Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura polska i amerykańska XIX, XX i XXI wieku w kontekście literatury światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C0K-LK1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Literatura polska i amerykańska XIX, XX i XXI wieku w kontekście literatury światowej
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Konwersatoria do wyboru dla filologii polskiej - stacjonarne 2go stopnia 2020/2021
Moduł "Komparatystyka" - filologia polska od cyklu 2019 - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Cele konwersatorium to wprowadzenie słuchaczy w problematykę rozumienia literatur polskiej i amerykańskiej w wymiarze transnarodowym, wypracowanie umiejętności zastosowania teorii literatury światowej do ich analizy, przyswojenie przez studentów terminologii z zakresu komparatystki w języku angielskim, ugruntowanie historycznie zorientowanej wiedzy o historii literatur polskiej i amerykańskiej w ujęciu porównawczym oraz przygotowanie studentów do dyskusji o nich na gruncie międzynarodowym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium wprowadzi słuchaczy w tematykę narodowych tradycji literackich rozpatrywanych na nowo – w optyce światowej. Podczas zajęć omawiane będą teoretyczne i metodologiczne ujęcia kwestii literatury światowej wypracowane w ciągu ostatnich dwóch dekad, które następnie zostaną skonfrontowane z konkretnymi przykładami literackimi. Jako case studies posłużą nam utwory literackie należące do literatur polskiej i amerykańskiej, których funkcjonowanie będzie rozpatrywane w szerokim kontekście, po fenomenologicznym „wzięciu w nawias” granic państwowych i przyjęciu transnarodowych oraz międzykontynentalnych ram analizy.

Pełny opis:

Konwersatorium wprowadzi słuchaczy w tematykę narodowych tradycji literackich rozpatrywanych na nowo – w optyce światowej. Podczas zajęć omawiane będą teoretyczne i metodologiczne ujęcia kwestii literatury światowej wypracowane w ciągu ostatnich dwóch dekad, które następnie zostaną skonfrontowane z konkretnymi przykładami literackimi. Jako case studies posłużą nam utwory literackie należące do literatur polskiej i amerykańskiej, których funkcjonowanie będzie rozpatrywane w szerokim kontekście, po fenomenologicznym „wzięciu w nawias” granic państwowych i przyjęciu transnarodowych oraz międzykontynentalnych ram analizy. Począwszy od pierwszego sformułowania przez Goethego idei literatury światowej jako Weltliteratur poprzez najnowsze koncepcje światowej republiki literatury (Pascal Casanovy), czytania z drugiej ręki/ distant reading (Franca Morettiego), cyrkulacji (Davida Damroscha), na krytycznych ujęciach planetarności (Gaytari Spivak) i nieprzetłumaczalności (Emily Apter) skończywszy, zastosujemy te pojęcia do rozważania literatur amerykańskiej i polskiej w ich światowych uwikłaniach i wymiarach.

Literatura:

American Literature as World Literature, red. J. Di Leo, New York 2018.

American Literature in the World, red. W. C. Dimock, New York 2017.

Casanova P. Światowa przestrzeń literacka, „Teksty Drugie” 2014, nr 4 (148), s. 222—248. Na podstawie wydania: The World Republic of Letters, Cambridge 2004. Tytuł oryginalny: La république mondiale des lettres, Paris 1999.

Chen Y., Xiaoshuo yuebao (1921—1931) as a Cultural Mediator of Small Literatures in China, w: Literary Translation and Cultural Mediators in ‘Peripheral’ Cultures, New Comparisons in World Literature, red. D. Roig-Sanz, R. Meylaerts, (eBook) 2018, s. 113—155.

Conrad J., Heart of Darkness [różne wydania]

Czapliński P., Literatura światowa i jej figury, „Teksty Drugie” 2014, nr 4 (148), s. 13—40.

Damrosch D., What is World Literature?, Princeton 2003.

Dimock W. C., Through Other Continents: American Literature across Deep Time, Princeton 2006.

Gamerro, C., Puto w literaturze argentyńskiej, w: Witold Gombrowicz, Pisarz argentyński, red. E. Kobyłecka-Piwońska, Łódź-Kraków 2018, s. 207–227.

Głowacki, J., Antygona w Nowym Jorku [różne wydania]

Gombrowicz W., Trans-Atlantyk [różne wydania]

Kaczmarski J., Między nami [płyta: 1997]

Kołodziejczyk D., Wojna światów?: postkolonialny kontrapunkt w nowej komparatystyce, „Teksty Drugie” 2014, nr 4 (148), s. 64—84.

Li Y., Literatura polska w Chinach: Historia przekładów, „Azja-Pacyfik” 2013, nr 16, s. 132—157.

Li Y., Literatura polska w twórczości chińskiego pisarza Lu Xuna, w: Literatura polska w świecie, Tom V, Mapowanie, opisy, interpretacje, red. R. Cudak, Katowice 2014, s. 86—94.

Lu Sün, Opowiadania, Warszawa 1953.

Masłowska D., Inni ludzie, Kraków 2018.

Miłosz, C., Widzenia nad Zatoką San Francisco [różne wydania]

Moretti F., Przypuszczenia na temat literatury światowej, „Teksty Drugie” 2014, nr 4 (148), s. 131—147. Na podstawie: Conjectures on World Literature, online:

https://newleftreview.org/issues/II1/articles/franco-moretti-conjectures-on-world-literature

Moretti F., Więcej przypuszczeń, „Teksty Drugie” 2014, nr 4 (148), s. 148—158. Na podstawie: More conjectures, online:

https://newleftreview.org/issues/II20/articles/franco-moretti-more-conjectures

Płaszczewska O., Fantazja w rzeczywistości. Listy z Afryki Sienkiewicza i Marocco De Amicisa, [w:] „Bo każda książka to czyn...” Sienkiewicz, red. O. Płaszczewska, Kraków 2018, s. 197—221.

Sienkiewicz H., Listy z Afryki

online: https://pl.wikisource.org/wiki/Listy_z_Afryki/całość

Sienkiewicz H., Listy z Ameryki [różne wydania]

Starky T., Fourth Partition, “Ulbandus Review” 2008, Vol. 11, s. 126-141

Yi L., Twórczość Henryka Sienkiewicza w Chinach, w: „Postscriptum Polonistyczne” 2010, 2 (6), s. 97—107.

Zhang H., Lu Xun contra Georg Brandes: Resisting the Temptation of World Literature, w: “EU-topías. A Journal on Interculturality, Communication, and European Studies” 2017, Vol. 14, s. 135-145.

Efekty uczenia się:

Student:

- potrafi spojrzeć z szerszej perspektywy na własną tradycję literacką

- umie zastosować najnowsze teorie do mapowania związków między literaturami

- zdobywa umiejętność analizy tekstów przynależnych do literatur narodowych polskiej i amerykańskiej w szerokim kontekście transkontynentalnym

- umie wyartykułować w języku angielskim swoją wiedzę na temat literatur polskiej i amerykańskiej w kontekście literatury światowej

- rozumie w zarysie procesy charakterystyczne dla historii literatur polskiej i amerykańskiej

- przenosi na wyższy poziom dyskusji wcześniej zdobytej wiedzy z literatury polskiej

- jest w stanie ustalić wartość rożnych ujęć i optyk analizy literatury narodowej i światowej

Metody i kryteria oceniania:

ZAJĘCIA BĘDĄ PROWADZONE NA PLATFORMIE GOOGLE MEET do czasu obowiązywania nauki zdalnej.

- ocena ciągła: aktywność, frekwencja (dopuszczalne dwie nieobecności)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leszczyński, Thomas Starky, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Thomas Starky
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.