Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-ZNP-RUS-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wykład ma na celu wsparcie gotowości studentów do działalności dydaktycznej poprzez przedstawienie im podstawowych informacji z zakresu psychologii, dobranych pod kątem ich teoretycznej i praktycznej użyteczności w prowadzeniu zajęć, realizowaniu programu oraz nawiązywania kontaktu z uczniami. Na zajęciach poruszone będą zagadnienia związane z psychologią uczenia się, rozwojem dzieci i jego potencjalnymi zaburzeniami oraz trudnymi sytuacjami w klasie.

Pełny opis:

Zajęcia, prowadzone przez pracowników naukowych i doktorantów Wydziału Psychologii UW, są przeznaczone dla studentów innych kierunków planujących w przyszłości działalność dydaktyczną. Skupiając się na psychologicznych zagadnieniach szczególnie istotnych w nauczaniu, zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy i zdolności studentów, umożliwiając im świadome i efektywne prowadzenie zajęć w oparciu o techniki i prawidłowości wywiedzione z wysokiej jakości badań empirycznych.

W związku z tym, w trakcie zajęć poruszone zostaną zagadnienia związane z rozwojem jednostkowym, ze szczególnym uwzględnieniem nabywania zdolności językowych i potencjalnych zaburzeń i trudności w tym obszarze. Przedstawiona zostanie także wiedza z zakresu psychologicznych procesów uczenia się, inteligencji, oraz czynników osobowościowych przyczyniających się do zachowań i wyników w szkole. Część tematów powiązana będzie również z rolą nauczyciela, skupiając się na sposobach dostosowywania pracy w klasie do uczniów z określonymi potrzebami, kompetencjach psychologicznych nauczyciela, oraz zjawisku wypalenia zawodowego.

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do zagadnienia evidence-based practice w pedagogice.

2. Rozwój językowy, poznawczy, emocjonalny i społeczny. Rola przywiązania.

3. Zaburzenia uczenia się i rozwoju językowego.

4. Dostosowywanie warunków pracy do uczniów ze specjalnymipotrzebami.

5. Psychologia uczenia się.

6. Różnice indywidualne: inteligencja i osobowość.

7. Psychopedagogiczne mity. Jak świadomie selekcjonować informacje?

8. Kompetencje psychologiczne nauczycieli. Psycholog szkolny.

9. Wypalenie zawodowe.

10. Test końcowy

Literatura:

Garstka, T. (2016). Psychopedagogiczne mity (s. 188-209 lub s. 230-253). Warszawa: Wolters Kluwer.

Nęcka, E. (2003). Inteligencja. Geneza, struktura, funkcje (s. 31-44). Gdańsk: GWP.

Ledzińska M., Czerniawska, E. (2011). Specyfika podejścia poznawczego, s. 41-57. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu zajęć, student:

• Będzie w stanie opisać podstawowe mechanizmy psychologiczne rządzące uczeniem się.

• Będzie umiał różnicować poszczególne stadia rozwojowe dziecka pod względem wykształcających się umiejętności.

• Będzie świadom potencjalnych problemów mogących zakłócać rozwój oraz będzie w stanie wdrażać w trakcie zajęć działania kompensujące te problemy.

• Będzie w stanie podać podstawowe kompetencje psychologiczne nauczyciela oraz sytuacje, w jakich powinien on je

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru.

Dodatkowo obecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Burnos
Prowadzący grup: Agnieszka Burnos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Burnos
Prowadzący grup: Joanna Czarnota-Bojarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.