Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty z fizyki reaktorów jądrowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4WFRJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty z fizyki reaktorów jądrowych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
ZFBM, II stopień; Fizyka medyczna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs obejmuje zagadnienia modelowania matematycznego w fizyce reaktorów jądrowych, analitycznych i numerycznych rozwiązaniach różnych metod deterministycznych w układach reaktorowych z wykorzystaniem pakietu kodów neutronowych SCALE rozwijany przez Oak Ridge National Laboratory. Celem kursu jest także zaznajomienie studentów z podstawowymi obliczeniami neutronowymi reaktorów jądrowych dotyczących bezpieczeństwa krytycznościowego, analizy efektów reaktywnościowych oraz wypalania paliwa jądrowego.

Pełny opis:

Program kursu:

• Elementy fizyki reaktorowej – wykład wstępny.

• Podstawy obsługi systemu kodów SCALE.

• Statystyczne metody modelowania w fizyce reaktorów jądrowych. Kod Monte Carlo KENO-VI/SCALE – zastosowanie, do obliczeń reaktorowych, zasada działania programu, nauka przygotowania pliku wejściowego, optymalizacja obliczeń.

• Dane jądrowe do modelowania matematycznego w fizyce reaktorów jądrowych. Przetwarzanie danych jądrowych (bibliotek przekrojów czynnych) w systemie kodów SCALE.

• Bezpieczeństwo krytycznościowe (criticality safety) – rozwiązywanie problemów krytycznościowych,wraz z analizą niepewności (uncertainty i sensitivity study), dobre praktyki wykonywania obliczeń, BIAS, praca z plikami wyjściowymi programu KENO-VI.

• Efekty reaktywnościowe – obliczenia współczynników reaktywności wybranych typów kaset paliowych reaktora PWR/BWR w siatce nieskończonej, obliczenia wag reaktywnościowych prętów sterujących/bezpieczeństwa.

• Deterministyczne metody modelowania w fizyce reaktorów jądrowych. Kod deterministyczny NEWT/SCALE – przygotowanie pliku wejściowego do programu NEWT, jego możliwości i zastosowania.

• Obliczenia wypaleniowe w programie TRITON/SCALE kaset paliwowych typowego reaktora lekkowodnego w siatce nieskończonej – porównanie cyklów U-Pu i U-Th, dobór optymalnego schematu wypalania, analiza składu wypalonego paliwa i jego radiotoksyczność.

Każdy uczestnik kursu otrzyma bezpłatną licencję na pakiet kodów SCALE z NEA Data Bank OECD tylko do wykorzystania w ramach studiów na Wydziale Fizyki UW.

Literatura:

1. Materiały z zajęć

2. "Neutronics" - Monographs of CEA Nuclear Energy Division, książkę bezpłatnie można pobrać ze strony CEA: http://www.materials.cea.fr/en/PDF/MonographiesDEN/Neutronics_CEA-en.pdf

3. B. Zohuri "Neutronic Analysis For Nuclear Reactor Systems", Springer, 2017

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student: 1. zna zasady modelowania matematycznego w fizyce reaktorów jądrowych (metody deterministyczne i statystyczne) oraz modelowania wypalania paliwa jądrowego, 2. potrafi w podstawowym stopniu wykorzystać w praktyce poszczególne kody zawarte w pakiecie SCALE do obliczeń fizycznych reaktorów jądrowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Dwie prace domowe oraz indywidualne zadanie zaliczeniowe dla każdego studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Korgul
Prowadzący grup: Łukasz Koszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)