Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

AutoCAD w praktyce projektowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-N-ACPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: AutoCAD w praktyce projektowej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy AutoCAD 1900-5-N-PAC

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe procedury, narzędzia i polecenia programu AutoCAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych (2D).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Rozwój umiejętności wykorzystania narzędzi CAD do tworzenia rysunków, opracowywania map zagospodarowania terenu i wizualizacji trzeciego wymiaru na poziomie elementarnym (3D), niezbędnych w projektowaniu urbanistycznym i planowaniu przestrzennym.

Pełny opis:

Digitalizacja projektów opracowanych na zajęciach z przedmiotu Podstawy projektowania urbanistycznego (semestr 1). Opracowanie w programie AutoCAD mapy inwentaryzacyjnej, koncepcji zagospodarowania terenu oraz przekrojów. Nadanie rysunkom odpowiedniej wizualizacji z wykorzystaniem widoków 3D. Kompozycja planszy projektowej i przygotowanie jej do wydruku.

Literatura:

Podręcznik do używanego w pracowni komputerowej oprogramowania CAD.

Zdajemy egzamin ECDL CAD. Kompendium wiedzy i umiejętności. B. Lisowski, U. Łaptaś, M. Skaza. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02; K_U05, K_U06, K_U10

Metody i kryteria oceniania:

Na ćwiczeniach dopuszczalne są 2 usprawiedliwione nieobecności.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest poprawne opracowanie planszy projektowej (praca semestralna).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Ogorzelska
Prowadzący grup: Bożena Ogorzelska, Karolina Wereszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Ogorzelska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)