Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Relacje międzykulturowe w regionie - Czechy i Słowacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU8RELC Kod Erasmus / ISCED: 08.905 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Relacje międzykulturowe w regionie - Czechy i Słowacja
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2M
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języków zachodniosłowiańskich pozwalająca na posługiwanie się literaturą przedmiotu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład naświetla wewnętrzną specyfikę kulturową regionu z perspektywy relacji między poszczególnymi etnosami, grupami religijnymi i narodowymi, również z uwzględnieniem sąsiedztwa niesłowiańskiego. Wykład ukazuje także relację pomiędzy stanowiącym przedmiot studiów obszarem a najważniejszymi dla jego dziejów zewnętrznymi centrami kultury.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony w ścieżce zachodniosłowiańskiej. Wykład ma za zadanie pomóc studentom w umieszczeniu znanych im elementów kultury w szerszej perspektywie poprzez śledzenie procesów i efektów komunikacji międzykulturowej, tak na płaszczyźnie relacji wobec kluczowych dla ich dziejów zewnętrznych centrów kultury (np. Wiedeń, Budapeszt, Lipsk, Stambuł, Moskwa), jak i w obrębie regionu, a także w granicach własnych terytoriów państwowych.

Zajmowanie się relacjami między kulturami zakłada badanie opozycji my/oni, która traktowana jest zarówno w terminach naturalnej różnicy/podobieństwa jak i z wprowadzeniem kategorii konfliktu. W związku z tym pojawia się m.in. takie pojęcia (wraz z konkretną egzemplifikacją) jak: typy wspólnot i czynniki/instytucje integracyjne, geograficzno-kulturowe aspekty relacji międzykulturowych, w tym m.in. folklor jako kod komunikacji międzykulturowej, typy konfliktów (z uwzględnieniem ich związku z etnocentryzmem, stereotypizacją, społeczna stygmatyzacja itp.) oraz strategie ich przezwyciężania, a także specyfika relacji międzykulturowych w warunkach późnej nowoczesności/postnowoczesności (w tym komunikacje w cyberprzestrzeni).

Literatura:

I.

Literatura o charakterze ogólnym, zarysowująca problematykę relacji międzykulturowych:

J. Mikułowski–Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków 1999.

Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, red. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka. Warszawa 1995.

Filozofia dialogu, Poznań 2006, t. 4: Różnorodność form, dialogu międzykulturowego, red. J. Baniak.

Dialog w kulturze, red. M. Szulakiewicz, Z. Karpus, Toruń 2003.

Z. Benedyktowicz, Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000.

M. Dąbrowski, Swój / Obcy / Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Izabelin 2001.

T. G. Ash, Pomimo i wbrew. Eseje o Europie Środkowej, przeł. A. Husarska, Londyn 1990. (fragmenty)

II.

Literatura rozwijająca konteksty słowackie:

Rozštiepena Minulosť. Kapitoly z historie Slovákov a Maďarov, red. I. Kollai, Budapešt 2008.

J. Szűcs, Trzy Europy, przeł. J. M. Kłoczowski, Lublin 1995.

„Węgry i dookoła Węgier…”. Narody Europy Środkowej w walce o wolność i tożsamość w XIX i XX wieku, Kraków 2005.

Slová. Pamätnica k sedemdesiatke Rudolfa Chmela, Bratislava 2009. (wybrane teksty)

Slovenská otázka dnes, red. L. Szigert, Bratislava 2007. (wybrane teksty)

C. Magris, Dunaj, Warszawa (wydanie dowolne).

Tradície a literárne vzťahy (Zborník z konferencie o vzťahoch slovenskej a maďarskej literatúry v Smoleniciach v dňoch 17.-18. novembra 1969), red. M. Bakoš, Bratislava 1972.

Ján Bakoš, Periféria a symbolický skok (Úvahy o teórii umenia a kultúrnej histórii), Bratislava 2000.

P. Zajac, Premenlivá mapa. Národná a stredoeurópska literatúra ako súčasť spoločnej kultúrnej pamäti, „OS. Fórum občianskej spoločnosti“ 2006, č. 1-2.

P. Zajac, Krajina bez sna, Bratislava 2004.

P. Zajac, Sen o krajine, Bratysława 1996.

Kultúra ako emócia. Multikultúrna zbierka esejí, nielen o „nás“, red. K. Šoltésová, Bratislava 2006.

Z. Fábry, R. Peéry, R. Szalatnai, Obžalovaný prehovorí. Dokumenty z dejín Maďarov v Československu, Bratislava 1994.

F. Novosád, Alchýmia dejín. Slovensko v dobe neurčitosti, Bratislava 2004.

Kwestia słowacka w XX wieku, red. R. Chmel, Gliwice 2002. (wybrane teksty)

R. Zenderowski, Nad Tatrami błyska się…Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004), Warszawa 2007. (fragmenty)

Milan Hamada, Zrod novodobej slovenskej kultúry, Bratislava 1995.

D. Kováč, Slováci & Česi, Bratislava 1997. (fragmenty)

Ľ. Lipták, Slovensko v 20. storočí, Bratislava 2000.

R. Michelko, Slovensko na križovatke, (w:) idem, Revoltujúci Sizyfos, Bratislava 2006.

A. Matuška, Hra na fujaru a pokrok, (w:) s. idem, Rozhnevaný kritik, Bratislava 2003, 12-18.

Kapitoly z dejín Bratislavy, red. G. Czoch, A. Kocsis, Á. Tóth, Bratislava 2006. (wybrane teksty)

III.

Literatura rozwijająca konteksty czeskie:

R. B. Pynsent, Pátrání po identitě, Praha 1996.

V. Macura, Znamení zrodu, Praha 1995.

S. Reznikow, Frankofilství a česká identita, Praha 2008.

Kultura jako nositel a oponent politických záměrů: Německo-české a německo-slovenské kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti, red. D. Kováč, M. Marek, J. Pešek, R. Prahl, Ústí nad Labem 2009.

V. Bělohradský, Mitteleuropa: rakouská říše jako metafora, in: idem, Přírozený svět jako politický problém /Eseje o člověku pozdní doby/, Praha 1991, s. 39-60.

Čechy a Evropa v kultuře 19. století, red. P. Čornej i R. Prahl, Praha 1993.

Český lev a rakouský orel v 19. století, ed. Z. Hojda i R. Praha, Praha 1994.

J. Kořalka, Češi v Habsburské říši a v Evropě 1815-1914, Praha 1996.

J. Křen, Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780-1918, Praha 1990.

C. E. Schorske, Vídeň na přelomu století, Brno 2000.

Česko – slovenská vzájemnost a nevzájemnost, red. I. Pospíšil i M. Zelenka, Brno 2000.

M. John, Čechoslovakismus a ČSR 1914-1938, Beroun 1994.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- posiada wiedzę na temat relacji międzykulturowych w regionie Słowiańszczyzny zachodniej;

- wykorzystuje wiedzę z tego zakresu do interpretowania i rozumienia dawnej i współczesnej kultury czeskiej i słowackiej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach.

2. Test oraz egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Filipowicz, Anna Kobylińska
Prowadzący grup: Marcin Filipowicz, Anna Kobylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Uwagi:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i konieczność dostosowania do niej trybu nauczania na Uniwersytecie Warszawskim (regulowaną wewnętrznymi przepisami uczelni) zajęcia w pierwszym semestrze będą prowadzone z użyciem komunikatora Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.