Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawa człowieka we współczesnym świecie 3401-KR2-1PCWŚd
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 70
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. M. Chmaj, Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016

2. D. P. L. Chong, Debating human rights, London 2014

3. M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,

Warszawa 2010.

4. W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice,

Kraków 2011

5. M. Wiącek, W. Brzozowskie, A. Krzywoń, Prawa człowieka, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 zna i rozumie prawa i wolności człowieka, obowiązki państwa wobec jednostki, kolizje różnych praw i dóbr i związane z tym dylematy,

 zrozumie ewolucję pojęcia praw człowieka i trwający proces podwyższania standardów w tym zakresie

w sferze umiejętności:

 potrafi analizować i oceniać konkretne sytuacje, czy stanowią one naruszenie praw człowieka lub ryzyko ich naruszenia;

 umie identyfikować zagrożenia dla praw i wolności człowieka;

 umie wskazać prawne środki ochrony praw i wolności.

w sferze kompetencji społecznych:

 pogłębi tzw. wrażliwość społeczną, będzie bardziej uważny/a na sytuacje naruszeń praw podstawowych;

 jest gotowy/a do profesjonalnego i etycznego odnoszenia się do osób zatrzymanych, pozbawionych wolności, zgodnie ze standardami przestrzegania praw człowieka

Metody i kryteria oceniania:

metody oceny liczba punktów / udział w ocenie końcowej

aktywność na zajęciach 25%

egzamin 75%

Zakres tematów:

. Prawa człowieka od historii do współczesności – rozwój, podwyższanie standardów ochrony

2. Prawo do prywatności (w tym prawo do ochrony danych osobowych) w dobie rozwoju technologii

3. Prawo do integralności cielesnej a współczesna medycyna,

4. Prawa człowieka a zagrożenie terroryzmem

5. Prawa człowieka w dobie migracji

6. Współczesne rozumienie wolności słowa

7. Wolność religijna a neutralność państwa

8 Równość wobec prawa, zakaz dyskryminacji

9. Prawa człowieka a prawo humanitarne

10. Obowiązki państwa w zakresie traktowania więźniów

11. Prawa jednostki w kontakcie z funkcjonariuszami porządku publicznego

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, dyskusja grupowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala 40
Barbara Błońska 25/35 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala 40
Barbara Błońska 32/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)