Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielonarodowe Imperium: Kozacy w Imperium (blok: Historia Rosji)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2HR-WIKOZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wielonarodowe Imperium: Kozacy w Imperium (blok: Historia Rosji)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia Rosji", studia II stopnia, magisterskie (program od 2016)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość języka rosyjskiego i/lub angielskiego.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu proponowane zajęcia mają charakter monograficzny i poświęcone są historii wybranych narodów, które żyły w granicach Imperium Rosyjskiego.

Szczegółowy opis wykładu znajdzie się w sylabusie umieszczonym przez prowadzących

Pełny opis:

Szczegółowy opis wykładu znajdzie się w sylabusie umieszczonym przez prowadzących

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazZajecia%28zaj_cyk_id:274902;gr_nr:1%29

Literatura:

Literatura zamieszczona zostanie w sylabusach na aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Po zakończeniu zajęć student:

– ma wiedzę na temat wybranych zagadnień, wydarzeń i postaci związanych z problematyką etniczną, religijną i kulturową dotyczących różnych form państwowości rosyjskiej;

– rozumie znaczenie omówionych problemów etnicznych, religijnych, kulturowych w historii Rosji oraz w budowaniu jej wizji przeszłości;

– zna i rozumie terminologię historyczno-geograficzną.

Umiejętności. Po zakończeniu zajęć student:

– potrafi posługiwać się specyficznymi źródłami do badania problemów etniczno-religijnych i kulturowych;

– potrafi wskazać uwarunkowania i procesy społeczno-polityczne wpływające na strukturę religijną, etniczną czy narodowościową Rosji.

Kompetencje społeczne. Po zakończeniu zajęć student:

– rozumie konieczność ciągłego rozszerzania swojej wiedzy;

– rozumie konieczność rozumienia innych kultur i narodowości szczególnie w państwie wieloetnicznym i wielokulturowym;

– bierze udział w naukowej dyskusji w grupie, właściwie dobiera argumenty, uzasadnia merytorycznie swoje stanowisko z zachowaniem zasady „sine ira et studio”.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błachowska
Prowadzący grup: Piotr Kroll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.