Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychodynamic and Cognitive-Behavioural Models of Mental Disorders

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-CS4-03
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychodynamic and Cognitive-Behavioural Models of Mental Disorders
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Neuropsychology and Neuroscience specialization
Psychotherapy specialization
specialization courses for 4 year
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

During the course psychodynamic and cognitive-behavioral understanding of chosen mental disorders will be explored and compared.

Pełny opis:

The purpose of the course is to present knowledge about understanding adult psychopathology from two main perspectives: psychodynamic and cognitive-behavioral. We will explore how these theoretical approaches explain the process of impaired development, and, as a result – impairments in the functioning in adulthood. The question “what is common and what is different in the way both approaches understand particular disorders?” will arise. We will discuss unconscious and emotional or cognitive and behavioral mechanisms underlying chosen mental disorders. Recommendations, different methods of treatment and effectiveness research will also be discussed. Numerous case studies and clinical material will be presented and analysed.

Efekty uczenia się:

The course will deepen students` knowledge about psychodynamic and cognitive-behavioral understanding of particular mental disorders. After

the course students will be able to use psychodynamic and cognitive-behavioral ideas to interpret patient`s psychopathology mechanisms and to formulate treatment`s recommendations.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Jurczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)