Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-218BET-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioetyka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wprowadzający kurs bioetyki dla studentów biologii i biotechnologii.

Pełny opis:

Część I

1. Podstawowe pojęcia etyki filozoficznej. Zagadnienie moralnego statusu nauki.

2. Wybrane regulacje bioetyczne. Wybrane teorie etyczne: konsekwencjalizm.

3. Wybrane teorie etyczne, cd.: perfekcjonizm i teoria prawa naturalnego, teoria obowiązku.

4. Wybrane argumenty bioetyczne: zasada podwójnego skutku, równia pochyła.

5. Pojęcie osoby i tożsamości osobowej. Argument z potencjalności.

6. Problem relacji umysł-ciało. Moralny status zwierząt.

7. Etyka środowiska naturalnego: antropocentryzm, teocentryzm, ekologia głęboka.

Część II

Etyka w biotechnologii, GMO, problemy wspomaganej reprodukcji, klonowanie, kmórki macierzyste, problemy z definicją poczatku życia i śmierci, genetyka i polityka, rasizm, przeszczepy narządów, granice ingerencji genetycznych, rozwiazania prawne na świecie i w UE

Literatura:

B. Mepham, Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

Inne lectury zostana podane w trakcie zajęć

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student zna i rozumie:

1. specyfikę regulacji etycznej i jej rolę w naukach bilogicznych;

2. wybrane etyczne teorie filozoficzne i ich ograniczenia;

3. główne strategie argumentacyjne stosowane w sporze bioetycznym;

4. główne stanowiska etyczne w zakresie wybranych problemów moralnych związanych z rozwojem nauk biologicznych i medycznych;

5. podstawowe zasady rzetelności w badaniach naukowych i publikacjach ich wyników.

Po ukończeniu zajęć student potrafi:

1. analizować wypowiedzi etyczne, odróżniając ich założenia normatywne od założeń opisowych;

2. odwołując się do bieżącej wiedzy biologicznej oraz teorii normatywnych, uzasadnić własne stanowisko w wybranych kwestiach bioetycznych;

3. ocenić rzetelność doniesienia naukowego lub sprawozdania z badania

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Łuków, Piotr Stępień
Prowadzący grup: Paweł Łuków, Piotr Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Łuków, Piotr Stępień
Prowadzący grup: Paweł Łuków, Piotr Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.