Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia buntów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-AB-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia buntów
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

W trakcie zajęć zastanowimy się nad tym, czy można zrozumieć to, czym jest bunt i rewolucja? W trakcie zajęć student będzie poznawał różne koncepcje dotyczące analizy tego, czym są zjawiska związane z buntem, oporem oraz rewolucjami. Celem zajęć jest przybliżenie studentom wiedzy oraz analizy na konkretnych przykładach zjawisk związanych z buntem, tego, jakie mają one znaczenie społeczne, jak wpływają na postawy czy tożsamość człowieka. Ważnym elementem zajęć będzie przybliżenie czegoś, co można by określić mianem: "edukacji". Chodzi o proces uczenia się takiego postrzegania i działania w świecie, który powoduje buntowanie się.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie tego, czym są bunty i rewolucje, opór społeczny i kulturowy oraz analizę konkretnych przykładów. W trakcie zajęć będziemy zastanawiać się jaki wpływ na historię i społeczeństwo mają bunty, z czego wynikają, jaki mają przebieg. Ponadto przeanalizujemy konkretne przykłady buntów i rewolucji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest antropologiczna analiza buntów i rewolucji. Zajęcia będą dotyczyć zarówno tego, z czego dane bunty wynikają, tego jak przebiegają i czym się charakteryzują oraz jakie mają skutki i jaki jest ich wpływ na historię i społeczeństwo. W trakcie zajęć przyjrzymy się różnym teoriom buntów i rewolucji, postaramy się także zanalizować kilka kluczowych przykładów buntów. Szczególnie będzie nas interesowało to, w jaki sposób aktorzy buntów postrzegają warunki w jakich on zachodzi (to wobec czego się buntują) oraz jaki bunty mają wpływ na dalsze losy społeczeństwa, jak zmieniają politykę, historię i kulturę.

Zajęcia będą opierać się na następujących punktach węzłowych:

1. Wprowadzenie do teorii buntu, oporu, rewolucji

2. Jak badać bunty i rewolucje?

3. Wobec czego ludzie się buntują?

4. Bunty tożsamościowe i równościowe

5. Od buntów do kontestacji

6. Walki antykolonialne

7. Rok 1968 w perspektywie antropologicznej

8. Czy naród może być zbuntowany?

9. Transformacja ustrojowa czy pokojowa rewolucja?

10. Co się dzieje z udaną rewolucja: Zapatyści, bolszewicy i Solidarność

11. Obrazy zbuntowanego ludu (wyobrażenia o ludzie)

12. Bohaterowie wyobraźni

13. Obrazy buntowników: od Robin Hooda do Lenina

14. Czy po 1989 roku można się jeszcze buntować?

Literatura:

Dominacja i opór, red. Pasieka Agnieszka, Zielińska Katarzyna, Nomos, Kraków 2015

Buck-Morss Susan, Hegel, Haiti i historia uniwersalna, przeł. Katarzyna Bojarska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014

Clarke Jonh, Stuart Hall, Tony Jefferson, Roberts Brain, Subcultures, Cultures and Class (w:) Resistance Throught Rituals. Youth Subculture in Post-war Britain, eds. Stuart Hall, Tony Jefferson, Wydawnictwo Routledge, New York-London 2003

Janion Maria, Romantyzm. Rewolucja. Marksizm. Colloquia Gdańskie, Wydawnictwo, Gdańsk 1972

Mason Perry, Skąd ten bunt? Nowe światowe rewolucje, Warszawa 2013

Pomieciński Adam, Alterglobaliści. Antropologia ruchu na rzecz globalnej sprawiedliwości, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 2013

Rewolucja 1905 (red) Wiktor Marzec, Kamil Piskała, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013

Shaffer Kirk, Tropical Libertarias. Anarchist Movements Adn Networks in the Caraibben, Southern United States, and Mexico, 1890s-1920s (w:) Anarchism and Syndycalism in the Colonial and Postcolonial World 1870-1940, eds. Steven Hirsh, Lucien Van Der Walt, Wydawnictwo Brill, Leiden-Boston 2010

Rewolucje 1968, red. Hanna Wróblewska, Maria Brewińska, Zofia Machnicka, Joanna Sokołowska, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna teorie buntów i rewolucji

2. Student ma wiedzę o kluczowych buntach i rewolucjach w XX wieku

3. Student ma wiedzę o polityczności ruchów związanych z buntem i rewolucjami

Umiejętności

1. Student potrafi analizować zjawiska związane z buntem i rewolucjami

Kompetencje społeczne

1. Student może służyć wiedzą ekspercką z zakresu zjawisk związanych z buntem i rewolucjami

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie:

1. Obecności na zajęciach

2. Aktywności na zajęciach

3. Przygotowaniu grupowej prezentacji na wybrany temat

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rauszer
Prowadzący grup: Michał Rauszer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

To nie jest OGUN dla studentów Wydziału Pedagogicznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.