Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka projektowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-PPR Kod Erasmus / ISCED: 02.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka projektowania
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Brak.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z etapami procesu projektowego mającego swoje zastosowanie w projektowaniu urbanistycznym. Prace prowadzone są na mapach zasadniczych i polegają na sporządzeniu trzech plansz: inwentaryzacji terenu, analiz terenu i koncepcji zagospodarowaniu terenu.

Pełny opis:

Zadanie wykonywane jest w zespołach na podkładach cyfrowych przy wspomaganiu komputera i ma na celu wykonanie trzech plansz w formacie A1.

Zadanie wykonywane jest etapowo, gdzie po każdym zakończonym etapie następuje publiczna prezentacja wykonanej pracy. Na etapy pracy składają się:

Plansza nr 1 Inwentaryzacja. Inwentaryzacja wykonywana jest dwu etapowo: wizja lokalna i praca własna. W czasie wizji lokalnej student zbiera wszystkie informacje na temat zagospodarowania terenu, przeprowadza badanie związane z analizą funkcjonalną terenu oraz inwentaryzacje fotograficzną. W czasie pracy własnej zespół nanosi na podkład elementy zagospodarowania terenu np. ulice, chodniki (rodzaje nawierzchni), elementy małej architektury, formy istniejącej zieleni. Wykonuje również mapę z inwentaryzacją fotograficzną.

Plansza nr 2 Analizy. W czasie pracy własnej zespoły wykonują analizy sporządzone na mapach zasadniczych dotyczące między innymi: komunikacji, funkcji, sposobów użytkowania, hałasu i zacienienia terenu.

Plansza nr 3 Projekt zagospodarowania. W czasie pracy własnej zespoły wykonują koncepcje dotyczą zagospodarowania terenu w taki sposób by przestrzeń jak najlepiej spełniała swoje funkcje dla przyszłych użytkowników terenu. Koncepcja wykonywana jest na podstawie wykonanej inwentaryzacji oraz analiz terenu.

W czasie wykonywania plansz student zobowiązany jest do umieszczenia na nich: Tytułu, numeru planszy wraz z tytułem, legendy, skali i znaku północy.

Zajęcia trwają 30 godzin.

Literatura:

"1000 x Landscape Architecture" Braun

Neufert Peter, "Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego", Arkady.

Wejchert Kazimierz "Elementy kompozycji urbanistycznej", Arkady.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie funkcjonowanie różnych rodzajów struktur przestrzennych w odniesieniu do wybranych elementów, w wymiarze lokalnym. Ma widzę w zakresie formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, w formie projektowej.

K_W02

Student potrafi samodzielnie formułować i proponować sposoby rozwiązania problemów w zakresie gospodarowania przestrzenią oraz gospodarowania w przestrzeni.

K_U06

Student gotów jest do uczestniczenia w przygotowaniu projektów w zakresie gospodarowania przestrzenią i potrafi przewidywać wielokierunkowe, społeczne, środowiskowe i inne skutki swojej działalności. Współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, będąc świadomym odpowiedzialności za własne decyzje i podjęte zobowiązania, a także odpowiednio określić priorytety podejmowanych działań, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

K_K01, K_K03, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Metody pracy ćwiczenia w sali komputerowej.

Zaliczenia na ocenę. Ocena trzech planszy: inwentaryzacja, analizy, koncepcja zagospodarowania terenu.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska, Monika Pękalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska, Monika Pękalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z etapami procesu projektowego mającego swoje zastosowanie w projektowaniu urbanistycznym. Prace prowadzone są na mapach zasadniczych i polegają na sporządzeniu trzech plansz: inwentaryzacji terenu, analiz terenu i koncepcji zagospodarowaniu terenu.

Pełny opis:

Zadanie wykonywane jest w zespołach na podkładach cyfrowych przy wspomaganiu komputera i ma na celu wykonanie trzech plansz w formacie A1.

Zadanie wykonywane jest etapowo, gdzie po każdym zakończonym etapie następuje publiczna prezentacja wykonanej pracy. Na etapy pracy składają się:

Plansza nr 1 Inwentaryzacja. Inwentaryzacja wykonywana jest dwu etapowo: wizja lokalna i praca własna. W czasie wizji lokalnej student zbiera wszystkie informacje na temat zagospodarowania terenu, przeprowadza badanie związane z analizą funkcjonalną terenu oraz inwentaryzacje fotograficzną. W czasie pracy własnej zespół nanosi na podkład elementy zagospodarowania terenu np. ulice, chodniki (rodzaje nawierzchni), elementy małej architektury, formy istniejącej zieleni. Wykonuje również mapę z inwentaryzacją fotograficzną.

Plansza nr 2 Analizy. W czasie pracy własnej zespoły wykonują analizy sporządzone na mapach zasadniczych dotyczące między innymi: komunikacji, funkcji, sposobów użytkowania, hałasu i zacienienia terenu.

Plansza nr 3 Projekt zagospodarowania. W czasie pracy własnej zespoły wykonują koncepcje dotyczą zagospodarowania terenu w taki sposób by przestrzeń jak najlepiej spełniała swoje funkcje dla przyszłych użytkowników terenu. Koncepcja wykonywana jest na podstawie wykonanej inwentaryzacji oraz analiz terenu.

W czasie wykonywania plansz student zobowiązany jest do umieszczenia na nich: Tytułu, numeru planszy wraz z tytułem, legendy, skali i znaku północy.

Zajęcia trwają 30 godzin.

Literatura:

"1000 x Landscape Architecture" Braun

Neufert Peter, "Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego", Arkady.

Wejchert Kazimierz "Elementy kompozycji urbanistycznej", Arkady.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.