team will be assigned to a specific task, but the final presentation of the case - study will require teamwork while putting its content together.

Two absences are allowed during the course. In case of three or four absences, a formal excuse is required. More than four absences, regardless of reasons, will result in failing the course.

Zakres tematów:

1. Introduction

− Beck, J.S. (2011). Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond (2nd edition). New York: Guilford. Chapter 1. Introduction to cognitive behavior therapy (p. 2-14).

− Gabbard, G.O. (2010). Long-term Psychodynamic Psychotherapy: A Basic Text. Washington D.C.: American Psychiatric Publishing. Chapter 1. “Key concepts” (p.1-29).

2. Concepts of mental health and psychopathology according to principal psychodynamic theories

− Gabbard, G.O. (2014). Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. Washington D.C.: American Psychiatric Publishing. Chapter 2.“The theoretical basis of dynamic psychiatry”. (p.33-74).

− McWilliams, N. (1994). Psychoanalytic diagnosis. Understanding Personality Structure in the Clinical Process. New York, London:The Guilford Press. Chapter 2. ”Psychoanalytic character diagnosis”(p.19-39).

3. Concepts of mental health and psychopathology according to principal cognitive-behavioral theories

− Beck, J.S. (2011). Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond (2nd edition). New York: Guilford. Chapter 3. Cognitive conceptualization (p.29-46).

4. Developmental levels of personality organizations. Presentations of Psychodynamic Diagnostic Manual

− Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM). (2006). By: Alliance of Psychoanalytic Organizations. Introduction.

− McWilliams, N. (2011). Psychoanalytic diagnosis. Understanding Personality Structure in the Clinical Process. The Guilford Press.

Chapter 3.”Developmental levels of personality organization” (p.40-66).

5. Personality disorders from psychodynamic perspective

− Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM). (2006). By: Alliance of Psychoanalytic Organizations. Personality Patterns and Disorders P Axis.

− Gabbard, G.O. (2014). Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. Washington D.C. American Psychiatric Publishing.

Chapter 15. Cluster B personality disorders: borderline. (p.427-480).

6. Personality disorders from cognitive-behavioral perspective

− Beck, A., Freeman, A., Davis , D.D. (2004). Cognitive therapy of personality disorders. The Guilford Press: New York. Chapter 1.

David, D.O., Freeman, A. Overview of Cognitive-Behavioral Therapy of Personality Disorders. Chapter 2. Beck, A. Theory of Personality Disorders.

− Heard, H.L., Linehan, M.M. (1994). Dialectical behavior therapy: An integrative approach to the treatment of borderline personality disorder. Journal of Psychotherapy Integration, 4, 55-82.

7. Chosen personality disorders (borderline and narcissistic) from both perspectives

− Beck, A., Freeman, A., Davis , D.D. (2004). Cognitive therapy of personality disorders. The Guilford Press: New York. Chapter 9 & 11.

− Gabbard, G.O. (2014). Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. Washington D.C.: American Psychiatric Publishing.

Chapter 15 & 16. (p.481-514).

8. Schizophrenia and other psychotic disorders – psychodynamic perspective

− Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM). (2006). By: Alliance of Psychoanalytic Organizations. S312 Psychotic disorders.

− Gabbard, G.O. (2014). Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. Washington D.C.: American Psychiatric Publishing.

Chapter 7. Schizophrenia. (p.187-218).

9. Schizophrenia and other psychotic disorders – cognitive-behavioral perspective

− Rector, N.A., Beck, A.T. (2002). Cognitive therapy for schizophrenia: From conceptualization to intervention. The Canadian Journal of Psychiatry, 47, 39-49.

− Zubin, J., Spring, B. (1977). Vulnerability: A new view of schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology, 86, 103-126.

10. Anxiety disorders

− Clark, D.A., Beck, A.T. (2011). Cognitive therapy of anxiety disorders. The Guilford Press: New York. Chapter 2. The cognitive model of anxiety (p.31-58).

− Gabbard, G.O. (2014). Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. Washington D.C.: American Psychiatric Publishing.

Chapter 9. Anxiety disorders. (p.257-280).

− Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM). (2006). By: Alliance of Psychoanalytic Organizations. S302 Anxiety disorders.

11. Obsessive-compulsive and trauma and stressor-related disorders

− Clark, D.A., Beck, A.T. (2011). Cognitive therapy of anxiety disorders. The Guilford Press: New York. Chapter 11 & 12. (p.446-556).

− Gabbard, G.O. (2014). Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. Washington D.C.: American Psychiatric Publishing.

Chapter 10. (p. 281-310).

− Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM). (2006). By: Alliance of Psychoanalytic Organizations. S302.1 Psychic trauma and posttraumatic stress disorder. S302.3 Obsessive-compulsive disorders.

12. Affective disorders – psychodynamic perspective

− Gabbard, G.O. (2014). Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. Washington D.C.: American Psychiatric Publishing.

Chapter 8. Affective disorders. (p. 219-256).

− Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM). (2006). By: Alliance of Psychoanalytic Organizations. S304 Mood disorders.

13. Affective disorders – cognitive-behavioral perspective

− Ball, J., Mitchell, P., Malhi, G., Skillecorn, A., Smith, M. (2003). Schema-focused cognitive therapy for bipolar disorder: Reducing vulnerability to relapse through attitudinal change. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 37, 41-48).

− Rush, A.J., Beck, A.T. (1978). Cognitive therapy of depression and suicide. American Journal of psychotherapy, 32, 201-219.

14. Eating disorders

− Gabbard, G.O. (2014). Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. Washington D.C.: American Psychiatric Publishing.

Chapter 12. (p. 357-374).

− Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM). (2006). By: Alliance of Psychoanalytic Organizations. S306 Eating disorders.

15. Course summary

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:30 - 10:00, sala 412
Tomasz Jurczyk 25/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)