Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski jako język drugi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-G1A2JJ Kod Erasmus / ISCED: 09.301 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język polski jako język drugi
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji glottodydaktycznej (II rok studiów) - filologia polska, stcjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 0.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po cyklu wykładów student będzie wiedział:

- czym jest język pierwszy, drugi, obcy oraz odziedziczony (pochodzenia);

- czym różni się akwizycja języka od procesu uczenia się;

- jak przebiega proces akwizycji języka w kontekście endo- i egzolingwalnym;

- jakie uwarunkowania psychologiczne, socjologiczne i pedagogiczne kształtują organizację i realizację zajęć z języka polskiego jako drugiego;

- w jaki sposób wdrażać pedagogiczne działania integracyjno-inkluzyjne wobec osób z doświadczeniem migracji.

Po cyklu wykładów student będzie rozumiał psychopedagogiczne i lingwistyczne uwarunkowania procesu nauczania języka polskiego jako drugiego oraz znał metody i techniki nauczania polszczyzny jako drugiego kodu komunikacyjnego w tle uwarunkowań migracji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach cyklu wykładów zostaną poruszone zagadnienia związane z psychopedagogicznymi i lingwistycznymi uwarunkowaniami akwizycji oraz uczenia się/nauczania języka polskiego jako drugiego kodu komunikacyjnego w tle uwarunkowań migracji.

Pełny opis:

Szczegółowy program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1. Język polski jako drugi komunikacyjny.

2. Psycholingwistyczne i neurolingwistyczne uwarunkowania przyswajania języków.

3. Psychopedagogiczne mechanizmy uczenia się języków obcych.

4. Psychologiczne, pedagogiczne i lingwistyczne uwarunkowania dydaktyki języka polskiego jako drugiego w tle uwarunkowań migracji.

5. Kierunki i koncepcje dydaktyki języka polskiego jako drugiego w ujęciu integracyjno-inkluzyjnym w tle koncepcji pedagogiki postmodernistycznej.

6. (Ukryte) konteksty kulturowe w nauczaniu języka polskiego jako drugiego. W stronę pedagogiki krytycznej i krytycznej dydaktyki języków obcych.

7. Język polski jako drugi w polskim systemie edukacyjnym.

Literatura:

Dakowska, M., O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej, Warszawa 2014.

Dubisz S., Sajkowska U. (red.), Język polski jako drugi kod komunikacyjny w Polsce, Warszawa 2015.

Gębal, P.E., Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Kraków 2014.

Gębal P.E., Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne, Kraków 2018.

Gębal P.E., Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa 2019.

Jędryka B.K., Język polski w polonijnej szkole na przykładzie badań przeprowadzonych w Clark – New Jersey, USA, Warszawa 2012.

Jędryka B.K., Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 2015.

Melosik Z., Pedagogika postmodernizmu, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Cz. 1, Warszawa 2014, s. 452-464.

Miodunka W., Glottodydaktyka polonistyczna: pochodzenie, stan obecny, perspektywy, Kraków 2016.

Pfeiffer, W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań 2001.

Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków 2010.

Efekty uczenia się:

Po cyklu wykładów student będzie wiedział:

- czym jest język pierwszy, drugi, obcy oraz odziedziczony (pochodzenia);

- czym różni się akwizycja języka od procesu uczenia się;

- jak przebiega proces akwizycji języka w kontekście endo- i egzolingwalnym;

- jakie uwarunkowania psychologiczne, socjologiczne i pedagogiczne kształtują organizację i realizację zajęć z języka polskiego jako drugiego;

- w jaki sposób wdrażać pedagogiczne działania integracyjno-inkluzyjne wobec osób z doświadczeniem migracji.

Po cyklu wykładów student będzie rozumiał psychopedagogiczne i lingwistyczne uwarunkowania procesu nauczania języka polskiego jako drugiego oraz znał metody i techniki nauczania polszczyzny jako drugiego kodu komunikacyjnego w tle uwarunkowań migracji.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Gębal, Beata Jędryka, Marta Piasecka
Prowadzący grup: Przemysław Gębal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach cyklu wykładów zostaną poruszone zagadnienia związane z psychopedagogicznymi i lingwistycznymi uwarunkowaniami akwizycji oraz uczenia się/nauczania języka polskiego jako drugiego kodu komunikacyjnego w tle uwarunkowań migracji.

Pełny opis:

Szczegółowy program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1. Język polski jako drugi komunikacyjny.

2. Psycholingwistyczne i neurolingwistyczne uwarunkowania przyswajania języków.

3. Psychopedagogiczne mechanizmy uczenia się języków obcych.

4. Psychologiczne, pedagogiczne i lingwistyczne uwarunkowania dydaktyki języka polskiego jako drugiego w tle uwarunkowań migracji.

5. Kierunki i koncepcje dydaktyki języka polskiego jako drugiego w ujęciu integracyjno-inkluzyjnym w tle koncepcji pedagogiki postmodernistycznej.

6. (Ukryte) konteksty kulturowe w nauczaniu języka polskiego jako drugiego. W stronę pedagogiki krytycznej i krytycznej dydaktyki języków obcych.

7. Język polski jako drugi w polskim systemie edukacyjnym..

Literatura:

Dakowska, M., O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej, Warszawa 2014.

Dubisz S., Sajkowska U. (red.), Język polski jako drugi kod komunikacyjny w Polsce, Warszawa 2015.

Gębal, P.E., Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Kraków 2014.

Gębal P.E., Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne, Kraków 2018.

Gębal P.E., Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa 2019.

Jędryka B.K., Język polski w polonijnej szkole na przykładzie badań przeprowadzonych w Clark – New Jersey, USA, Warszawa 2012.

Jędryka B.K., Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 2015.

Melosik Z., Pedagogika postmodernizmu, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Cz. 1, Warszawa 2014, s. 452-464.

Miodunka W., Glottodydaktyka polonistyczna: pochodzenie, stan obecny, perspektywy, Kraków 2016.

Pfeiffer, W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań 2001.

Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków 2010.

Uwagi:

Nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.