Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Federalizm w świecie greckim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-MK1-FWSG-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Federalizm w świecie greckim
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii II stopnia
Przedmioty Historii II stopnia, Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Zajęcia ogólnouniwersyteckie na Wydziale Historii (zapisy dostępne w rejestracji żetonowej)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Dzieje federacji i państw związkowych w starożytnej Grecji są bardzo słabo znane. Celem wykładu jest zmiana tego smutnego stanu rzeczy. Pierwsze spotkania będą poświęcone zagadnieniom wstępnym (grecka terminologia federalna, różne formy dążeń unifikacyjnych w świecie greckim), po nich przejdziemy do szczegółowego objaśnienia wybranych przykładów.

Pełny opis:

W naszych oczach historia polityczna i ustrojowa Grecji to przede wszystkim dzieje polis. Należy przyznać, że nawet historycy specjalizujący się w dziejach antycznych nie doceniają albo nie rozumieją swoistego fenomenu, jakim były greckie państwa związkowe. Wydarzenia, instytucje czy teorie ustrojowe związane z tym fenomenem dziejowym są bardzo słabo znane. Proponowany wykład ma zmieniać ów stan powszechnej (nie)świadomości w odniesieniu do federacji greckich. Pierwsze spotkania będą poświęcone zagadnieniom wstępnym (grecka terminologia federalna, różne formy dążeń unifikacyjnych w świecie greckim), po nich przejdziemy do szczegółowego objaśnienia wybranych przykładów (m.in. Boecja, Tessalia, Achaja, Etolia).

Literatura:

Beck H. and Funke P. (eds.), Federalism in Greek Antiquity, Cambridge 2015

Larsen J. A. O., Representative government in Greek and Roman History, Sathers Classical Lectures, Berkeley 1955.

Larsen J. A. O., Greek Federal States, Oxford 1968.

Mackil E., Creating a Common Polity: Religion, Economy, and Politics in the Making of the Greek Koinon, Berkeley 2013.

Rzepka J., Greek Federal Terminology, Gdansk 2017.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

– analizuje w sposób krytyczny przekazy i świadectwa dotyczące funkcjonowania państw związkowych Antyku; poddaje krytycznemu osądowi niedostatki większej części nowoczesnego piśmiennictwa o starożytności w odniesieniu do greckich państw federalnych;

– rozpoznaje cechy świadczące o federalnym (nieunitarnym) charakterze antycznego organizmu państwowego;

– wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z federalizmem greckim, a także najistotniejsze różnice między organizmami związkowymi starożytności i nowoczesności.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład.

Podstawą zaliczenia wykładu jest obecność na przeważającej części zajęć oraz zaliczenie krótkiego testu dotyczącego prezentowanych na wykładzie zagadnień.

Praktyki zawodowe:

Podstawą zaliczenie wykładu jest obecność na przeważającej części zajęć oraz zaliczenie krótkiego testu dotyczącego prezentowanych na wykładzie zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kroll, Jacek Rzepka, Krystyna Stebnicka
Prowadzący grup: Jacek Rzepka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W naszych oczach historia polityczna i ustrojowa Grecji to przede wszystkim dzieje polis. Należy przyznać, że nawet historycy specjalizujący się w dziejach antycznych nie doceniają albo nie rozumieją swoistego fenomenu, jakim były greckie państwa związkowe oraz związki państw w świecie greckim. Wydarzenia, instytucje czy teorie ustrojowe związane z tym fenomenem dziejowym są bardzo słabo znane. Proponowany wykład ma zmieniać ów stan powszechnej (nie)świadomości w odniesieniu do federacji greckich.

Pełny opis:

Dla współczesnych, wykształconych odbiorców historia polityczna i konstytucyjna starożytnej Grecji często ogranicza się do historii polis (miasta-państwa). Trzeba przyznać, że nawet specjaliści od historii starożytnej często lekceważą greckie państwa związkowe będące przecież istotnym elementem panoramy politycznej antycznej Grecji. Wykład będzie małym krokiem w stronę zmiany tego stanu rzeczy. Pierwsze spotkania to przedstawienie dziejów najważniejszych państw związkowych (Związki Beocki, Achajski, Etolski). Większość kolejnych wykładów poświęcona będzie mniej znanym aspektom starożytnego federalizmu, jak:

- grecka terminologia i teoria federalna;

- mechanizmy prowadzące do jedności ponad ograniczeniami polis;

- generza federalizmu greckiego, czy greckie federacje były związkami miast, czy zdecentralizowanymi państwami plemiennymi?

- powstawanie nowych związków (Związek Chalkidyjski; Achajowie Ftioccy);

- prawa obywateli na terytoriach federalnych, tzw. podwójne obywatelstwo, wielokrotne obywatelstwo;

- globalizacja i mobilność obywateli;

- wpływ greckich federacji na rozwój myśli politycznej Zachodu – Związek Achajski i Związek Licyjski).

Literatura:

Patrz: literatura w cyklu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.